Religion i allmänhet

Fler länkar från menyn Ämnen
Kristosofian filosofis-metafyysinen maailmankatsomus sisältää H.P.Blavatskyn julistaman teosofisen sanoman, jota Pekka Ervast ja J.R.Hannula ovat täydentäneet opetuksillaan. Sivulla mm. luettelo kristosofisesta kirjallisuudesta ja tietoa Kristosofi-lehdestä.
http://www.kristosofia.fi

Visa mera
Yhdistyksen kotisivulla on toimintatietoja, Pakanasanomat-lehti (kokonaisena PDF-muodossa, osittain myös HTML-muodossa) ja jäsenten kirjoituksia.
Webbplatsens språk: 
http://tampere.vapaa-ajattelijat.fi

Visa mera
Sivuilla esitellään Prometeus-leirin tuki ry (Protu) ja sen nuorille (14-15 v.) järjestämät katsomuksellisesti sitoutumattomat aikuistumisleirit. Sivuilta löytyy järjestötoiminnan ja leiritoiminnan esittelyjen lisäksi Ajankohtaista-osa, jossa kerrotaan muun muassa tapahtumista ja koulutuksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.protu.fi

Visa mera
Uskonnollinen yhteisö, joka on levittäytynyt Kanadaan ja Pensylvaniaan, kuvaus yhteisön historiasta, kulttuurista ja tavoista
Webbplatsens språk: 
http://www.800padutch.com/amish.shtml

Visa mera
Uskonnot Suomessa -tietokanta sisältää artikkeleita uskonnollisista liikkeistä, tiedot Suomessa toimivista ja toimineista uskonnollisista yhteisöistä sekä aiheisiin liittyvistä henkilöistä. Palvelussa on listausten lisäksi myös monipuolisempi haku.
Webbplatsens språk: 
http://www.uskonnot.fi

Visa mera
Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestön sivusto sisältää mm. tietoja toiminnasta, tapakulttuuria, Vapaa-ajattelijoiden käsikirjan sekä Vapaa-ajattelija -lehdessä julkaistuja artikkeleita.
Webbplatsens språk: 
http://www.vapaa-ajattelijat.fi

Visa mera
Om Prometheus-lägrets stöd rf (Protu) och Prometheuslägren, som utgör ett alternativ till skriftskola och konfirmation. Prometheusmyten, aktuella läger (äv. på svenska) och kontaktuppgifter.
Webbplatsens språk: 
http://www.protu.fi/svenska

Visa mera
Webbplats för Storlogen i Finland. Presentation av frimurarnas historia och info om hur man blir medlem. Förteckning över orter med frimurarloger.
Webbplatsens språk: 
https://www.vapaamuurarit.fi/?id=371&o=P%C3%A5%20svenska

Visa mera
BBC:n sivuilla esiteltävät uskonnot ovat baha'i, buddhalaisuus, kristinusko, hindulaisuus, islam, juutalaisuus, mormonismi, pakanuus, sikhismi sekä ateismi. Kustakin uskonnosta käydään läpi mm. historia ja rituaalit. Sivuilla käsitellään myös eettisiä kysymyksiä kuten sota, eutanasia, kloonaus, geenimanipulaatio sekä uskontojen suhdetta niihin.
Webbplatsens språk: 
http://www.bbc.co.uk/religion

Visa mera
Kokoelma eri uskontojen pyhiä tekstejä, mytologiaa ja traditioita. Sisältää myös Kalevalan englanninkielisen käännöksen.
Webbplatsens språk: 
http://www.sacred-texts.com/index.htm

Visa mera
Teosofisen Seuran Lahden Minervan kotisivu sisältää toimintatietoja sekä teosofista kirjallisuutta pdf tiedostoina mm.Blavatskyn pääteokset suomeksi Salainen Oppi I,II ja III, Hiljaisuuden ääni ja muita kirjoituksia.
Webbplatsens språk: 
http://koti.mbnet.fi/minerv

Visa mera
Sisältää tuhansia oppineiden kirjoituksia kokotekstinä. Aiheita ovat mm. Uusi testamentti ja Vanha testamentti, teologia, uskontososiologia, käytännön teologia, uskontokasvatus, etiikka ja uskonnon historia.
http://www.religion-online.org

Visa mera
Veljeskunnan toiminnan esittely: sen historia, yleiset periaatteet, yhteystietoja. Pääsy Rosa et Crux -lehteen sekä kansainväliseen kattojärjestöön.
Webbplatsens språk: 
http://www.amorc.fi

Visa mera
Laaja sivusto sisältää mm. maailman tunnetuimpien vapaa-ajattelijoiden ja ateistien kirjoittamia artikkeleita sekä linkkejä humanististen ja ateististen järjestöjen kotisivuille.
http://www.infidels.org

Visa mera
Käsikirjamainen teos, johon on kerätty on perustietoa vapaa-ajattelusta, uskonnottomien perusoikeuksista ja uskonnottomasta tapakulttuurista.Lisäksi on käsitelty vapaa-ajattelijan etiikkaa, vapaa-ajattelun suhtautumista yliluonnollisiin ilmiöihin sekä vapaa-ajattelijayhdistysten toimintaa. Lopussa Vapaa-ajattelijan aapinen, jossa on selitetty ateismiin ja uskontoihin liittyvää sanastoa.
Webbplatsens språk: 
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/kasikirja

Visa mera
Rekisteröity uskonnollinen yhteisö, jolla ei ole virallista oppia. Kannattajat yleensä tulkitsevat perinteistä kristinuskoa ja sen liturgiaa teosofisesti.
Webbplatsens språk: 
http://www.vapaakatolinen.fi

Visa mera
Sisältää Suomen Humanistiliiton periaateohjelman sekä luettelon liiton julkaisuista.
Webbplatsens språk: 
http://www.humanistiliitto.fi

Visa mera
Sivuilla on artikkeleita ja lukuisia hakusanoja eri alueilta. Artikkelit käsittelevät mm. lasten ja nuorten uskonnolista asemaa, uskonnonvapauden historiaa Suomessa ja uskonnollisia ruokavalioita.
Webbplatsens språk: 
http://www.uskonnonvapaus.fi

Visa mera
Donnerska institutet i Åbo är ett privat forskningsinstitut för religionsvetenskap och kulturhistoria. Om verksamheten, och institutets bibliotek, forskning och publikationer. Vidare även om Olly och Uno Donner.
Webbplatsens språk: 
http://www.abo.fi/forskning/sv/donnerska_institutet

Visa mera
Uskonnontutkija on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä uskontotieteeseen ja sen kysymyksiin keskittyvä verkkojulkaisu.
Webbplatsens språk: 
http://www.uskonnontutkija.fi

Visa mera
Kansainvälisen, naisten ja miesten muodostaman vapaamuurarijärjestön esittelysivut sisältävät yleistietoa, yhteystiedot ja jäsensivut. Jäsensivuille pääsee vain henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Sivuilta löytyvät myös Suomen liitto r.y.:n säännöt.
Webbplatsens språk: 
http://www.droithumain.fi/

Visa mera
Om Odd Fellow-orden i Finland - verksamhetsidé, medlemskap, loger och logemöten, inkl. traditioneroch kontaktuppgifter. Vidare presenteras även Rebeckarådet, den del av orden som är öppen för kvinnor.
Webbplatsens språk: 
http://www.oddfellow.fi

Visa mera
Elämänkatsomustietoa opiskeleville koululaisille ja heidän vanhemmilleen suunnattu sivusto tarjoaa tietoa oppiaineen sisällöstä ja lainsäädännöstä sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.
Webbplatsens språk: 
http://et-opetus.fi

Visa mera
Kokoelma teosofian ja antroposofian edustajien kirjoituksia kokoteksteinä ja otteina. Myös muutamia muita uskontoja käsitteleviä sekä rajatieteellisiä tekstejä. Linkkejä järjestöihin ja kirjakauppoihin.
Webbplatsens språk: 
http://www.teosofia.net

Visa mera
Erik Gullmanin kotisivulla on vanhentuneita yhteystietoja ja tapahtumia, mutta Ervastia koskevan tutkimustiedon osalta se on vielä hyödyllinen.
http://home.arcor.de/ar03932441

Visa mera
FETO:n WWW-sivuilta löytyy filosofian ja elämänkatsomustiedon opetukseen liittyvää aineistoa. Lisäksi mm. elämänkatsomustiedon ja filosofian ylioppilastehtävien analyysit.
Webbplatsens språk: 
http://www.feto.fi

Visa mera
Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka jäsenet ovat pääasiassa erilaisista uskonnollisista (ääri)liikkeistä eronneita henkilöitä tai niissä mukana olevien omaisia ja ystäviä. Tavoitteena on tukea niitä, jotka ovat kokeneet tulleensa väärin kohdelluiksi tai harhaanjohdetuiksi jossakin uskonnollisessa yhteisössä. Tietoa uskonnollisten liikkeiden varjopuolista.
Webbplatsens språk: 
http://www.uskontojenuhrientuki.fi

Visa mera
Pekka Ervastin elämänvaiheet, kirjoituksia ja teosluettelo Teosofia.net -sivustossa
http://www.teosofia.net/pe/ervast.htm

Visa mera
Sivuilla kerrotaan suppeasti Vapaamuurariuden historiasta ja synnystä, vapaamuurareista Suomessa ja siitä miten vapaamuurariksi tullaan. Myös loosipaikkakunnat on lueteltu.
Webbplatsens språk: 
http://www.vapaamuurarit.fi

Visa mera

Sidor