Filosofi

Fler länkar från menyn Ämnen
Philosophy Pages sisältää lyhyitä esittelyitä eri filosofian aloilta ja eri filosofeista. Lisäksi sivuilta löytyy linkkejä muihin filosofian verkkolähteisiin.
Webbplatsens språk: 
http://www.philosophypages.com/index.htm

Visa mera
Aakkoselliseen hakemistoon on koottu linkkejä WWW-sivuille, joilta löytyy eri filosofeja koskevaa aineistoa: filosofien elämäkertoja ja teoksia. Hakemiston linkit löytyvät myös kronologisesti järjestettynä.
Webbplatsens språk: 
http://users.ox.ac.uk/~worc0337/philosophers.html

Visa mera
Portaali tarjoaa monipuolisia aineistoja kaikille filosofiasta kiinnostuneille. Se sisältää laajan kokoelman verkossa julkaistuja filosofian klassikoita, suomalaisen filosofian historiaan liittyvää materiaalia ja Logos-ensyklopedian. Aineistoarkistossa on tekstejä, äänitteitä ja videoita. Sieltä löytyvät esimerkiksi Filosofia.fi –hankkeen digitoimat Turun Akatemian väitöskirjat. Portaalissa on tapahtumakalenteri ja verkkoloki, joka sisältää katsauksia ja kolumneja.
Webbplatsens språk: 
http://www.filosofia.fi

Visa mera
Bergenin yliopiston tuottama Wittgenstein Source sisältää kokoelman Wittgensteinin kirjoituksia. Niistä löytyy sekä editoitu että editoimaton versio. Sivuilla on myös esseitä, joissa käsitellään Wittgensteinin filosofiaa.
Webbplatsens språk: 
http://www.wittgensteinsource.org

Visa mera
John Searlen kotisivu, jolta löytyy linkkejä joihinkin Searlen artikkeihin.
Webbplatsens språk: 
http://ist-socrates.berkeley.edu/~jsearle

Visa mera
American Philosophy Associationin linkkivalikoiman kautta pääsee mm. filosofian oppaiden, verkkokurssien, sähköisten tekstien ja lehtien jäljille.
http://www.apaonline.org/resources/index.aspx

Visa mera
Lyhyt nettijohdatus zen-buddhalaisuuden maailmaan ja mielen tasapainoon hengitys- ja rentoutusharjoitusten kautta.
Webbplatsens språk: 
http://www.do-not-zzz.com

Visa mera
Mielenfilosofian sanakirja, josta löytyy artikkelit mielenfilosofian keskeisistä käsitteistä sekä viiteluettelot aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta.
Webbplatsens språk: 
http://philosophy.uwaterloo.ca/MindDict

Visa mera
Kuvagalleria joistakin tunnetuimmista filosofeista
Webbplatsens språk: 
http://www.arts.uwaterloo.ca/PHIL/gallery/gallery.html

Visa mera
Om logik, vetenskapsfilosofi och kunskapsteorier, inkl. centrala filosofer, i form av två nätkurser (lämpar sig även för självstudier). I A-kursen ingår t.ex. språkfilosofi, argumentationsanalys och ontologi, medan B-kursen fördjupar dessa och vidare behandlar t.ex. analytisk resp. syntetisk filosofi. Litteraturtips och övningar.
Webbplatsens språk: 
http://www.filosofi.gotland.se/index.htm

Visa mera
Leibnizin filosofialle omistettu verkkosivu, jolta löytyy linkit useisiin Leibniz-elämäkertoihin, Leibnizin teksteihin eri kielillä sekä muille Leibnizia käsitteleville sivuille.
Webbplatsens språk: 
http://www.helsinki.fi/%7Emroinila/leibniz.htm

Visa mera
Jacques Derridan teos analysoi kieltä, kirjoitusta, ajattelua ja filosofiaa.
Webbplatsens språk: 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/derrida.htm

Visa mera
Wienin piirin filosofiaa esittelevät verkkosivut, joilta löytyvät perustiedot loogisesta positivismista ja linkkejä erityisesti tieteenfilosofian verkkolähteisiin.
Webbplatsens språk: 
http://www.univie.ac.at/ivc/index_e.htm

Visa mera
Filosofin kotisivulla mm. henkilö- ja uratietoja, julkaisutoiminta, kiinnostava kirjallisuuslista ja viikon ajatus ääneen puhuttuna. Lupaa \hellän dynaamisia ja innostavia, räjähdysvoimaisia hetkiä... ja vähän tietoakin\.
Webbplatsens språk: 
http://www.esasaarinen.com

Visa mera
Luennot ovat alunperin ilmestyneet teoksessa Wittgenstein Lecture's, 1932—1935. Tässä yhteydessä julkaistaan myös luentomuistiinpanoja.
Webbplatsens språk: 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/at/wittgens.htm

Visa mera
David K. Knoxin ylläpitämässä arkistossa on Platonin dialogit, Aristoteleen kirjoitukset sekä muiden filosofien kuten Epiktetoksen ja Plotinoksen työt.
Webbplatsens språk: 
http://people.clemson.edu/~knox2/archive/Greek.html

Visa mera
Sisältää Nietzschen koko tuotannon aikajärjestyksessä.
Webbplatsens språk: 
http://gutenberg.spiegel.de/autoren/nietzsch.htm

Visa mera
Diskussionsforum och sammanlänkande resurs för filosofi i Sverige.
Webbplatsens språk: 
http://filosofiforum.se/forum/index.php

Visa mera
Filosofian ensyklopedian artikkelissa kirjoitetaan wieniläissyntyisen Wittgensteinin elämästä sekä hänen tärkeimmistä teoksistaan, ajattelustaan ja merkityksestään.
Webbplatsens språk: 
http://www.iep.utm.edu/wittgens/

Visa mera
Filosofiaportaalin luettelossa on linkit suomalaisten filosofien sivuille ja ulkomaisiin listauksiin.
Webbplatsens språk: 
http://filosofia.fi/linkkikokoelma#term_326

Visa mera
Sarjajulkaisusta Hume Studies osa on luettavana online-versiona tässä sivustossa.
Webbplatsens språk: 
http://www.humesociety.org/hs

Visa mera
Diderot'n filosofialle omistetut verkkosivut, joilta löytyy lyheyt kuvaukset Diderot'n teoksista ja linkit kokoteksteihin.
Webbplatsens språk: 
http://www.denis-diderot.com

Visa mera
W.O. Quinen filosofialle omistetut verkkosivut, joilta löytyy tietoja Quinen elämästä ja tuotannosta sekä Quinea koskevista teoksista ja artikkeleista. Lisäksi linkkejä.
Webbplatsens språk: 
http://www.wvquine.org/

Visa mera
Suomen filosofisen seuran kotisivu, jolla esitellään seuran toimintaa. Sivuilta löytyvät viimeinen jäsenkirjen sekä linkit seuran julkaisuihin Ajatus ja Acta Philosophica Fennica.
Webbplatsens språk: 
https://www.filosofinenyhdistys.fi/

Visa mera
Saksalainen filosofian lehti, \Die Zeitschrift, die über Philosophie informiert\ on kokonaisuudessaa tilaajapohjainen, mutta otteita jutuista on kaikkien luettavissa.
Webbplatsens språk: 
http://www.information-philosophie.de

Visa mera
Voltairen filosofiaa käsittelevät verkkosivut, joilta löytyy artikkeli Voltairesta ja linkkejä Voltairen teoksiin ja muihin verkkolähteisiin.
Webbplatsens språk: 
http://www.lucidcafe.com/library/95nov/voltaire.html

Visa mera
Elämänkerrallisia tietoja Ludwig Wittgensteinista, painossa olevat julkaisut sekä online-artikkeleita.
Webbplatsens språk: 
http://www.ocf.berkeley.edu/~brianwc/ludwig

Visa mera
Martin Heideggerin filosofiaa esittelevät verkkosivut, joilta löytyy elämäkertatietoja sekä esittelyjä Heideggerin teoksista ja keskeisistä teemoista. Sivuilta on myös linkkejä muille Heideggeria käsitteleville sivuille
Webbplatsens språk: 
http://www.beyng.com/ereignis.html

Visa mera
Charles Peircen filosofialle omistetut verkkosivut, joilta löytyy tietoa Peircen elämästä ja teoksista sekä postituslistoista, tapahtumista ja yhdistyksistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.peirce.org

Visa mera

Sidor