Svenska

Fler länkar från menyn Ämnen
Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. Det går att söka termer i ordlistan, bland frågor och svar och i förkortningslistan.
http://www.datatermgruppen.se/

Visa mera
Tietokannassa on 54 000 vanhan, keskiajalla käytetyn ruotsin hakusanaa. Sisältää myös lakisanastoa.
Webbplatsens språk: 
http://spraakdata.gu.se/sdw

Visa mera
Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) är en statlig myndighet i Sverige, vars uppgift är att på vetenskaplig grund öka kunskaperna om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn. På webbplatsen presenteras SOFI:s organisation. Länkar till de olika arkiven som ingår i nätverket, där verksamheten presenteras mera i detalj. Publikationsförteckning ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.sofi.se

Visa mera
Materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ruotsin kielen perusrakenteiden ja -sanaston kertaamiseen ja syventämiseen. Aineiston avulla parannat valmiuksiasi varsinaisia ruotsin opintoja varten. Sivusto soveltuu täysin itsenäiseen opiskeluun. Tekijöinä on kahdeksan ruotsin kielen opettajaa eri ammattikorkeakouluista.
Webbplatsens språk: 
http://www3.hamk.fi/bud

Visa mera
Sökbar databas med en svensk och en engelsk synonymordbok.
Webbplatsens språk: 
http://www.synonymer.se

Visa mera
Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin palveluverkko Internetissä. Sivut jakautuvat yleiskielisiin, selkokielisiin, blisskielisiin ja kuvilla toteutettuihin sivuihin sekä Pähkinä-pelisivuihin. Osaan sisältöä voi valita äänituen tai tekstiversion.
Webbplatsens språk: 
http://www.papunet.net

Visa mera
Språkrådet webbplats tjänster frpå svensk språkvård samt en presentation av målsättning, organisation, verksamhet och projekt. Tjänsterna presenteras ingående under Språkhjälp, Fakta om språk och Frågelådan. Publikationer och tidningen Språkvård ingår. Aktuella artiklar och ställningstaganden samt länkar till relaterade språkliga instanser ingår också.
Webbplatsens språk: 
http://www.sprakradet.se

Visa mera
Språkvårdsspalt som ingått i Hufvudstadsbladet sedan 1986. Texterna ordnade i kronologisk ordning.
Webbplatsens språk: 
http://www.kotus.fi/svenska/reuter

Visa mera
Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är den mest omfattande svenska ordboken. Webbversionen tillhandahåller sökningar på uppslagsord, etymologi, fackområde samt kombinatiner av kategorierna och fritextsökning. Allmän presentation ingår. SAOB beskriver all slags skriven svenska från Gustav Vasas tid till våra dagar, men det är skäl att komma ihåg det historiska perspektivet.
Webbplatsens språk: 
http://www.saob.se/

Visa mera
Papunet verkar för tillgänglig och jämlik kommunikation. Papunet är en webbplats som riktar sig speciellt till personer som har problem med att producera tal, förstå tal eller använda dator, och till personer som behöver lättläst text samt deras närstående, studerande och folk som jobbar inom branschen. På sidorna finns information om talhandikapp, samspel, olika kommunikationsmetoder, hjälpmedel och tolktjänst för talhandikappade personer. Sidorna innehåller också material, till exempel en stor bildbank och ett bildprogram, lättlästa sidor och spelsidor.
Webbplatsens språk: 
http://www.papunet.net/svenska

Visa mera
Verkkoaineisto sisältää materiaalia ja harjoituksia ruotsin ylioppilaskokeisiin valmistautuville: kuullun ymmärtämistestin, rakenne- ja sanastokokeen, tekstin ymmärtämisen kokeen ja harjoituksia kirjoittamisen kehittämiseksi.
Webbplatsens språk: 
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/ruotsi-0

Visa mera
Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatun oppimateriaalin avulla voi tehdä virtuaalisen kävelyretken Tukholmassa ja harjoitella samalla ruotsin kielen kuullunymmärrystä.
Webbplatsens språk: 
http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/tva_promenader_i_stockholm

Visa mera
Etsi mitä etunimesi tarkoittaa. Ruotsalaisten etunimien tietokanta ja etunimien etymologiaa.
Webbplatsens språk: 
http://www.historiska.se/misc/gemensam/Nomina/nomina

Visa mera
Listar och berättar om ett tusental svenska namn, sökbara på t.ex. begynnelsbokstav och kön. 100-i-topp-lista ingår, samt artiklar om namntrender mm.
Webbplatsens språk: 
http://www.svenskanamn.se

Visa mera
Språkbruk är en tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Institutet för de inhemska språken. Webbversionen innehåller artikelförteckning från 1981 och ett sökordsregister samt fullständiga artiklar i urval. Redaktionen presenteras. Information för skribenter.
Webbplatsens språk: 
http://www.sprakbruk.fi/

Visa mera
Ruotsinkielen ja 15 Ruotsissa puhutun kielen sanakirja.
Webbplatsens språk: 
http://lexin.nada.kth.se/lexin/

Visa mera
Webbplatsen är ett samarbete mellan de tio finlandssvenska tidningshusen, Finska notisbyrån och Rundradion. Språkvårdare och journalister samarbetar för att ta fram rekommendationer för det svenska språkbruket - men också för att underlätta det dagliga arbetet. Till nytta för alla som skriver och talar svenska.
Webbplatsens språk: 
http://www.mediesprak.fi

Visa mera
Dialektprover från det svenska språkområdet, både i Sverige och svensktalande Finland. Kort information om de olika landskapen och orterna. Dialekterna presenteras både i text och ljud.
Webbplatsens språk: 
http://swedia.ling.umu.se

Visa mera
Namnen i Namnarkivet består av alla svenska godkända namn som har bärare i Sverige idag. Kort och koncist info om svenska förnamn - för varje namn ges uppgift om historia, namnsdag och antal bärare.
Webbplatsens språk: 
http://www.kanalen.org/namnarkivet

Visa mera
Klarspråksgruppen har som uppdrag att främja språkvårdsaktiviteter hos myndigheterna i Sverige. Webbplatsen innehåller uppgifter om gruppens syfte och verksamhet. Vidare finns svar på vanliga språkfrågor, länkar till ett flertal olika språkresurser såsom språkspalter, handböcker, termdatabaser m.m. En historisk bakgrund till språkvårdsarbete och presentation av aktuella myndighetsprojekt som gäller språkvården ingår. Händelsekalender ingår också. Litteraturförteckningar med hänvisningar till såväl tryckta böcker som böcker i elektronisk form.
Webbplatsens språk: 
http://www.regeringen.se/sb/d/2518

Visa mera
Ruotsin kielen kirjoittamisohjeita, sananvalintaa, eri alojen terminologiaa, svengelskaa ja taivutusmuotoja sisältävän sivuston on tuottanut Ruotsin uutistoimisto, Tidningarnas Telegrambyrå.
Webbplatsens språk: 
http://www.tt.se/sprak

Visa mera
Förteckning över svenska ortnamn i Finland och deras eventuella finska motsvarigheter.
Webbplatsens språk: 
http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/ortnamn

Visa mera
Ruotsin etäopiskelumateriaali sisältää kielioppisääntöjä ja harjoituksia.
Webbplatsens språk: 
http://www11.edu.fi/etalukionv/psykka_ruotsi/?cmscid=91

Visa mera
I grevens tid on ruotsin kielen kurssi, jonka tekstit ovat Ruotsi-Suomen aikaan sijoittuvia tarinoita aikakauden tavallisten ihmisisten elämästä. Materiaalista löytyy tekstejä sanastoineen sekä harjoituksia.
Webbplatsens språk: 
http://www.igrevenstid.fi

Visa mera
Länksamling över svenskt, nordiskt och allmänt språkligt material på webben. Omfattar kategorier som språknämnder, språkvård, artiklar, ordlistor, lexikala databaser, retorik, språkteknologi, EU, namn, dialekter och finlandssvenska
Webbplatsens språk: 
http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=94

Visa mera
Språkbankens svenska språkkonkordanser på Internet. Här finns tidningstexter, skönlitteratur, populärvetenskap, riksdagsdebatt och lagtexter i konkordansform. Även några historiska texter finns med, både nyare såsom Strindbergsutgivningen och äldre såsom Eddan. Det finns också en konkordans över Svenska Akademiens ordlista (SAOL), elfte upplagan, och över Svenska Akademiens ordbok (nästan 30 miljoner ord). Den sistnämnda finns på SAOB:s konkordanssida.
Webbplatsens språk: 
http://spraakbanken.gu.se/konk

Visa mera
\Regelbundet läsande kan leda till regelbundet läsande\.Alati kasvavassa kokoelmassa on hauskoja ilmauksia, väärinkäsityksiä, sanontoja, hölmöjä käännöksiä ja muuta.
Webbplatsens språk: 
http://www.avigsidan.com

Visa mera
Portal med inspelningar av finlandssvenska dialekter från Karleby i norr, Eckerö i väster och till Kotka i öster. Syftet med projektet Spara talet är att dokumentera svenska i Finland under början av 200-talet. Portalen innehåller förutom ljudupptagningarna ocks projektbeskrivninng med information om bakgrund, inspelningsteknik, styrgrupp, assistenter, arkivering och historia. Utskrift av smatlalaet i inspelningarna ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.sls.fi/Sparatalet

Visa mera
Fakta om Svenska Akademien och dess publiceringsverksamhet. Information om Svenska Akademiens bibliote, Nobelpriset i litteratur och Akademiens andra priser, samt information om alla nobelpristagare.
Webbplatsens språk: 
http://www.svenskaakademien.se

Visa mera
Kort introduktion till den indoeuropeiska språkfamiljen samt etymologisk ordbok med gamla svenska ord (fornnordiska), t.ex. annorstädes och ställe.
Webbplatsens språk: 
http://hem2.passagen.se/peter9/etym

Visa mera

Sidor