Datateknik. ADB

Fler länkar från menyn Ämnen
Jatkuvasti päivitettävä verkkolehti ja uutispalvelu, joka on keskittynyt atk-harrastajia kiinnostaviin aiheisiin. Lukijoilla on mahdollisuus liittää omia kommenttejaan artikkelien perään. Sisältää myös Internet-radion, kirja-arvosteluja, kysymyspalstan sekä osastot tiedeuutisille ja verkon käyttäjien oikeuksille. Erityisesti Linux-käyttäjien suosima.
Webbplatsens språk: 
http://slashdot.org

Visa mera
BugTraq-postituslistalla keskustellaan ja ilmoitetaan ohjelmien ja käyttöjärjestelmien tietoturva-aukoista.
Webbplatsens språk: 
http://www.securityfocus.com/archive/1

Visa mera
Englanninkielisiä tietotekniikan termejä sisältävä sanakirja. Määritelmiä voi etsiä vapaasanahaulla.
Webbplatsens språk: 
http://foldoc.org

Visa mera
Muropaketti sisältää paljon informaatiota tietokoneiden kaikenlaiseen käyttöön liittyen. Mukana on mm. keskustelu, linkit ja ladattavia tiedostoja.
Webbplatsens språk: 
http://www.muropaketti.com

Visa mera
Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustama keskus biologian, fysiikan, kemian, maantieteen ja tietotekniikan opetuksen ja sen tutkimuksen tukemiseksi.
Webbplatsens språk: 
https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus

Visa mera
Yhdistys mm. kerää tietojenkäsittelyyn liittyviä laitteita. Pysyvä näyttely on Jyväskylän yliopiston tiloissa. Sivulla esitellään reikäkorttikoneita, reikäkortteja, reikäkorttien laitteistoa sekä Suomen yliopistojen ensimmäinen tietokone Wegematic 1000 ja venäläisvalmisteinen MIR-2.
Webbplatsens språk: 
http://suomentietokonemuseo.fi

Visa mera
Material för den som vill göra en webbsida: Grunderna i HTML, tabeller, ramar, CSS, PHP och MySQL, Dreamweaver, Photoshop, Flash, Illustrator och Acrobat.
Webbplatsens språk: 
http://www.webdesignskolan.com

Visa mera
Tivi sisältää uutisia tietotekniikan alan kehitysnäkymistä ja vaikuttajista.
Webbplatsens språk: 
http://www.tietoviikko.fi

Visa mera
Hopeinen Omena on suomalaisille Mac-harrastajille tarkoitettu keskustelualue.
Webbplatsens språk: 
http://www.hopeinenomena.net

Visa mera
ZDNet tarjoaa tietotekniikkaan, tietokoneisiin ja internetiin liittyviä uutisia. Sivuilta pääsee erilaisille tietotekniikka-aiheisille kanaville, jotka tarjoavat mm. peleihin, tuotetietoon, alan yrityksiin ja työpaikkoihin liittyvää tietoa ja palveluita.
Webbplatsens språk: 
http://www.zdnet.com

Visa mera
Technytt är en bloggbaserad sida med nyheter inom teknik och teknikrelaterade ämnen. Sidan är känd för den snabba informeringen av nyheter.
Webbplatsens språk: 
http://technytt.se

Visa mera
TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf stöder sina medlemsföretag och medlemssamfund i deras arbete för att utveckla praxis för informationssamhället. Organisationen är oberoende och strävar inte efter vinst. Den bygger nätverk, är ett diskussionsforum och en expert, med syfte att förena näringslivets och den offentliga förvaltningens intressen med en medborgerlig synvinkel. På sidorna presenteras verksamheten.
http://www.tieke.fi/display/startsidan/Startsidan

Visa mera
Yksi maailman suurimmista demo/lanpartyistä järjestetään vuosittain heinäkuun lopussa Hartwall Areenalla.
Webbplatsens språk: 
http://www.assembly.org

Visa mera
Sisältää yli 4000 tietotekniikan termiä ja lyhennettä englanniksi ja suomeksi.
http://sanakirja.ttlry.fi/ensisallys.htm

Visa mera
Information om dataskydd i Finland. Aktuella länkar till källor och utredningar inom ämnet både i finland, Sverige och inom EU. Länk till Datasekretessnämnden ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.tietosuoja.fi/sv/

Visa mera
Jyväskylän yliopiston Tietohallintokeskuksen tutoriaalissa opetetaan kuvan koon muuttaminen, kuvan kääntäminen ja rajaaminen, tekstin lisääminen kuvaan ja joitakin muita toimintoja.
https://www.jyu.fi/thk/ohjeet/tutoriaalit/kuvankasittelyn-perusteet

Visa mera
Meningen med Internetkunskap är att producera 16 stycken utbildningsfilmer som syftar till att öka förståelsen och lära skolungdomar hur man blir en bättre internetanvändare. Målgruppen är skolungdomar på högstadie- och gymnasienivå, men riktar sig även mot lärare, vuxenutbildningar, kursverksamheter samt studiecirklar. Filmerna är även till nytta för alla med webbintresse, framförallt de som jobbar med internet inom företag och organisationer.
Webbplatsens språk: 
http://internetkunskap.se

Visa mera
TIEKE r.y:n sivuilla esitellään yhdistys ja sen toiminta ja yhteistyökumppanit. TIEKEn tarkoituksena on palvella jäsenistöään toimimalla yhteistyöfoorumina, kehittää ja edistää tiedonsiirtoa hyväksikäyttävien kauppa- ja asiointimenettelyjen sekä tietotekniikan ja tietoverkkojen hyötykäytön yleisiä edellytyksiä, edistää verkostoitumista toimialallaan sekä kehittää tietotekniikan ja tietoliikenteen standardointia ja kehittää tietoyhteiskunnan vaatimia käytäntöjä. Linkit yhteistyökumppanien sivuille.
Webbplatsens språk: 
http://www.tieke.fi

Visa mera
Argon Zark! on virtuaalisarjakuva, jossa nerokas nörtti Argon Zark seikkailee ystävänsä Zeta Fairlightin kanssa nettiavaruudessa. Lisäksi sivuilla on runsaasti tietokoneanimaation tekemiseen liittyvää tietoa ja linkkejä muille englanninkielisille sarjakuvasivuille.
Webbplatsens språk: 
http://www.zark.com

Visa mera
Säkerhetscentret.se vänder sig till IT-säkerhetsansvariga och andra som är intresserade av ämnet. Läsarna är huvudsakligen tekniker men även chefer på olika nivåer. De ämnen som behandlas är olika sätt att skydda data. Allt från brandväggar till spegling, antivirus och kryptering. Vi skriver mest om teknik men även om juridiska frågor kring IT-säkerhet och strategiska frågor kring säker IT-drift.
Webbplatsens språk: 
http://sakerhet.idg.se

Visa mera
Tietotekniikan termitalkoissa laaditaan suosituksia suomenkielisistä tietotekniikan termeistä. Suositusten takana on joukko tietotekniikan, kielen ja viestinnän ammattilaisia. Kunkin hakusanan kohdalla on linkki siihen Tietotekniikan termitalkoissa annettuun suositukseen, jonka yhteydessä sanaa on käsitelty. Osa aineistosta on esitetty myös käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.
Webbplatsens språk: 
http://www.tsk.fi/termitalkoot

Visa mera
Tiivis tietoturvan sanasto sisältää tietoturvaa käsitteleviä termejä selityksineen näkökulman mukaan jäsennettyinä. Näkökulmat ovat: peruskäsitteet, tietoturvauhat, tietoturvankeinoja, tietoturva-alan organisaatioita. Sanastossa on annettu termit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Webbplatsens språk: 
http://www.tsk.fi/fi/info/TiivisTietoturvasanasto.pdf

Visa mera
Petteri Järvisen teoksen Tietoturva ja yksityisyys -kirjan linkkilista.
Webbplatsens språk: 
http://www.pjoy.fi/kirjat/tietoturva/turvalinkit.htm

Visa mera
Whatis on tietotekniikan sanakirja, jota voi selailla aakkosten tai aiheiden mukaan. Se sisältää myös linkkejä sivuihin, joilta aiheista saa lisätietoa.
Webbplatsens språk: 
http://whatis.com

Visa mera
Aikuisille suunnatussa pienessä oppaassa käydään läpi perusasiat tietokoneesta, näppäimistön ja hiiren käyttö sekä internet ja sen hyödyntäminen esim. pankkiasioiden hoidossa. Opas on PDF-muodossa.
Webbplatsens språk: 
http://www.selko-e.fi/oppaat/tietokone_iloksi_ja_avuksi.pdf

Visa mera
Sivuilta löytyvät järjestöesittely, jäsenyhdistykset ja -yhteystiedot sekä koulutukset.
Webbplatsens språk: 
http://www.tivia.fi/

Visa mera
Termbank med språkliga rekommendationer för svenskt språkbruk kring datorer, nätverk, internet och webben. Uppdateras och byggs på kontinuerligt. I arbetet deltar språkvårdsorgan och renommerade dataföretag i Sverige och Finland. Omfattar sökmaskin, ordlista, frågor och svar i översikt, frågesamlingar kring termer, skrivregler och övrigt språkligt stoff, artiklar om språkliga och tekniska frågor samt sökordsregister. Presentation av Datatermgruppens medlemmar och verksamhet samt principerna för termarbetet ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.nada.kth.se/dataterm

Visa mera
Tämän sivuston tarkoitus on tarjota tietoa ja näkemyksiä datatekniikasta ja sen hyödyntämisestä viestintään, erityisesti Internetissä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on yhdistää ihmisten välisen viestinnän kysymysten ja teknisempien kysymysten käsittelyä.
Webbplatsens språk: 
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/indexfi.html

Visa mera

Sidor