Vattenskydd

Fler länkar från menyn Ämnen
Vesihuolto, pohjaveden käyttö, rantojen kunnostus, vesistöjen kunnostus ja hoito, tulvat, vesistöjen säännöstely, padot ja patoturvallisuus, vesirakentaminen.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto

Visa mera
Sivuille on koottu tietoa vesistöistä ja kunnostustoimista, joilla niiden tilaa voidaan parantaa.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus

Visa mera
Sivustossa on tietoa jätevesien ympäristövaikutuksista, jäteveden käsittelyä koskevista määräyksistä sekä käytännön ohjeita.
Webbplatsens språk: 
https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/

Visa mera
Sisältää tietoa neuvoston projekteista ja vesifoorumeista, mutta myös puhtaasta vedestä ja maapallon isoista vesikysymyksistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.worldwatercouncil.org

Visa mera
Informationscentralen för Bottniska viken har till uppgift att i samband med akuta händelser till havs, t.ex.oljeutsläpp och algblomningar, snabbt nå ut med samlad och korrekt information till myndigheter, media och andra användare och intressenter av havet. På hemsidan finns information om alger och algblomning, säldöd och fiskdöd. Information om miljöcentralens kontaktnät och länkar till samarbetspartners ingår på sidan.
Webbplatsens språk: 
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/informationscentra...

Visa mera
Puhdas Itämeri -hankkeessa pyritään saamaan kemiallinen fosforinpoisto Pietarin suurimmille jätevedenpuhdistamoille. Sivulla selostetaan, mistä Itämeren rehevöityminen johtuu ja miten jätevesien puhdistamisen tehostaminen vaikuttaisi meren tilaan. Myös rahaston säännöt ja kansalaiskeräykseen lahjoittamiseen tarvittavat tiedot kerrotaan.
Webbplatsens språk: 
https://www.johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/

Visa mera
Österbottens vatten och miljö rf är en expert- och samarbetsorganisation som bildats av kommuner, industrier och övriga vattenförbrukare. Webbplats innehåller information om organisationens verksamhetsområde, verksamhet, medlemmar, publikationsförteckning, samt information om fonderna för Kyro älv, Esse å, Lappo å och Perho å.
Webbplatsens språk: 
http://www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/valkommen/

Visa mera
Suomenlahden Uistelijat ry:n ylläpitämä sivusto sisältää merialueen tilaa käsitteleviä artikkeleita, tietoa näkyvyysmittauksista ja lohikaloista sekä usein kysyttyjen kysymysten palstan.
Webbplatsens språk: 
http://www.suomenlahti.fi

Visa mera
Vuonna 1999 aloitetun Pro Saaristomeren kotisivulla on hankkeen ohjelma ja työryhmät, tietoa Saaristomeren tilasta ja kehityksestä, tutkimuslaitoksia ja ajankohtaisia asioita, esim levätilanne.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparisto.fi/prosaaristomeri

Visa mera
Saaristomeren tutkimuslaitoksen tehtävät, tutkimusprojektit, julkaisut, oppimateriaalit sekä muu toiminta.
Webbplatsens språk: 
http://www.utu.fi/fi/yksikot/biodiversiteettiyksikko/saaristomeren-tutkimuslaitos/Sivut/home.aspx

Visa mera
Suomessa on 187 888 yli viiden aarin suuruista vedenkokoumaa eli järveä, joista noin 56 000 on pinta-alaltaan yli hehtaarin. Sivulla tietoa järvistä ja järvirekisteristä (ei itse rekisteriä).
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=48455&lan=FI

Visa mera
Valtakunnallisen ympäristöjärjestön sivusto. Roope -palveluiden tarkat sijaintipaikat, veneen jätevesisäiliön ja pilssin imutyhjennyspaikat.
Webbplatsens språk: 
http://www.pidasaaristosiistina.fi

Visa mera
Itämeriportaalissa julkaistu Itämeri-sanakirja sisältää termejä, jotka liittyvät Itämeren olemukseen ja tilaan. Termien merkitykset on selitetty lyhyesti.
Webbplatsens språk: 
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Itämeri-sanakirja

Visa mera
Täyteläisillä sivuilla NOAA kertoo tutkijoidensa retkistä valtamerien syvyyksiin, tutkimuksissa käytettävistä välineistä ja valtameritutkimuksen historiasta Yhdysvalloissa. Olennainen osa sivustoa on monipuolinen kuvamateriaali.
Webbplatsens språk: 
http://oceanexplorer.noaa.gov

Visa mera
Kymmenen Itämeren kaupungin historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta vesiensuojelullisesta näkökulmasta, projektin tuottamat artikkelit luettavissa pdf- tai html-tiedostoina. Helsingin yliopiston Yhteiskuntahistorian laitoksen toteuttamat sivut soveltuvat sekä tutkimus- että opetuskäyttöön.
http://www.valt.helsinki.fi/projects/enviro

Visa mera
Unescon vesiportaali tarjoaa pääsyn makean veden lähteille. Portaalissa on linkkejä mm. Unescon omien tai sen vetämien ohjelmien sivuille, erilaisten organisaatioiden kotisivuille ja muihin internetin vettä ja vesitaloutta käsitteleville sivuille.
http://www.unesco.org/water

Visa mera
Monipuoliset sivut luonnosuojelusta kiinnostuneelle. Lajeista ja eri suojelualueista helppotajuiset esittelyt. Valokuvat tarkkoja ja korkeatasoisia. Sivuilta löytyy myös tietoa WWF:stä ja sen kampanjoista sekä uutisarkisto. Sivuilta voi tulostaa diplomeja tai tehdä erilaisia testejä. Myös WWF:n tuotteet esitellään. Hakemistosta löytyvät helpoimmin eri lajien kuvaukset. Palaute-osiossa on myös usein kysyttyjä (lasten) kysymyksiä.
Webbplatsens språk: 
http://www.wwf.fi

Visa mera
Webbsajten är en gemensam satsning från Sveriges tre Marina Forskningscentrum. Den en startpunkt för alla som vill veta något om havet, havsforskning eller havsmiljöarbete.
Webbplatsens språk: 
http://www.havet.nu

Visa mera
UNESCOn Itämeri-projektin kansainväliset sivut.
http://www.b-s-p.org

Visa mera
Amerikan jokia suojelevan järjestön sivuilla on artikkeleita jokien elämään liittyvistä aiheista, yleistietoa joista, tietoa suojelukampanjoista ja yksittäisten jokien tilanteesta. Lisäksi pieni jokisanasto.
Webbplatsens språk: 
http://www.americanrivers.org

Visa mera
Lohjan kaupungin alueella sijaitsevaa, rehevöitynyttä Hormajärveä kunnostetaan Project Aqua -vesientutkimus- ja suojeluohjelman turvin. Sivulla on mm. hoito- ja kunnostussuunnitelma, tietoa yhdistyksestä, valokuvia alueelta, artikkeli järven syntyhistoriasta ja kirjallisuusluettelo.
Webbplatsens språk: 
http://www.hormajarvi.fi

Visa mera
Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla on tietoa pienvesistä ja niiden suojelusta. Oppaassa \Pienvedet - Luonnon helmiä\ esitellään erilaiset pienvesityypit ja kerrotaan niiden geologiasta, hydrologiasta, eläimistä ja kasvillisuudesta sekä merkityksestä ekosysteemissä.
Webbplatsens språk: 
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/vesistot/pienvedet

Visa mera
Australian hallituksen alainen viranomainen raportoi runsailla sivuillaan Ison Valliriutan tilasta ja kertoo muun muassa alueen suojelusta, ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, kalastuksesta, uhanalaisista lajeista, turismista ja alueen alkuperäisistä omistajista. Riuttaa voi tutkia Google Mapsin avulla.
Webbplatsens språk: 
http://www.gbrmpa.gov.au

Visa mera
Tietopaketissa käydään läpi Itämeren yleispiirteet ja kerrotaan Itämeren historiasta, eliölajeista, elinympäristöistä sekä ihmisen vaikutuksesta Itämereen.
Webbplatsens språk: 
http://www.aaltojenalla.fi

Visa mera
Itämeren ympäristön suojelukomissio muun muassa tiedottaa sivuillaan toiminnastaan ja julkaisee suosituksensa. Sivuilla on myös aineistoa esim. kasvavasta laivaliikenteestä ja meriympäristöstä.
Webbplatsens språk: 
http://www.helcom.fi

Visa mera
Omfattande faktapaket om havsforskning, marinbiologi och ekologi. På sidorna finns bland annat fakta om de organismer som lever i havet och på havstränder,
Webbplatsens språk: 
http://www.vattenkikaren.gu.se

Visa mera
Informationscentralen för Egentliga Östersjön har till syfte att informera om storskaliga händelser i havsmiljön. Informationscentralen bevakar havsområdet från Ålands Hav till Öresund. På hemsidan finns information om tillståndet i egentliga Östersjön, aktuella satellitbilder över algförekomster, information om algblomning och praktiska handlingsråd samt upplysningar om hälsorisker i samband med alger.. Vidare finns kontaktuppgifter och länkförteckning till samarbetspartners.
Webbplatsens språk: 
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/informationscentralen...

Visa mera
Keskuksen toiminta ensisijaisesti Vanajaveden alueen järvien ja jokien kuntoon saamiseen ja samalla Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden kasvattamiseen. Sivuilla on tietoa keskuksesta ja sen vesien suojelun, tutkimuksen, kunnostuksen ja hoidon toimintalinjasta.
http://www.vanajavesi.fi

Visa mera
Suomenlahti-vuosi 2014 kokoaa Suomen, Viron ja Venäjän asiantuntijat kehittämään yhteistyötä ja tuottamaan uutta tutkimustietoa Suomenlahden meriympäristön tilasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.gof2014.fi/fi/

Visa mera
Oppimateriaali tarjoaa tietoa vesistöjen kunnostamisesta. Kunnosta järvesi! -pelin avulla voi tutustua järvikunnostuksen perusteisiin, valuma-alue -käsitteeseen ja menetelmiin, joiden avulla järven tilaa voi parantaa. Sivusto on suunnattu lukiolaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Webbplatsens språk: 
http://www.pelastajarvi.fi/

Visa mera

Sidor