Personlighetspsykologi

Fler länkar från menyn Ämnen
Tee persoonallisuus- ja älykkyystestejä hyödyksi ja huviksi. Sivulla kerrotaan, että testitiimillä on vankka akateeminen tausta. Osan testeistä voi tehdä rekisteröitymättä, mutta tuloksista saa suppean version, rekisteröityneenä saa enemmän ominaisuuksia ja maksamalla jäsenyydestä vielä enemmän.
Webbplatsens språk: 
http://testyourself.psychtests.com

Visa mera
Voiko ihminen olla aina vaan onnellisempi? Miten onnellisuuden saavuttaa? Onko kaikki kiinni vain aivoista? BBC on tarttunut kaikkia koskettavaan aiheeseen ja käsittelee sitä monipuolisesti. Näkökulma on paikoin brittiläinen, mutta suurimmaksi osaksi aineisto on yleismaailmallista.
Webbplatsens språk: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/happiness_formula

Visa mera
Sivuilla on tietoa hypnoositerapiasta, suggestoterapian koulutuksesta ja terapeuttien yhteystiedot. Sivuilla on myös eettiset ohjeet.
Webbplatsens språk: 
http://www.suomenhypnoosiliitto.fi/

Visa mera
Suomen Enneagrammi -yhdistyksen kotisivu; enneagrammi on persoonallisuusteoria, jota sovelletaan mm. koulutuksen ja terapian välineenä. Runsaasti taustatietoa, sis. linkkejä ja kirjallisuusviitteitä. Tapahtumakalenteri, jäsenkirjeitä ja tietoa kurssitarjonnasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.enneagramfinland.fi

Visa mera
Suomen Unitutkimusseura edistää tieteellisen toiminnan avulla unitutkimusta ja sen käytännön soveltamista Suomessa. Sivuille on koottu lähteitä, jotka tarjoavat tietoa unesta ja unihäiriöistä, unitutkimuksesta ja unilääketieteestä.
Webbplatsens språk: 
http://www.sus.fi

Visa mera
UnI-sivustolla käsitellään unen vaiheita, univajetta, unia, unirytmiä ja unihäiriöitä.
Webbplatsens språk: 
http://www.talkaboutsleep.com

Visa mera
Hypertekstikirja, jossa selostetaan laajasti The Palace-chat-ympäristössä tehtyä tapaustutkimusta, jossa tutkittiin mitä osallistujien käyttäytymiseen vaikuttavia erityispiirteitä kyberavaruudessa on sekä mitä erityisiä käyttäytymismuotoja osallistujilla on.
Webbplatsens språk: 
http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html

Visa mera
NFG:n tavoitteena on edistää nuorten väkivallatonta käyttäytymistä ja päihteetöntä elämäntapaa tukemalla kotien ja koulujen kasvatustyötä. Sivuilla on tietoa yhdistyksen historiasta ja toimintamuodoista sekä aiheeseen liittyviä artikkeleita ja uutisia.
Webbplatsens språk: 
http://www.nfg.fi

Visa mera
Frenologia, F. J. Gallin perustama oppi, aikanaan suosittu psykologian haara kukoisti 1800-luvun alun Euroopassa. Frenologit uskoivat, että ihmisen kallonmuoto ja sen kyhmyt määrittivät persoonallisuuden piirteitä ja älykkyyttä. Erityisen suosittua frenologia oli rikollisuudentutkimuksesssa. Sivuilla on historiaa, kuvia, useiden frenologien teosten täysteksti, aikajana, aikalaiskritiikkiä ja linkkejä.
Webbplatsens språk: 
http://www.webarchive.org.uk/pan/11656/20050419/pages.britishlibrary.net/phrenology/index.html

Visa mera
Sivuilla esitellään Hypnoosi ry:n toimintaa ja hypnoosia. Sivuilta löytyvät hypnoosin määritelmä, historia, perusteet, tutkimus ja tulevaisuuden näkymiä. Yhdistyksen toiminnan lisäksi sivuilla on luettelo terapeuteista yhteystietoineen.
Webbplatsens språk: 
http://www.hypnoosi.net

Visa mera
MLL:n kokonaisuus kertoo lapsen unen tarpeesta ja riittävästä levosta eri ikäkausina sekä antaa ohjeita hyvän rytmin saavuttamiseen.
Webbplatsens språk: 
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/uni/

Visa mera
Psykoterapia-lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita psykoanalyysista ja psykoterapiasta. Sivuilla ovat lehtien sisällysluettelot sekä joitakin artikkeleita lehdistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.psykoterapia-lehti.fi

Visa mera
Sosiaalipsykologian klassikoissa esitellään alan merkkiteoksia ja tekijöitä sekä esi-isiä. Esitellyt teokset ovat Gordon W. Allport: The nature of prejudice, Albert Bandura: Social learning theory, Charles Darwin: Tunteiden ilmaisu ihmisissä ja eläimissä, Leon Festinger: A theory of cognitive dissonance, Sigmund Freud: Johdatus psykoanalyysiin, Erich Fromm: Pako vapaudesta, Erving Goffman: Arkielämän roolit, Eino Kaila: Persoonallisuus, Stanley Milgram: Obedience to authority, Henry Tajfel: Human groups and social categories.
Webbplatsens språk: 
https://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/sosiaalipsykologia/klassikot.htm

Visa mera
På sidan kan du välja bland tiotals olika tester med vilkas hjälp du kan testa bl.a din personlighet, intelligens och dina relationer.
Webbplatsens språk: 
https://discovermyprofile.com/

Visa mera