Samhällsvetenskap och sociologi

Fler länkar från menyn Ämnen
Sivuilla kerrotaan korruptiosta ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Sivuilla on tietoa lainsäädännöstä ja siitä, mitä korruption estämiseksi voi tehdä. Yrityksille on erillinen tietopaketti.
Webbplatsens språk: 
http://transparency.fi/

Visa mera
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen laatimassa oppimateriaalissa esitellään tulevaisuudentutkimuksen perusteet, filosofiset perusteet, menetelmät ja käsitteet.
https://tulevaisuus.fi/

Visa mera
Erityisesti Turun Kauppakorkeakoulun kanssa yhteistyötä tekevän Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kotisivu. Tutkimus, projektit, organisaatio, yhteyshenkilöt, tapahtumakalenteri yms. Linkkejäkin löytyy.
http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/Sivut/home.aspx

Visa mera
Artikkeli alkaa lyhyellä luvulla Derridan elämänvaiheista ja tärkeimmistä teoksista. Jatkossa pyritään tuomaan esille Derridan ajattelun merkittävyys. Lopussa on kirjallisuusluettelo.
Webbplatsens språk: 
http://www.iep.utm.edu/d/derrida.htm

Visa mera
Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian verkko-opintojen opintoaineisto, jossa käsitellään sosiaalipsykologian historiaa, suuntauksia ja merkittävimpia teoreetikkoja.
Webbplatsens språk: 
http://www.uta.fi/tyt/avoin/verkko-opinnot/sosiaalipsykologia

Visa mera
Luennot ovat alunperin ilmestyneet teoksessa Wittgenstein Lecture's, 1932—1935. Tässä yhteydessä julkaistaan myös luentomuistiinpanoja.
Webbplatsens språk: 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/at/wittgens.htm

Visa mera
Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, on julkisoikeudellinen rahasto, jota Suomen eduskunta valvoo. Sitran sivuilla kerrotaan sen toiminnasta, sen rahoituspalveluista, sen tukemista hankkeista ja tutkimuksesta. Sivuilta voi myös etsiä Sitran julkaisuja.
Webbplatsens språk: 
http://www.sitra.fi

Visa mera
Filosofian ensyklopedian artikkelissa kirjoitetaan wieniläissyntyisen Wittgensteinin elämästä sekä hänen tärkeimmistä teoksistaan, ajattelustaan ja merkityksestään.
Webbplatsens språk: 
http://www.iep.utm.edu/wittgens/

Visa mera
Pääasiassa Euroopan komission ja muiden EU:n toimielinten tuottamaa materiaalia tietoyhteiskunnasta ja sen kehittämisestä aiheen mukaan ryhmiteltynä.
Webbplatsens språk: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/

Visa mera

Visa mera
Aikakauslehti sisältää haastatteluja, reportaaseja sekä artikkeleita.
Webbplatsens språk: 
http://www.time.com/time

Visa mera
Tulevaisuuden tutkimuksen seura kertoo toiminnastaan ja organisaatiostaan.
Webbplatsens språk: 
http://www.tutuseura.fi/

Visa mera
Stadford Encyclopedia of Philosophyn artikkeli toimii yleiskatsauksena Foucaultin ajatuksiin ja teoksiin.
Webbplatsens språk: 
http://plato.stanford.edu/entries/foucault

Visa mera
TIEKE r.y:n sivuilla esitellään yhdistys ja sen toiminta ja yhteistyökumppanit. TIEKEn tarkoituksena on palvella jäsenistöään toimimalla yhteistyöfoorumina, kehittää ja edistää tiedonsiirtoa hyväksikäyttävien kauppa- ja asiointimenettelyjen sekä tietotekniikan ja tietoverkkojen hyötykäytön yleisiä edellytyksiä, edistää verkostoitumista toimialallaan sekä kehittää tietotekniikan ja tietoliikenteen standardointia ja kehittää tietoyhteiskunnan vaatimia käytäntöjä. Linkit yhteistyökumppanien sivuille.
Webbplatsens språk: 
http://www.tieke.fi

Visa mera
Sociological Research Online julkaisee artikkeleita sosiologian eri aloilta. Artikkeleiden tiivistelmät ovat kaikkien luettavissa, kokoteksteihin pääsee joko laitosten (esim. yliopistojen) kautta tai hankkimalla oman lukuoikeuden.
http://www.socresonline.org.uk

Visa mera
Sosiologinen kansallinen tiedeseura mm. järjestää vuosittaiset sosiologipäivät ja julkaisee Sosiologia-lehteä.
http://www.westermarck.fi

Visa mera
FSD on Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva valtakunnallinen tietoarkisto, jonka peruspalvelut ovat maksuttomia. Arkistoon on koottu ja uudiskäyttöön sovellettu digitaalisessa muodossa olevaa tutkimusaineistoa yhteiskuntatieteiden eri alueilta. Tavoitteena on tutkimustulosten välittäminen tutkijoille ja opiskelijoille.
Webbplatsens språk: 
http://www.fsd.uta.fi

Visa mera
Noam Chomskyn esitelmä on alkujaan kirjasta Language and Mind. Se on tarkistettu ja korjattu vuonna 2005.
Webbplatsens språk: 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/chomsky.htm

Visa mera
Vuosien 1950—1998 numeroista on sisällyslyettelot, myöhemmistä myös artikkeleiden tiivistelmät, joistakin tiivistelmistä on myös linkki kokotekstiin.
Webbplatsens språk: 
http://www.lse.ac.uk/BJS/home.aspx

Visa mera
Unescon suojissa perustettu ISA edustaa sosiologeja 109 maasta. Sivulla on informaatiota sosiologeille tarkoitetuista konferesseista ja kilpailuista ja tutkimusverkostoista sekä julkaisuja.
Webbplatsens språk: 
http://www.isa-sociology.org

Visa mera
Ferdinand de Saussuren vuosina 1910—1911 pidetyn luentosarjan teksti on peräisin Pergamon Pressin vuonna 1993 julkaisemasta kirjasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/saussure.htm

Visa mera
Transparency International on kansainvälinen lahjonnanvastainen järjestö, jolla on paikallisyhdistyksiä eri puolilla maailmaa. Sivuilla on tietoa organisaatiosta, sen tavoitteista ja toiminnasta sekä uutisia, raportteja ja muita julkaisuja.
Webbplatsens språk: 
http://www.transparency.org

Visa mera
Sosiologian peruskurssi. Oppimateriaalin pääotsikot ovat; kulttuuri ja arkielämä, sosiaalinen vuorovaikutus, moderni yhteiskunta, työelämän tutkimus, luokat ja luokkatutkimus sekä politiikka ja valtio.
Webbplatsens språk: 
http://www.uta.fi/tyt/avoin/verkko-opinnot/sosiologia

Visa mera
Yhteiskuntatiedon Sinä ja toiset -kurssi kuuluu etälukion yhteiskuntaopin kokonaisuuteen. Siinä tutkitaan, miten ihmiset toimivat suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuka päättää asioista ja miten kansalaiset voivat vaikuttaa? Millainen maa Suomi on elää? Sivuun sisältyy myös YO-tehtäviä.
http://www.oph.fi/etalukio/yhteiskuntaoppi/yhteiskunta

Visa mera
Kirjoitus sisältää lyhyen, mutta informatiivisen elämäkerran, Lyotardin teosten ja ajattelun käsittelyn sekä kirjallisuusluettelon.
Webbplatsens språk: 
http://www.iep.utm.edu/lyotard/

Visa mera

Sidor