Sivuilla esitetään tiiviissä muodossa Internetin synty ja kehitys 1960-luvulta vuoteen 1998. Myös monet aiheeseen liittyvät käsitteet kuten TCP/IP ja WWW selitetään.
Webbplatsens språk: 
http://www.funet.fi/index/FUNET/history/internet/fi

Visa mera
Meningen med Internetkunskap är att producera 16 stycken utbildningsfilmer som syftar till att öka förståelsen och lära skolungdomar hur man blir en bättre internetanvändare. Målgruppen är skolungdomar på högstadie- och gymnasienivå, men riktar sig även mot lärare, vuxenutbildningar, kursverksamheter samt studiecirklar. Filmerna är även till nytta för alla med webbintresse, framförallt de som jobbar med internet inom företag och organisationer.
Webbplatsens språk: 
http://internetkunskap.se

Visa mera
Nyheter om IT och datateknik som uppdateras dagligen. IT-relaterad information i huvudsak från tidskrifter som utges av IDG i Sverige. På sidorna finns också kurser i web-design och programmering samt olika datarelaterade tjänster.
Webbplatsens språk: 
http://www.idg.se

Visa mera
Termbank med språkliga rekommendationer för svenskt språkbruk kring datorer, nätverk, internet och webben. Uppdateras och byggs på kontinuerligt. I arbetet deltar språkvårdsorgan och renommerade dataföretag i Sverige och Finland. Omfattar sökmaskin, ordlista, frågor och svar i översikt, frågesamlingar kring termer, skrivregler och övrigt språkligt stoff, artiklar om språkliga och tekniska frågor samt sökordsregister. Presentation av Datatermgruppens medlemmar och verksamhet samt principerna för termarbetet ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.nada.kth.se/dataterm

Visa mera
Sidorna orienterar läsaren till en bredare kunskap om olika frågor som berör informationssökning. Materialet innehåller också en bred länksamling till centrala resurser inom ämnet informationssökning: sökmaskiner, index och specialsökningar.
http://www.biblioteken.fi/sv/informationssokning

Visa mera
Nättjänsten är avsedd för bibliotek och deras samarbetspartners som källa till information, idéer och åsikter. Avsikten är att användarna på sidorna hittar både bakgrundsfakta som stöder det sociala biblioteksarbetet och intressanta praktiska exempel för att stärka och göra den egna verksamheten mångsidigare. I Nätet i besittning! -projektet söker bibliotek nya sätt att arbeta för att göra medborgarnas webbkunskaper mångsidigare och bredare. Avsikten är att skapa nätverk och samarbetsformer med hjälp av vilka biblioteken kan nå nya kundgrupper, aktivera och handleda dem vid utvecklandet av sina webbkunskaper
http://www.verkkohaltuun.fi/sv

Visa mera
Mediekunskap.fi -nätportalen är en interaktiv öppen sajt för pedagoger, lärare, aktörer inom social- och media branschen, samt för andra som är intresserade och vill ha information om medie- och informationskunnighet. Nätportalen upprätthålls av Sällskapet för mediefostran rf, som finansieras av kultur- och undervisningsministeriet. Nätportalen fungerar på tre språk – svenska, finska och engelska.
Webbplatsens språk: 
http://mediekunskap.fi/

Visa mera
Artikel om nätgemenskapernas historia. Hur det började, om Friendster, Linkedin, Myspace, Facebook och Twitter.
Webbplatsens språk: 
http://www.digitaltrends.com/features/the-history-of-social-networking/#!bHkNGM#:wCgqEYmsYTBD0A

Visa mera
Internetguide om källkritik på nätet. I guiden lär du dig vad en källa och källkritik är, hur källkritik fungerar och varför det är viktigt, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika sorters källor, fördelar och nackdelar med källkritik, källkritik på nätet i praktiken och teknisk granskning av källor på nätet.
Webbplatsens språk: 
https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/

Visa mera
Celian tuottama sivusto verkkosisältöjen suunnittelijoille. Sivuilla on tietoa saavutettavuudesta ja käytännön ohjeita, joiden avulla saavutettavuutta voidaan parantaa.
Webbplatsens språk: 
https://www.saavutettavasti.fi/

Visa mera
Vanhemmille ja lasten ja nuorten parissa toimiville suunnattu teos tarjoaa tietoa lasten ja nuorten internetin käytöstä. Riskien lisäksi teoksessa kiinnitetään huomiota myös internetin käytön tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Webbplatsens språk: 
https://mediakasvatus.fi/materiaali/lapset-netissa-puheenvuoroja-lasten-ja-nuorten-netin-kaytosta-ja...

Visa mera
Tutkimuksia Internetistä ja sen turvallisuudesta sekä turvallisemmaksi saattamiseksi lapsille.
Webbplatsens språk: 
https://www.betterinternetforkids.eu/

Visa mera
Raportti Turvallisten sisältöjen valikointi ja arviointi kertoo tutkimustuloksia suodatin- ja esto-ohjelmista, joita voidaan käyttää Internetin sisältöjen suodattamiseksi lasten ja nuorten käyttöön. Vuodelta 2006.
Webbplatsens språk: 
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/b1e61aab-e156-4344-8e69-15f810684efa/3838f19a-ca1d-48ed-b3b6-4...

Visa mera
Julkaisuun on koottu tietoja vuosina 2009–2013 tehdyistä tutkimuksista 12–29-vuotiaiden nuorten median käytöstä ja mediakulttuurista.
Webbplatsens språk: 
https://mediakasvatus.fi/materiaali/nuorten-mediamaailma-pahkinankuoressa/

Visa mera
Kirjanmerkit on työväline, jonka avulla opettajat ja muut kasvattajat voivat käsitellä vihapuheen ongelmaa. Kirja on suunniteltu työskentelyyn 13–18-vuotiaiden kanssa, mutta harjoituksia voidaan muokata myös muille ikäryhmille sopiviksi.
Webbplatsens språk: 
https://rm.coe.int/16806f9ac3

Visa mera
Sinä päätät on 9-17-vuotiaille suunnattu oppimateriaali, joka käsittelee yksityisyyttä ja tietoturvaa netissä. Se sisältää kustakin teemasta lyhyen ajatuksia herättävän videon, kysymyksiä keskustelun pohjaksi ja tehtäviä.
Webbplatsens språk: 
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/sina-paatat

Visa mera
Viestintäviraston tietopaketti matkapuhelin- ja laajakaistapalveluista.
Webbplatsens språk: 
https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin.html

Visa mera
Web-sivujen arkistohakupalvelu, johon on tallennettu yli 10 miljardia sivua. Hakupalvelu kattaa Web-sivujen eri versioita vuodesta 1996 nykypäivään. Haku aloitetaan kirjoittamalla saitin URL hakuikkunaan. Tulokseksi saadaan taulukko, jossa on linkit eri versioihin.
Webbplatsens språk: 
https://archive.org/web/

Visa mera
Twitter är en tjänst där man kommunicera med meddelanden som får vara högst 280 tecken lång. Utöver det kan man lägga ut en bild eller en länk.
Webbplatsens språk: 
https://twitter.com/home?lang=sv

Visa mera
DuckDuckGon listaa tahoista, jotka keräävät tietoja käyttäjistään ja tiedoista, joita he keräävät. Setissä on mukana linkki blogiin, jossa avataan Tracker Radarin toimintaa.
Webbplatsens språk: 
https://github.com/duckduckgo/tracker-radar

Visa mera
Sveriges utbildningsradios serie Seniorsurfarskolan lär ut digitala färdigheter för seniorer. I serien går man igenom olika tjänster och tipsar om vad man ska tänka på då man använder internet. Med finns också en lärarhandledning.
Webbplatsens språk: 
https://urplay.se/serie/215217-seniorsurfarskolan

Visa mera
I Sveriges utbildningsradios serie Seniorsurfarna skickas fyra av Sveriges mest folkkära personer till ett träningsläger för att drillas i digitala färdigheter. Det är Marianne Mörck, Björn Hellberg, Claes Malmberg och Ewa Fröling. Målet är att gå från mer eller mindre digital oskuld till en "fullfjädrad seniorsurfare". Guide och programledare är Kattis Ahlström. Med finns också en lärarhandledning.
Webbplatsens språk: 
https://urplay.se/serie/214200-seniorsurfarna?fbclid=IwAR2QyYoTQEpfs_Zc_CkNG-YA2ZH2OOFOhV42Qabk929TZ...

Visa mera
En nätutbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, Kursen innehåller information om säkerhet och integritet, digital kommunikation och om att söka jobb på nätet.
Webbplatsens språk: 
https://www.digitalajag.se

Visa mera
På webbplatsen finns information om tillgänglighetskraven, information om webbtillgänglighet, WCAG-kraven och webbtillgängliga videor. På webbplatsen finns också information om lagar, standarder och rättigheter och man kan också göra egna tillgänglighetsutlåtanden.
Webbplatsens språk: 
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/

Visa mera
Digi- ja viestintäviraston sivuille on koottu digiturvaan liittyviä koulutuksia organisaation johdolle, asiantuntijoille ja henkilöstölle. Tarjolla on myös peli, jonka avulla voi opetella työelämässä tarvittavia digiturvataitoja. Materiaalit ovat kaikille avoimia.
Webbplatsens språk: 
https://dvv.fi/digiturvallinen-elama

Visa mera
Verke utvecklar ungdomsarbete i webben och erbjuder också hjälp och tjänster till dem som arbetar med ungdomar. Sidan innehåller nyheter som har att göra med webbungdomsarbete, material, bra tips och diskussionsforum.
Webbplatsens språk: 
https://www.verke.org/?lang=sv

Visa mera
Netistä ostamisen opas yksityishenkilöille tarjoaa tietoa mm. tavaroiden tilaamiseen liittyvistä rajoituksista, tulliselvityksestä sekä kannettavista tulleista ja arvonlisäverosta.
Webbplatsens språk: 
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/netista-tilaajalle

Visa mera

Sidor