Ekonomisk rätt

Fler länkar från menyn Ämnen
Metsästäjän lakikirjan vuoden 2010 painoksen verkkoversio.
Webbplatsens språk: 
http://www.epaper.fi/reader/?issue=11250;8857f4cda277dc836bd99b1b01cae9d1

Visa mera
Sivulta selviää, mikä on yksityistie ja milloin tarvitaan yksityistietoimitusta.
Webbplatsens språk: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-ja-palvelut/palvelut/yksityistietoimitus

Visa mera
Ympäristöhallinnon sivulla kerrotaan, mitä luonnossa saa tehdä ilman lupaa ja mitä ei.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet(16989)

Visa mera
Webbsidorna innehåller information om allemansrätten, samt de rättigheter och skyldigheter som härrör allemansrätten. Hänvisningar till lagstiftning ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Allemansratten(17001)

Visa mera
Keskeinen ympäristöasioita koskeva lainsäädäntö ja valmisteilla olevat lainsäädäntöhankkeet
Webbplatsens språk: 
http://www.ym.fi/fi-FI/Lainsaadanto

Visa mera
Information om avfallshantering, avfallsplanering, avfallsavgifter och skattter, producentansvar och myndigheternas uppgifter inom avfallshanteringen.
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Konsumtion_och_produktion/Avfall_och_avfallshantering

Visa mera
Suomen tieyhdistyksen sivut sisältävät tietoa teiden ylläpidosta, tieverkosta sekä yksityisteistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.tieyhdistys.fi/

Visa mera
Laki yksityisistä teistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358

Visa mera
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001267

Visa mera
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston neuvontasivusto palvelee yrityksiä, jotka tarvitsevat tietoa REACH-, CLP- ja biosidiasetuksen velvoitteista. Sivustolla on tietoa kemikaaleista niiden valmistajille, maahantuojille ja myyjille.
Webbplatsens språk: 
http://www.kemikaalineuvonta.fi/

Visa mera
Maa- ja metsätalousministeriön sivulle on koottu eläinten suojelua koskeva lainsäädäntö.
Webbplatsens språk: 
http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/f-rekisteri

Visa mera
Information om allemansrätten, vad man får och vad man inte får göra fritt i naturen.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Allemansratten

Visa mera
Metsäyhdistyksen testissä voi tarkistaa, onko jokamiehenoikeuksien sisältö tuttu käytännössäkin.
Webbplatsens språk: 
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

Visa mera
Yle Vetamix berättar om allemansrätten, vad man får och inte får göra i naturen.
Webbplatsens språk: 
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/13/allemansratten-vara-rattigheter-och-skyldigheter-i-naturen

Visa mera
Här kan man testa hur väl man känner allemansrätten.
Webbplatsens språk: 
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/sv/

Visa mera
Valviran kokonaisuus tupakasta ja sen valvonnasta. Tietoa tupakkatuotteiden myynnistä, maahantuonnista, markkinoinnista, tupakointikielloista ja -rajoituksista ja tuotevalvonnasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.valvira.fi/tupakka

Visa mera