Lättläst, men mångsidigt om ögon och syn - texten användes ursprungligen inom arbetet med dövblinda. Även om barns och äldre personers synutveckling, om att välja glasögon och ev. förstoringsglas mm.
Webbplatsens språk: 
http://www.lea-test.fi/sv/ogat

Visa mera
Näkövammaisten Keskusliiton sivuilla kerrotaan liiton toiminnasta sokeiden ja heikkonäköisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestönä. Runsaasti tietoa näkövammaisuudesta ja näkemisestä, myös opetustarkoituksiin. Näkövammaistyön ja -asiain sanastoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Webbplatsens språk: 
http://www.nkl.fi

Visa mera
Toimintatiedot sekä kuuloinfo: artikkeleita kuulosta, apuvälineistä, kommunikaatiosta, melusta, digitelevisiosta, sosiaaliturvasta sekä kuulovammaisryhmistä
Webbplatsens språk: 
http://www.kuuloliitto.fi

Visa mera
Kuurojen ja vaikeasti kuulovammaisten yhdistyksen sivut. Tietoa koulutuksesta, sosiaalipalveluista, kuurojen yhteisöistä ja kielestä sekä kulttuuritoiminnasta. Artikkeleita kuuroudesta ja viittomakielestä äidinkielenä. Viittomakielisen virtuaalikoulun projektisivut.
Webbplatsens språk: 
http://www.kl-deaf.fi/

Visa mera
Verkkonäyttelyn osio värisokeudesta. Miten värisokeat näkevät värejä ja mistä värisokeus johtuu?
Webbplatsens språk: 
http://webexhibits.org/causesofcolor/2.html

Visa mera
Suomen Työnäköseuran sivu sopii parhaiten työterveyshuollossa työskenteleville ja työsuojeluvastaaville. Käsiteltävät vaivat ovat sarveiskalvon haava, hitsaajan silmä, työhön liittyvä harmaakaihi, sidekalvon allergiset reaktiot ja sidekalvon ärtyminen.
Webbplatsens språk: 
http://www.tyonako.fi/?silmasairaudet

Visa mera
Kansainvälisen ikärappeumajärjestön sivuilla on tietoa sairaudesta sekä potilaille ja heidän läheisilleen että hoitoalan ammattilaisille. Sairauden ja sen hoidon perustietojen lisäksi käsitellään mm. näön heikkenemisen aiheuttamaa masennusta ja näön menetykseeen sopeutumista.
http://www.amdalliance.org

Visa mera
Artikkeleita ja kirjallisuutta Ménièren taudista. Suomen Meniere-liiton ja paikallisyhdistysten esittelyt.
Webbplatsens språk: 
http://www.suomenmeniereliitto.fi

Visa mera
Tietopankin aiheita ovat kuulovammaisten määrä Suomessa, ikähuonokuuloisuus, kuulokojeet ja muut kuulon apuvälineet sekä tulkkipalvelu (myös tulostettavana oppaana pdf-muodossa). Voit myös kysyä kuuloon liittyvistä asioista asiantuntijoilta. Vastauksen saat sähköpostiisi.
http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo

Visa mera
Kuulokojeita ja kuulemisen apuvälineitä valmistavan yrityksen kotisivut. Tietoa myytävistä tuotteista, henkilökunnasta ja kuulokojeen hankinnasta. Sivuilla sekä päätoimipisteen että myymälän yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
http://www.audium.fi

Visa mera
Artikkelissa kuvaillaan kyynelrauhasen tulehdus, kyynelpussin tulehdus, kyynelteiden ahtauma ja kuivat silmät.
Webbplatsens språk: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00290&p_haku=Kyynelteiden%20sai...

Visa mera
Tietoa näkövammaisen lapsen perheelle sosiaaliturvasta, yhdistyksen järjestämistä leireistä, tapahtumista sekä tukihenkilötoiminnasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.silmatera.fi

Visa mera
Sivuilla selvitetään, mitä värisokeus on ja mitkä ovat sen vaikutukset.
Webbplatsens språk: 
http://www.colourtherapyhealing.com/colour/colour_blindness.php

Visa mera
Työnäköseuran sivuille on koottu tietoa työnäöstä, erikoistyölaseista, silmäsairauksista ja eri ammatteja koskevista näkövaatimuksista.
Webbplatsens språk: 
http://www.tyonako.fi

Visa mera
Sivuilta löytyy tinnituksen ja yliherkän kuulon määritelmät, tietoa tinnituksen syistä ja hoitokeinoista. Lisäksi on tietoa vertaistukiryhmistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.tinnitusyhdistys.fi

Visa mera
Tinnitus-tietoa sekä potilaille että ammattilaisille.
Webbplatsens språk: 
http://www.ata.org/

Visa mera
Värinäköä käsittelevillä, koululaisille laadituilla sivuilla on lyhyt selvitys värisokeudesta ja Ishihara-menetelmän mukainen värisokeustesti.
Webbplatsens språk: 
http://askabiologist.asu.edu/research/seecolor

Visa mera
Kuulovammaisten lasten vanhempien liiton sivuilla kuvataan yhdistyksen toimintaa. Sisältää paikallisyhdistysten osoitteet. Avaintietoa kuulovammaisisten lasten vammasta, sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja kuntoutuksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.klvl.org

Visa mera
Hörselkunskap. Om örat, hörseln och hörselskador, samt om hörselskadade barns särskilda behov. Riktar sig särskilt till unga med hörselskadade, samt personer i deras närhet. Med audiologisk ordlista.
Webbplatsens språk: 
http://www.horselboken.se

Visa mera
Omfattande material om ögat och synsinnet: läs mer om ögats anatomi, optiska synfel, kontaktlinser, barnets ögon, färgblindhet, ögonsjukdomar, aktuell forskning, historiska vårdformer mm.
Webbplatsens språk: 
http://www.medocular.se/ogonfakta

Visa mera
Suomen Kuurosokeat -yhdistys toimii kuurosokeiden edunvalvojana ja palvelujen järjestäjänä. Sivuilla runsaasti tietoa aiheesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.kuurosokeat.fi

Visa mera
Optikoille ja raskaana oleville naisille tarkoitettu sivusto kertoo odottavien ja imettävien äitien näkemiseen liittyvistä muutoksista.
http://raskausjasilma.metropolia.fi/

Visa mera
Kuulovammaisten lasten vanhemmille tarkoitettu Kuuloavain.fi tarjoaa vertaistukea ja tietoa kuulon kuntoutuksesta, kommunikaatiosta ja erilaisista palveluista.
Webbplatsens språk: 
http://www.kuuloavain.fi/

Visa mera
Teos tarjoaa tietoa tinnituksen syistä, syntytavasta ja tyypillisistä piirteistä sekä ohjaa asiantuntevan avun ja vertaistuen piiriin.
Webbplatsens språk: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_osio=107&p_teos=ati

Visa mera
Nähdään.fi sisältää tietopaketit kahdesta silmäsairaudesta: silmänpohjan ikärappeumasta ja diabeettisesta verkkokalvosairaudesta. Sairaudet, oireet sekä niiden eteneminen kuvataan, tietoa on diagnosoinnista, hoidosta ja sen vaikutuksesta. Sivulla on myös lyhyt kuvaus silmän toiminnasta yleensä.
Webbplatsens språk: 
http://www.nahdaan.fi/

Visa mera
Milloin on tarpeellista suojata kuulo? Kuuloliiton kuulonsuojelusivustolla kerrotaan melusta ja kuulonsuojaamisesta rock-konsereissa ja muissa vapaa-ajan harrastuksissa.
Webbplatsens språk: 
https://www.kuuloliitto.fi/kuulo/kuulonsuojelu/

Visa mera

Sidor