Ekonomisk rätt

Fler länkar från menyn Ämnen
Metsästäjän lakikirjan vuoden 2010 painoksen verkkoversio.
Webbplatsens språk: 
http://www.epaper.fi/reader/?issue=11250;8857f4cda277dc836bd99b1b01cae9d1

Visa mera
Sivulta selviää, mikä on yksityistie ja milloin tarvitaan yksityistietoimitusta.
Webbplatsens språk: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-ja-palvelut/palvelut/yksityistietoimitus

Visa mera
Ympäristöhallinnon sivulla kerrotaan, mitä luonnossa saa tehdä ilman lupaa ja mitä ei.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet(16989)

Visa mera
Webbsidorna innehåller information om allemansrätten, samt de rättigheter och skyldigheter som härrör allemansrätten. Hänvisningar till lagstiftning ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Allemansratten(17001)

Visa mera
Keskeinen ympäristöasioita koskeva lainsäädäntö ja valmisteilla olevat lainsäädäntöhankkeet
Webbplatsens språk: 
http://www.ym.fi/fi-FI/Lainsaadanto

Visa mera
Suomen tieyhdistyksen sivut sisältävät tietoa teiden ylläpidosta, tieverkosta sekä yksityisteistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.tieyhdistys.fi/

Visa mera
Laki yksityisistä teistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358

Visa mera
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001267

Visa mera
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston neuvontasivusto palvelee yrityksiä, jotka tarvitsevat tietoa REACH-, CLP- ja biosidiasetuksen velvoitteista. Sivustolla on tietoa kemikaaleista niiden valmistajille, maahantuojille ja myyjille.
Webbplatsens språk: 
http://www.kemikaalineuvonta.fi/

Visa mera
Maa- ja metsätalousministeriön sivulle on koottu eläinten suojelua koskeva lainsäädäntö.
Webbplatsens språk: 
http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/f-rekisteri

Visa mera
Information om allemansrätten, vad man får och vad man inte får göra fritt i naturen.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Allemansratten

Visa mera
Metsäyhdistyksen testissä voi tarkistaa, onko jokamiehenoikeuksien sisältö tuttu käytännössäkin.
Webbplatsens språk: 
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

Visa mera
Yle Vetamix berättar om allemansrätten, vad man får och inte får göra i naturen.
Webbplatsens språk: 
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/13/allemansratten-vara-rattigheter-och-skyldigheter-i-naturen

Visa mera
Här kan man testa hur väl man känner allemansrätten.
Webbplatsens språk: 
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/sv/

Visa mera
Valviran kokonaisuus tupakasta ja sen valvonnasta. Tietoa tupakkatuotteiden myynnistä, maahantuonnista, markkinoinnista, tupakointikielloista ja -rajoituksista ja tuotevalvonnasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.valvira.fi/tupakka

Visa mera
Information om avfallshantering, avfallsplanering, avfallsavgifter och skattter, producentansvar och myndigheternas uppgifter inom avfallshanteringen.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Konsumtion_och_produktion/Avfall_och_avfallshantering

Visa mera
Täällä kerrotaan, mikä tieliikenteessä muuttuu 1.6.2020 voimaan tulevan uuden tieliikennelain myötä. Sivustolla on tietoa muun muassa uusista liikennemerkeistä, liikennevirhemaksusta, nopeusrajoituksista sekä jalankulkua ja mopoilua koskevista muutoksista.
Webbplatsens språk: 
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tieliikennelaki2020

Visa mera