Statsförfattning. Grundlagar

Fler länkar från menyn Ämnen
Suomen perustuslaki: valtiojärjestyksen perusteet, perusoikeudet, eduskunta ja kansanedustajat, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, lainsäädäntö, valtiontalous, kansainväliset suhteet, lainkäyttö, laillisuusvalvonta, hallinnan järjestäminen ja itsehallinto, maanpuolustus.
Webbplatsens språk: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Visa mera
Richard Kimberin kokoamat linkit perustuslakeihin.
Webbplatsens språk: 
http://www.psr.keele.ac.uk/const.htm

Visa mera
Vaalirahoitusvalvonnan tarkoituksena on lisätä rahoituksen avoimuutta ja tarjota tietoa ehdokkaiden sidonnaisuuksista. Sivuilta löytyy tietoa vaali- ja puoluerahoitukseen liittyvästä lainsäädännöstä sekä ohjeita ja lomakkeita ilmoituksen tekemiseen. Sivuilla julkaistaan ehdokkaiden jättämät ilmoitukset.
Webbplatsens språk: 
http://www.puoluerahoitus.fi

Visa mera
Hakemistoon on koottu linkit eri valtioiden perustuslakeihin.
Webbplatsens språk: 
http://confinder.richmond.edu

Visa mera
Tietoa Suomen kansalaisuudesta ja kansalaisuushakemuksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.migri.fi/suomen_kansalaisuus

Visa mera
Julkaisussa tarkastellaan lapsen yksityisyyden suojaa digitaalisessa mediassa oikeudellisesta näkökulmasta. Se sisältää suositukset lapsen yksityisyyden suojaamiseksi eri ryhmille: lapsille, nuorille, vanhemmille, muille aikuisille, palveluntarjoajille.
Webbplatsens språk: 
https://indd.adobe.com/view/b831295d-ee19-4e67-a9fb-6581e1c227a4

Visa mera
Statens revisionsverk övervakar val- och partifinansieringen samt tar emot och publicerar de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen. På denna webbplats finns anvisningar om ifyllning av parti- och valfinansieringsredovisningar och lämnande av dessa till Revisionsverk samt förhandsredovisningar och egentliga parti- och valfinansieringsredovisningar som kandidater och partier har lämnat.
Webbplatsens språk: 
https://www.puoluerahoitus.fi/se/index.html

Visa mera