Sjukdomar

Fler länkar från menyn Ämnen
Webbplatsen är ett svenskt, norskt och danskt samarbete som innehåller en samling länkar till informationsmaterial om ovanligare sjukdomar.
Webbplatsens språk: 
http://www.rarelink.se

Visa mera
Suomen tehohoitoyhdistys edistää tehohoitotyön ja -työntekijöiden tuntemusta sekä alan kehitystä.
Webbplatsens språk: 
http://www.sthy.fi/

Visa mera
Sivulla mm. yleistä sairausvakuutuksesta, tietoa sairaanhoito-, lääke-, ja matkakorvauksista, sairauspäivärahasta ja ulkomailla sairastumisesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/080801115933EH?OpenDocument

Visa mera
TV2:n terveysohjelman sivuilla on terveysvinkkejä, ohjelmien arkisto, kustakin ohjelmasta tiivistelmä ja pieni linkkihakemisto.
http://www.yle.fi/akuutti

Visa mera
Tietoa ja vastauksia harvinaisista sairauksista sekä harvinaisten sairauksien resurssikeskusten yhteystiedot, linkkejä ulkomaisiin tiedonlähteisiin. Diagnoosilistassa oireita adrenoleykodystrofiasta xeroderma pigmentosumiin.
Webbplatsens språk: 
http://www.harvinaiset.fi

Visa mera
Kirjailija, lääketiedekirjoittaja ja kääntäjä bloggaa huonosti tunnetuista pitkäaikaissairauksista ja niiden hoidoista, terveydestä yleensä sekä ravitsemuksesta.
http://www.hankalapotilas.net

Visa mera
ICD-10-tautiluokitus on kansainvälinen, maailman terveysjärjestön (WHO) ylläpitämä kuolemansyitä, sairauksia, tapaturmia ja terveyspalveluiden käytön syitä kuvaava luokitus, josta monet maat käyttävät paikallista versiota.
Webbplatsens språk: 
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/icd10.koti

Visa mera
Palvelu tarjoaa tietoa harvinaisista sairauksista sekä tukee sairastavia ja heidän lähimmäisiään. Sivuilla on tietoa sairauksien monimuotoisuudesta, perinnöllisyydestä sekä hoidosta ja hoitopaikan valinnasta. Tukea -osiossa kerrotaan tukipalveluista, vertaistuesta ja potilasjärjestöistä. Palvelu toimii yhteistyökanavana potilaiden, potilasjärjestöjen ja harvinaisten sairauksien asiantuntijoiden kesken.
Webbplatsens språk: 
https://www.terveyskyla.fi/harvinaissairaudet

Visa mera
Eurooppalainen, harvinaisten sairauksien ja harvinaislääkkeiden tietokanta.
Webbplatsens språk: 
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN

Visa mera
Tietoa harvinaisista perinnöllisistä sairauksista. Noin kolmenkymmenen sairauden joukossa ovat mm. Aarskog-oireyhtymä, CADASIL-tauti, Haurashermo-oireyhtymä, Huntingtonin tauti ja neurofibromatoosi.
Webbplatsens språk: 
https://www.norio-keskus.fi/tietoa/diagnoosikohtaista-tietoa.html

Visa mera
Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen sivuilla on tietoa yhdistyksen järjestämästä koulutuksesta ja kivunhoidon erityispätevyysvaatimuksista. Sivuilla voi lukea yhdistyksen jäsenlehteä Kipuviestiä, jossa julkaistaan kivun tutkimusta ja hoitoa koskevia artikkeleita.
Webbplatsens språk: 
https://www.skty.org/

Visa mera
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laboratoriokeskuksen ohjekirja toimii hakemistona, käsikirjana ja ohjeistona laboratoriopalvelujen tarkoituksenmukaiselle käytölle ja tutkimustulosten tulkinnalle. Hakemiston kautta löytyy myös useiden laboratoriotutkimusten (esim. verikokeiden) viitearvoja (normaaliarvoja).
Webbplatsens språk: 
https://www.fimlab.fi/sivu.tmpl?sivu_id=32

Visa mera
Tietoa taudeista, kokeista ja hoitotoimenpiteistä ja terveyden ylläpidosta. Sairauksiin liittyvässä materiaalissa määritellään tauti, kerrotaan sen oireista, syistä ja hoitovaihtoehdoista.
Webbplatsens språk: 
https://medlineplus.gov/

Visa mera
Duodecimin omahoito-oppaassa on ohjeita sairauksien hoitoon sekä terveyden edistämiseen ja sairauksien ennältä ehkäisyyn. Sivustossa on laskureita, lomakkeita, verkkokursseja, lääkeopas, jumppa- ja miniluentovideoita.
Webbplatsens språk: 
https://omahoito.duodecim.fi/

Visa mera