Avfallhantering. Återvinning

Fler länkar från menyn Ämnen
Suomen Autokierrätyksen sivuilla on tietoa autojen kierrätysjärjestelmästä, lainsäädännöstä ja autojen vastaanottopaikoista.
Webbplatsens språk: 
http://www.suomenautokierratys.fi

Visa mera
Kuntaliiton asiantuntijoiden kokoama tietopaketti on tarkoitettu etenkin jätehuoltotehtävissä toimiville avuksi päivittäiseen jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Sivuille on koottu säädöksiä, ohjeita, malleja, tulkintoja, lausuntoja ja linkkejä tärkeimpien yhteistoimintatahojen nettisivuille. Asiahakemisto auttaa tiedon löytymisessä.
Webbplatsens språk: 
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/jatehuolto/Sivut/default.aspx

Visa mera
Asiaa kierrätyksestä helposti omaksuttavaan tyyliin esitettynä
http://www.epa.gov/recyclecity

Visa mera
Miten selvitä hyvinvointivaltioiden asukkaiden tuottamasta valtavasta jätemäärästä, miten sitä voitaisiin vähentää ja käsitellä? Sivuilla on myös osio vaarallisista jätteistä ja esimerkkejä joidenkin yhdyskuntien jäteohjelmista.
http://www.learner.org/exhibits/garbage/intro.html

Visa mera
Yhdistys edustaa kuntien jätelaitoksia ja alueellisia jätehuoltoyhtiöitä. Sivulla on mm. selvitys Suomen yhdyskuntajätehuollosta, tietoa jätteen energiahyödyntämisestä, keskeinen lainsäädäntö sekä julkaisuja.
Webbplatsens språk: 
http://www.jly.fi

Visa mera
Muovipakkausalan tuottajan sivulla tietoa muovin valmistuksesta ja uusiokäytöstä
http://www.suomenuusiomuovi.fi

Visa mera
Metallin ja elektroniikan kierrätykseen kekittyneen yhtiön esittely. Sivuilla tietoa metalli-, monimetallipitoisen romun ja elektroniikkaromun käsittelystä, kierrätyksestä ja uusiokäytöstä
Webbplatsens språk: 
http://www.kuusakoski.fi

Visa mera
Illustrerat infopaket med allt du behöver veta om kompostering.
Webbplatsens språk: 
http://www.sorab.se/index.asp?id=1&id2=6&page=kompostguide_start

Visa mera
Kierrätyskeskuksen sivuilta saa tietoa ympäristöystävällisistä kulutustavoista, sekä yhteystiedot pääkaupunkiseudun toimipisteisiin ja linkkejä koti- ja ulkomaisiin kierrätyskeskuksiin.
Webbplatsens språk: 
http://www.pkskierke.fi

Visa mera
Sivuilta löytyvät pakkausten hyötykäyttöön liittyvä lainsäädäntö, ohjeet, tilastot ja ympäristörekisteriin liittyneet yritykset. Sivut on suunnattu lähinnä yrityksille, mutta soveltuvat kaikille pakkausjätteen käsittelyvelvotteista tietoa hakeville.
Webbplatsens språk: 
http://www.pyr.fi

Visa mera
Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande tjänsteföretag som ägs av Finlands industri och handel. Rinki svarar för att företagen på ett smidigt och effektivt sätt kan ta hand om sitt producentansvar för förpackningar. Webbplatsen som dels riktar sig till hushåll och dels till företag innehåller sorteringsanvisningar och information om Rinki-ekopunkter, Rinki-märket och om återvinning av förpackningar och förpackningarnas miljöpåverkan. Webbplatsen innehåller också statistik, upplysningar om Rinki och Rinkis verksamhet och en länkförteckning till närstående områden i Finland och internationellt.
Webbplatsens språk: 
http://rinkiin.fi/for-hushall/

Visa mera
Ympäristöministeriön sivulla on koottuna jätelainsäädäntöön liittyvät pykälät ja säädökset.
Webbplatsens språk: 
http://www.ym.fi/fi-FI/ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto

Visa mera
Sertyn sivuilla on tietoa kodintekniikan kierrätyksesta, lainsäädännöstä ja keräyspisteistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.serty.fi

Visa mera
Tietoa puupakkausten kierrätyksestä ja vastaanottopaikoista.
Webbplatsens språk: 
http://www.puupakkauskierratys.fi

Visa mera
Oy Botniarosk Ab informerar på sin webbplats om verksamhet och tjänster. Uppgifter om avfallsbestämmelser, sopsortering, och kompostering samt en omfattande förklarande avfallsordlista ingår också.
http://www.botniarosk.fi/site?node_id=59&language=se

Visa mera
Tuottajayhteisö, jonka tarkoituksena on edistää lasin kierrätystä ja uusiokäyttöä sekä pyrkiä vähentämään lasijätteen syntyä. Sivulla on tietoa lasin hyötykäytöstä, lainsäädännöstä ja kierrätyksestä Suomessa sekä tilastotietoja.
http://www.kerayslasiyhdistys.fi

Visa mera
Käsittelee ja hyödyntää ongelma- ja muita jätteitä.
http://www.ekokem.fi

Visa mera
Lyhyessä listassa on ympäristömerkinnän saaneet tuotteet ja linkit valmistajien kotisivuille.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparistomerkki.fi/tuotteet?jta=search&pg=19

Visa mera
Jätehuollossa ja sitä sivuavissa tehtävissä toimiville henkilöille ja yhteisöille avoin ammatillinen ja aatteellinen yhteisjärjestö. Sivulla on lähinnä toimintatietoja.
http://www.jatehuoltoyhdistys.fi

Visa mera
Sivuilla kerrotaan jätteistä ja niiden vaikutuksista luontoon sekä kierrätyksestä ja mahdollisuuksista vähentää jätteitä. Erityisesti käsitellään kiinteitä jätteitä, ongelmajätteitä ja viemärijätteitä, saastumisen ja jätteiden maailmanlaatuisia vaikutuksia sekä toimenpiteitä tulevaisuuden varalle. Sivuilla on aiheeseen liittyviä tehtäviä.
Webbplatsens språk: 
http://www.learner.org/exhibits/garbage

Visa mera
Sivuilta löytyy lähin elektroniikka- ja sähköromun keräyspiste sekä tietoa romun kierrätyksestä.
Webbplatsens språk: 
http://serkierratys.fi/

Visa mera
Ympäristötietoa-osiossa annetaan kompostointiin, kuivakäymälöihin ja haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyyn liittyviä vinkkejä. Yrityshaku hakee ympäristöalan yrityksiä hakusanoilla tai toimialoittain.
Webbplatsens språk: 
http://www.ymparistoopas.com

Visa mera
Esitteen mukaan matokompostorin voi hyvin sijoittaa keittiöön, komeroon tai kylpyhuoneeseen. Oikein hoidettuna kompostori ei haise eikä kerää kärpäsiä. Hajotusprosessin pääosassa ovat tunkiolierot. Esitteessä on tarkat ohjeet kompostorin perustamisesta, siihen sopivista jätteistä ja tyhjennyksestä.
http://www.kierratyskeskus.fi/files/6291/tunkiolierot_touhuilemaan_web.pdf

Visa mera
Sivuilta löytyy käytännön vinkkejä mm. siitä, milloin renkaat on vaihdettava, miten kierrätys tapahtuu ja mihin kerätty käytöstä poistettu rengas päätyy.
Webbplatsens språk: 
http://www.rengaskierratys.com/fi

Visa mera
Kierrätys.infosta voi etsiä erityyppisille jätteille sopivan kierrätyspisteen. Haun voi tehdä alueen tai tarkan osoitteen perusteella. Sivuilta löytyy myös lajitteluohjeita ja tietoa jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä.
Webbplatsens språk: 
http://www.kierratys.info

Visa mera
Sivuilla tietoa paristokierrätyksestä. Tietoa on kuluttajille, tuottajille sekä kaupoille. Lisäksi sivuilla ympäristötietoa.
Webbplatsens språk: 
http://www.recser.fi/?Etusivu

Visa mera
Euroopan Unionin jätteisiin suhtautumisen pohjana on kolme periaatetta: jätteiden vähentäminen, kierrätys ja uusiokäyttö sekä jätteiden hävittämisen kehittäminen ja tarkkailu. Sivusto sisältää EU:n jätelainsäädännön sekä erikseen tietoa erilaisista jätetyypeistä, mm. vaarallisista ja ongelmajätteistä, biohajoavasta jätteestä sekä jätteiden siirrosta ja jätestrategiasta.
Webbplatsens språk: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Visa mera
Pantillisten juomapakkausten kierrätystietoa sekä kuluttajille että yrityksille.
Webbplatsens språk: 
http://www.palpa.fi

Visa mera
HSY:n lajitteluohjeet sisältää opastusta kaikenlaisen jätteen lajitteluun: bio- ja puutarhajäte, energiajae ja muovi, kartonki ja pahvi, lasi, metalli, ongelmajäte, paperi, rakennusjäte, sekajäte, sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Palvelusta pääsee etsimään lähimmän keräyspisteen sekä selaamaan usein kysyttyjä kysymyksiä.
Webbplatsens språk: 
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/Sivut/default.aspx

Visa mera
Jätelaitosyhdistyksen sivulle on koottu jätehuoltoon liittyvät keskeisimmät kansalliset säädökset.
Webbplatsens språk: 
http://www.jly.fi/saados1.php?treeviewid_tree4&nodeid=1

Visa mera

Sidor