Hjärt-kärlsjukdomar. Blodet

Fler länkar från menyn Ämnen
Sivusto sisältää tietoa hemofiliasta, arkielämästä taudin kanssa sekä taudin hoidosta eri ikäryhmiin kuuluville potilaille sekä heidän omaisilleen.
http://www.hemofiliabayer.fi

Visa mera
Tohtori.fi:n sydänklinikka opastaa sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä. Sieltä löytyy informaatiota sydäntaudeista, kolesterolista ja verenpaineesta. Sydänklinikassa neuvotaan oikeaa ruokavaliota, kerrotaan painonhallinnasta, ohjataan liikunnan pariin ja varoitetaan tupakoinnista.
Webbplatsens språk: 
http://www.tohtori.fi/sydanklinikka

Visa mera
Suomen hemofiliayhdistyksen sivulle on koottu tietoa sairaudesta, sen hoidosta ja sen kanssa elämisestä sekä yhdistyksen yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
http://www.shyry.org

Visa mera
Sivulla annetaan tietoa verestä ja luuytimestä, niiden luovuttamisen ehdoista ja menetelmistä, verituotteista sekä niiden eri käyttötarkoituksista.
Webbplatsens språk: 
http://www.veripalvelu.fi

Visa mera
Suomen kardiologinen seura on sydänsairauksien hoidon ja tieteellisen tutkimuksen ammattilaisten yhdistys. Sivuilla on yhdistyksen yhteystiedot, tietoa jäsenyydestä ja toiminnasta sekä jäsensivut.
Webbplatsens språk: 
http://www.fincardio.fi/

Visa mera
Valtakunnallinen sydänsairaiden lasten ja heidän perheittensä asioita ajavan yhdistyksen kotisivu. Sisältää tietoa sydänsairauksista yleensä ja alan julkaisuista. Alueosastojen linkit ja tietoa ry:n järjestämistä kursseista sekä tapahtumista.
Webbplatsens språk: 
http://www.sydanlapset.fi

Visa mera
Lähes verenpunaisilla sivuilla on perustietoa verestä, mm. mitä veri sisältää ja miten sitä muodostuu ja mitä ovat veriryhmät. Lisäksi kerrotaan veren käytöstä hoitomenetelmänä, esim. suoneniskennästä ja verensiirrosta, verenluovutuksesta, ihmisen verenkierrosta pienen animaation kera sekä veritutkimuksen historiasta.
http://www.pbs.org/wnet/redgold

Visa mera
Testin avulla voi etukäteen tarkistaa, täyttyvätkö verenluovutuksen edellytykset.
Webbplatsens språk: 
http://www.sovinkoluovuttajaksi.fi

Visa mera
Suomen lääkärilehdessä (13/2006) julkaistu potilaan sivu auttaa ammattihenkilöstöä potilaan informoinnissa ja antaa potilaalle itselleen tärkeää tietoa hänen sairautensa hoidosta. Sivu on pdf-muodossa.
Webbplatsens språk: 
http://www.laakarilehti.fi/files/potilaansivu/SLL132006-1552.pdf

Visa mera
Perustietoa verenpaineesta, keskeiset verenpaineeseen vaikuttavat tekijät, lääkitys sekä seurannan ohjeistus. Ekstrana on mm. Käypä hoito -suositus ja testejä.
http://www.tohtori.fi/verenpaineklinikka/

Visa mera
Käypä hoito -suosituksen potilasversiossa käydään läpi diagnoosi, eri hoitovaihtoehdot ja akuuttivaiheen jälkeiset elämäntapamuutokset.
http://www.kaypahoito.fi/kh/kaypahoito?suositus=khp00029

Visa mera
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilla olevalla laskurilla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Webbplatsens språk: 
http://www.thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/finriski-laskuri

Visa mera
Stort antal artiklar om sjukdomar och besvär i hjärta och blodkärl, i alfabetisk ordning från Bensår till Åderförfettning.
Webbplatsens språk: 
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/?cat=Hjärta+och+blodkärl

Visa mera
Erillisverkkoartikkeli kolesterolista Suomen Sydänliiton sivuilla.
Webbplatsens språk: 
http://www.sydanliitto.fi/kolesteroli

Visa mera
Sydän.fi sisältää tietoa ohjeistusta sydämen terveydestä ja sydämen sairauksien ennaltaehkäisystä sekä niiden hoidosta. Sydän.fi:stä löytää terveydelle hyödyllisiä ruokaohjeita ja liikuntaneuvoja, siellä on myös tietoa terveysmittauksista ja neuvonnasta.
Webbplatsens språk: 
https://sydan.fi/

Visa mera