Teckenspråk

Fler länkar från menyn Ämnen
Tuotantoyksikkö Kantin sivuille on koottu viittomakielen alkeisiin, viittomakommunikaatioon ja viittomakieliseen kulttuuriin liittyvää aineistoa.
Webbplatsens språk: 
http://www.kantti.net/viittomakieli

Visa mera
Perustiedot viittomakielestä ja sen käytöstä. Sivulla kerrotaan lisäksi viittomakielen asemasta sekä sen opiskelusta.
Webbplatsens språk: 
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/viittomakielet/viittomakielet-ja-viittomakieliset

Visa mera
Lasten viittomasanakirjaan on koottu valikoima yleisiä viittomia eri aihealueilta: ihminen ja vaatteet, koti ja koulu, ruoka, puut ja kasvit sekä eläimet.
Webbplatsens språk: 
http://aineisto.viittomakielinenkirjasto.fi/lastenviittomasanakirja/index.html

Visa mera
Julkaisun aiheena on suullisen kielenkäytön kirjoittamiseen johtava kehitys eli kirjallistuminen. Aihetta käsitellään pohjois-, inarin- ja koltansaamen, Suomen romanikielen sekä suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen näkökulmasta.
Webbplatsens språk: 
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk6

Visa mera
Ammattiviittomistoon on koottu viittomia catering-, kone- ja metalli- sekä työhönohjausalalta.
Webbplatsens språk: 
http://www.bao.fi/asiantuntijapalvelut/materiaalipankki/ammattiviittomat/

Visa mera
Papunet-sivustoon on koottu kuvaukset eritasoisesta viittomisesta kommunikaatiossa.
Webbplatsens språk: 
http://papunet.net/materiaalia/materiaalia-viittomakommunikointiin

Visa mera
Suvi on suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja, joka sisältää jokapäiväisessä elämässä käytettäviä viittomia. Viittoman perusmuoto sekä lauseita, joissa viittomaa käytetään erilaisissa tilanteissa, näytetään videolla. Viittomista kerrotaan esimerkiksi vaihtoehtoisista tavoista tuottaa viittoma. Suvissa on sanakirja-artikkeleita. Jokaista artikkelia kohden on videolla viittoman perusmuoto sekä keskimäärin neljä viitottua esimerkkilausetta. Sanakirjan haku viittomakielen kautta perustuu viittoman rakennepiirteisiin.
Webbplatsens språk: 
http://suvi.viittomat.net

Visa mera
Kotimaisten kielten keskuksen ja Kuurojen Liiton julkaisu on näköisversio vuonna 1998 ilmestyneestä Suomalaisen viittomakielen perussanakirjasta.
Webbplatsens språk: 
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk60/Suomalaisen_viittomakielen_perussanakirja_1998.pd...

Visa mera
Tecknen visas som videosekvenser i såväl isolering som en teckenspråksmening. Sökbar efter svenskt ord, ämnesområde eller tecknets form resp. nummer i bokversionen.
Webbplatsens språk: 
https://teckensprakslexikon.su.se/

Visa mera
Kuurojen Liiton kielineuvonnassa vastataan suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä koskeviin kysymyksiin.
Webbplatsens språk: 
https://www.kuurojenliitto.fi/fi/kielineuvonta

Visa mera