Työeläke-lehden artikkelissa kerrotaan, mistä eläke koostuu ja minkä suuruiset suomalaisten eläkkeet ovat. (Työeläke-lehti 3.6.2024)
Webbplatsens språk: 
https://tyoelakelehti.fi/2024/06/tasta-kokonaisuudesta-keskielake-muodostuu/

Visa mindre
Artikkeliväitöskirjassa tarkastellaan 1800-luvun lopun Suomen lehdistön keskustelukulttuuria. Aineisto koostuu sanomalehden yleisönosastokirjoituksista sekä muista sanomalehtiartikkeleista, joissa käsitellään aikakauden keskustelukulttuuria. Tutkimus analysoi ärtyneisyyden lisääntymistä keskustelussa.
Webbplatsens språk: 
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9497-7

Visa mindre
Kokoelma sisältää amerikansuomalaisia sanoma- ja aikakauslehtiä vuodesta 1876 alkaen. Aineisto on avoimesti luettavissa vuoteen 1923, myöhempiä kausijulkaisuja voi tutkia vapaakappalekirjastojen työasemilla.
Webbplatsens språk: 
https://digi.kansalliskirjasto.fi/collections?id=981

Visa mindre
Ylen testissä voi tutkia ja kehittää omia mediataitojaan tarkastelemalla aitoja ja tekoälyn luomia feikkikuvia sekä niitä erottavia yksityiskohtia.
Webbplatsens språk: 
https://yle.fi/a/74-20092635

Visa mindre
Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt, miten työn tuottavuutta voitaisiin lisätä työhyvinvointia ja osaamista edistämällä. Katsaus pyrkii luomaan pohjan yhteiselle keskustelulle työelämän kehittämisen painopisteistä.
Webbplatsens språk: 
https://www.julkari.fi/handle/10024/149164

Visa mindre
Ilmastovuosikertomuksessa tarkastellaan kasvihuonekaasujen päästöjen kehitystä ja sitä, riittävätkö suunnitellut toimet siihen, pystytäänkö kansalliset ilmastotavoitteet saavuttamaan ja Suomen EU-velvoitteet täyttämään.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/ilmastovuosikertomus

Visa mindre
Luontokunnat.fi on kuntien ja kaupunkien luontoa koskevia toimia tukeva verkosto. Sivustolla kerrotaan ajankohtaisista asioista sekä tapahtumista ja sinne on taltioitu luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, viheralueiden hoitoa ja kunnostusta sekä kaupunkiympäristöjen luonnon kestävää käyttöä tukevaa materiaalia.
Webbplatsens språk: 
https://luontokunnat.syke.fi/

Visa mindre
Luonnon ennallistamiseen tähtäävä EU-laki asettaa tavoitteita ekosysteemien, elinympäristöjen ja lajien ennallistamiseksi. Sivustolla on selvitys luonnon nykytilasta EU-alueella, ennallistamisen merkityksestä sekä esimerkkejä ennallistamistoimenpiteistä käytännössä.
Webbplatsens språk: 
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/nature-restoration/

Visa mindre

Sidor

Subscribe to RSS - suomi