Samlingar

Temapaket om aktuella ämnen samlade av redaktionen för Länkbiblioteket.

Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg, som skrivit Fänrik Ståls sägner och texten till nationalsågnen Vårt land, föddes år 1804 i Jakobstad. Också Runebergs hustru Fredrika Runeberg var författare. Den 5 februari firar vi Runebergsdagen med allmän flaggning och Runebergstårtor. Här hittar du verk och texter av Runeberg och information om hans liv. Du kan också läsa om Runebergstårtan och firandet av Runebergsdagen, Bild F. Tilgman, Helsingfors, SLS.
Kulturupplevelser på distans. Titta och lyssna på konserter, föreställningar, filmer och inspelade program. Gör ett virtuellt museibesök eller lyssna på intressanta poddar.
Myndigheternas information om coronavirusepidemin uppdateras hela tiden. Här hittar du myndighetsinformation och anvisningar för t.ex. handtvätt och om reservförråd av mat och dryck.
Här hittar du riktlinjer och verktyg för att förbättra tillgängligheten.
Om du arbetar eller studerar vid datorn lönar det sig att ta regelbundna pauser. Här hittar du pausjumpa, tänjningar och andra rörelseövningar och också längre träningspass du kan göra hemma. Photo by Kari Shea on Unsplash
Följ med våren i naturen och trädgården!
Barnen är hemma och behöver sysselsättning. Här hittar du bl.a. tips på lekar och spel och tv- och radioprogram för barn Bild: Satakunnan Museo.
Det är många som behöver stöd och handledning i att använda datorer, mobiltelefoner och pekplattor och tjänster på nätet. Flera instanser, också biblioteken erbjuder digitalt stöd. Här har vi samlat några länkar som kan vara till nytta både för dig som vill öva upp dina digitala färdigheter och för dig som handleder andra.
På grund av coronakrisen måste vi undvika att träffas fysiskt men det finns ändå många sätt att hålla kontakt via nätet. Nu hålls det bland annat dop via Facebook, kaffestunder via Whatsapp, kursträffar via Zoom och arbetsmöten via Teams. Nedan några verktyg du kan pröva på.
Känner du Kalevalas värld? Här kan du läsa om handlingen och hjältarna i Finlands nationalepos Kalevala och hur konstnärer under olika tider inspirerats av berättelserna i Kalevala. Du hittar också information om Elias Lönnrot som samlade ihop berättelserna i Kalevala, men som också var bl.a. var läkare, tidningsman, forskare i och utvecklare av det finska språket.

Sidor