Fredsfrågan

Fler länkar från menyn Ämnen
Järjestön kotisivuilla keskeisenä kohteena ovat rauha, rauhantutkimus ja rauhaa häiritsevien konfliktien ratkominen. Työvälineinä ovat analyysit, artikkelit, lehdistötiedotteet ja muu julkaisutoiminta.
Webbplatsens språk: 
http://www.transnational.org

Visa mera
Entinen Norjan Nobel-komitean puheenjohtaja Francis Sejersted kirjoittaa Nobelin rauhanpalkinnon taustasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.nobel.se/peace/articles/sejersted

Visa mera
Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet fokuserar på självstyrelseformer, minoritetsfrågor, demilitarisering och konflikthantering. På webbplatsen finns information om bl.a.forskning, seminarier, evenemang, nätverk och samarbetsprojekt. Webbplatsen innehåller också publikationer och artiklar.
Webbplatsens språk: 
http://www.peace.ax/sv/

Visa mera
Hölkkäri On Web ry on valtakunnallinen Suomen Rauhanturvaajaliiton jäsenyhdistys, jonka toiminta tapahtuu pääasiallisesti netissä ja jossa se kehittelee jäsenistölleen erilaisia palveluja.
Webbplatsens språk: 
http://holkkari.net

Visa mera
Civiltjänstcentralens webbplats innehåller allmän information om civiltjänstgöringen Uppgifter om tjänstgöringsplatser och information till arbetsgivarna ingår. Civiltjänstgöringscentralen i Lappträsk beskrivs också på webbplatsen.
http://www.sivarikeskus.fi/se

Visa mera
Nobelin rauhanpalkinnon 1995 saaneen Pugwash Science & World Affairs -järjestön sivu. Pugwash käsittelee lähinnä joukkotuhoaseisiin ja kansainväliseen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.
http://www.pugwash.org

Visa mera
Martti Ahtisaari sai vuoden 2008 Nobelin rauhanpalkinnon. Nobelin säätiön sivuilla on artikkeli aiheesta, haastattelu äänitiedostona.
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2008/index.html

Visa mera
Järjestö lähettää konfliktialueille vapaaehtoisia auttajia. Tietoa mm. kenttäprojekteista ja mahdollisuuksista osallistua.
http://www.peacebrigades.org

Visa mera
Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskontokuntiin sitoutumaton, vuonna 1920 perustettu rauhanjärjestö. Yhdistyksen sivuilla on yhteystiedot, tietoa yhdistyksen toiminnasta, liiton miinakampanjasta, Helsingin Rauhanasemasta sekä Rauhanpoliittinen aikakauslehti Paxin tilausmahdollisuus. Linkkejä kansainvälisille sivuille.
Webbplatsens språk: 
http://www.rauhanliitto.fi

Visa mera
Tampereen Yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimusyksikön kotisivulla on toiminnan, tutkimusalueiden esittely, julkaisuluettelo ja tutkimuspoliittinen ohjelmat.
Webbplatsens språk: 
http://www.uta.fi/laitokset/tapri

Visa mera
Sivut tarjoavat tietoa rauhankasvatuksesta ja instituutin toiminnasta. Sivuille on koottu lista instituutin kirjaston kokoelmiin kuuluvasta kirjallisuudesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.rauhankasvatus.fi

Visa mera
Maamiinojen kieltämiseksi toimivan verkoston jäseninä on 1400 hallituksista riippumatonta järjestöä 90 maasta. Sivulla on tietoa maamiinoista, kampanjasta ja ns. Ottawan sopimuksesta, joka kieltää jalkaväkimiinojen valmistuksen, käytön, varastoinnin ja viennin.
http://www.icbl.org

Visa mera
Kansainvälisen Lääkärit ilman rajoja -järjestön kotisivulla esitellään järjestön toimintaa terveyden edistämiseksi maailman kriisialueilla. Sivuilla on ajankohtaisia raportteja eri maiden tilanteesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.msf.org

Visa mera
The Center for Nonviolent Communication on Tri Rosenbergin perustama kansainvälinen, voittoatuottamaton yhdistys, jonka visiona on maailma, jossa ihmiset pystyvät kohtaamaan toisensa rauhanomaisesti ja myötätunnolla. Sivuilla tietoa yhdistyksen historiasta, yhdistyksen järjestämästä koulutuksesta, kansainvälisistä konferensseista ja opettajista. Linkkejä.
Webbplatsens språk: 
http://www.cnvc.org

Visa mera
Virtual Libraryn linkkiosastoa ylläpitää professori Wayne A. Selcher.
Webbplatsens språk: 
http://www.etown.edu/vl/peace.html

Visa mera
Sivulla on luotettavaa tietoa kemiallisista aseista, niiden vaikutuksista, suojautumisesta ja niiden käytön kieltävistä sopimusneuvotteluista, sopimusteksti sekä tietoa OPCW:stä. Sivusto on monikielinen.
Webbplatsens språk: 
http://www.opcw.org

Visa mera
Riippumattoman maailmanlaajuisen organisaation sivuilla on Irakin sotaan, etenkin sen seurauksiin ja jälkiselvittelyyn liittyvää aineistoa.
Webbplatsens språk: 
http://www.icg.org

Visa mera
USIP on Yhdysvaltain kongressin perustama ja rahoittama tutkimuslaitos. Se kertoo sivuillaan muun muassa toiminta-alueistaan ja tarjoamistaan apurahoista. Kirjaston puolella on hyvät linkkilistat.
http://www.usip.org

Visa mera
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön (ETYJ) kuuluu 56 maata Euroopasta, Keski-Aasiasta ja Amerikasta. Sivulla on tietoa järjestöstä ja sen toiminnasta eri alueilla.
http://www.osce.org

Visa mera
Siviilipalveluskeskuksen kotisivu esittelee siviilipalvelusta ja Lapinjärven koulutuskeskusta sekä sisältää Siviilipalvelusmiehen oppaan.
Webbplatsens språk: 
http://www.sivarikeskus.fi

Visa mera
Nobelin rauhanpalkinnon juhlavuoden kunniaksi tehty havainnollinen esitys kertoo, missä päin maailmaa 1900-luvulla on taisteltu. Samalla voi seurata, miten Nobelin rauhanpalkinnot ja palkintoehdokkuudet ovat jakautuneet maantieteellisesti.
Webbplatsens språk: 
http://www.nobel.se/peace/educational/conflictmap/index.html

Visa mera
Sivuilla käsitellään kansainvälisiä konflikteja globalisoituvassa maailmassa. Artikkeleiden ja linkkien aiheita ovat viimeaikaiset kriisipesäkkeet, sodan uhrit, ympäristökysymykset, globalisaatio, median vaikutus ja kriisinhallinta.
Webbplatsens språk: 
http://global.finland.fi/konflikti

Visa mera
AKL on vuonna 1974 perustettu nuorten rauhanjärjestö. Se toimii siviilipalvelusmiesten etujärjestönä, toisaalta se on militarismin vastainen järjestö. Sivulla tietoa siviilipalvelusta, totaalikieltäytymisestä ja reservinkieltäytymistä.
http://akl-web.fi/

Visa mera
YK:n nykyiset ja päättyneet rauhanturvaoperaatiot, historia, joukot, koulutus, kuvagalleria ym.
Webbplatsens språk: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/

Visa mera
Sadankomitea toimii aseidenriisunnan puolesta ja yhteiskunnan militaristisia rakenteita vastaan.
http://www.sadankomitea.fi/

Visa mera
Oppimateriaalin aiheina ovat rauhan- ja ihmisoikeuskasvatuksen lähtökohdat sekä niihin liittyvät keskeiset käsitteet, kestävä kehitys, kulttuurien kohtaaminen ja ihmisoikeussopimukset. Sisältää harjoituksia. Aineistosta myös pdf-versio.
Webbplatsens språk: 
http://abc.rauhankasvatus.fi

Visa mera
Sivuston missiona on vastustaa Naton ja Yhdysvaltojen interventiota. Tutkijoita ja muita tekijöitä on mukana suuri ryhmä, päätoimittaja ja webmaster on Eric Garris.
http://www.antiwar.com

Visa mera
Suomen Rauhanpuolustajat on polittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Järjestö esittelee sivuilla toimintansa aattellisia lähtökohtia, järjestämiään tapahtumia ja kansainvälisiä hankkeitaan. Tiedot johtokunnasta ja yhteystiedot. Sivuilla voi liittyä järjestön jäseneksi ja Pulut-listaan. Pulut-lista on Suomen Rauhanturvaajien tiedotus- ja keskustelulista.
http://www.rauhanpuolustajat.org/

Visa mera
How Stuff Works -sarjan kooste sotatoimia säätelevistä kansainvälisistä sopimuksista. Keskeisimmät näistä ovat sodassa haavoittuneiden, sotavankien ja siviilien kohtelua koskevat Geneven sopimukset sekä Haagin sopimus, joka on yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelusta aseellisen selkkauksen sattuessa.
http://www.howstuffworks.com/rules-of-war.htm

Visa mera
Sisäsiainministeriön sivuilla määritellään, mitä siviilikriisinhallinnalla tarkoitetaan ja tarjotaan aiheesta perustietoa. Omissa osioissaan käsitellään Suomen osallistumista siviilikriisinhallintaan ja EU:n toimintaa alalla. Lisäksi kerrotaan operaatioista, koulutuksesta ja kriisinhallintatehtäviin hakeutumisesta. Sivulla on myös linkki asiantuntijarekisteriin.
Webbplatsens språk: 
http://www.intermin.fi/siviilikriisinhallinta

Visa mera

Sidor