Esperanto och andra artificiella språk

Fler länkar från menyn Ämnen
Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin palveluverkko Internetissä. Sivut jakautuvat yleiskielisiin, selkokielisiin, blisskielisiin ja kuvilla toteutettuihin sivuihin sekä Pähkinä-pelisivuihin. Osaan sisältöä voi valita äänituen tai tekstiversion.
Webbplatsens språk: 
http://www.papunet.net

Visa mera
Esperanto on tri Zamenhofin (1859 - 1917) kehittämä kansainvälinen kieli. Lisää yleiskielestä saat tietää, kun avaat sivun Mitä esperanto on? Sivulla myös esperanton oppimisesta, EAFn jäsenjärjestöt, Esperantolehti ja muita julkaisuja sekä loistavat linkit. Esperantolehdestä on numerosta 1/97 alkaen ilmestynyt WWW-verkkoversiot. Sivuston on laatinut Matti Lahtinen.
Webbplatsens språk: 
http://www.esperanto.fi

Visa mera
Interlingua on vuoteen 1951 mennessä kehitetty keinotekoinen kieli, jonka rakenne noudattaa yksinkertaistettua latinaa ja sanasto on muodostettu italian, espanjan/portugalin, ranskan ja englannin kieliä vertailemalla. Sivuilla esitellään interlinguaa ja perustellaan sen käyttöä. Materiaali on pääosin kaksikielistä (suomi-interlingva).
Webbplatsens språk: 
http://www.interlingua.fi

Visa mera
Papunet verkar för tillgänglig och jämlik kommunikation. Papunet är en webbplats som riktar sig speciellt till personer som har problem med att producera tal, förstå tal eller använda dator, och till personer som behöver lättläst text samt deras närstående, studerande och folk som jobbar inom branschen. På sidorna finns information om talhandikapp, samspel, olika kommunikationsmetoder, hjälpmedel och tolktjänst för talhandikappade personer. Sidorna innehåller också material, till exempel en stor bildbank och ett bildprogram, lättlästa sidor och spelsidor.
Webbplatsens språk: 
http://www.papunet.net/svenska

Visa mera
Fakta om språket esperanto. Nätkurs i esperanto, samt möjlighet att ladda ner e-böcker.
Webbplatsens språk: 
http://www.esperanto.se

Visa mera
Ebbe Vilborgs klassiska ordbok i nätversion. 48 000 uppslagsord, många exempel.
Webbplatsens språk: 
http://esperanto-gbg.org/eldona/ordbok/

Visa mera