Föreslå en länk

Du kan skicka ett länkförslag åt oss genom att fylla i den här blanketten. Redaktionen för Makupalat väljer det material som lämpar sig för registret. Det främsta urvalskriteriet är länkens informationsinnehåll. De fält som i blanketten är märkta med en röd stjärna är obligatoriska.

Basuppgifter

www-adressen till webbplatsen, t.ex. http://www.biblioteken.fi/
Beskriv kort vad webbplatsen handlar om.

Dina kontaktuppgifter

Ange ditt eget namn.
Du kan lämna din e-postadress om du vill.
Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.