Organiska och fossila bränslen

Fler länkar från menyn Ämnen
Oppaassa on asiaa kasvutavasta ja kasvupaikkavaatimuksista aina viljelyn kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin. Julkaisu on pdf-tiedostona.
http://www.mtt.fi/met/pdf/met1b.pdf

Visa mera
Sivuilla on tietoa Turveteollisuusliiton toiminnasta, turvetuotannosta sekä yleistietoa soista ja turpeesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.turveteollisuusliitto.fi/index.php?id=1

Visa mera
Pellettienergia -sivustossa on yleistietoa pellettilämmityksestä, ajankohtaista tietoa siitä sekä tietopaketti suurkäyttäjille lämmitysmuodosta ja sen toteutuksesta. Pelleteistä on myös esitteitä, luentomateriaalia, videoita sekä valokuvia tiedostot-osassa.
Webbplatsens språk: 
http://www.pellettienergia.fi

Visa mera
Öljy- ja kaasualan keskusliitto on koonnut sivustoonsa tietopaketin öljystä ja kaasusta, niiden markkinoista, verotuksesta, tuotannosta ja kulutuksesta. Tietoa on myös liikenteestä ja polttoaineista (myös biopolttoaineista) sekä kaasuista ajoneuvoista, huoltoasemista. Sivustossa on myös tilastoja.
Webbplatsens språk: 
http://www.oil.fi/fi

Visa mera
Järjestön tavoitteena on mm. ylläpitää ja kehittää maakaasun imagoa ja edistää biokaasualan kehitystä. Sivuilla ontietoa yhdistyksen toiminnasta, tilastoja, tietoa kursseista ja tilaisuuksista, asiaa maakaasun turvallisuudesta, Suomen kaasukartta sekä Maakaasukäsikirja, jossa käsitellään maakaasun perusteita ja maakaasutekniikkaa.
Webbplatsens språk: 
http://www.maakaasu.fi

Visa mera
Sivuilla on uusimman Lämmöllä-lehden näköiseversio ja vanhojen lehtien arkisto.
Webbplatsens språk: 
http://www.lammolla.fi

Visa mera
Sivuilla annetaan perustietoa hiilestä ja kivihiilestä, kerrotaan hiilestä energianlähteenä ja käydään läpi hiilen haittoja ja etuja. Kuvapankkiin on koottu sivuilla olevia kuvia ja graafeja. Sivustoa julkaisee Hiilitieto ry., jonka jäseninä on alan yrityksiä.
Webbplatsens språk: 
http://www.hiilitieto.fi

Visa mera
Webbplats för Svenska Petroleuminstitutet med bl.a. studiematerialet \Om olja\ - från råolja till oljeprodukter (plast, bensin...). Olja och miljö samt prissättning av bensin behandlas också. Oljeindustri, svensk statistik samt energikällor och -analys.
Webbplatsens språk: 
http://www.spi.se

Visa mera
Tilastokeskus on julkaissut kasvihuonekaasujen inventaarion ja energiakyselyissä käytetyn polttoaineluokituksen sekä päästökertoimet. Sivu sisältää myös polttoaineiden määritelmät.
Webbplatsens språk: 
http://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.html

Visa mera
Geofyysikko M. King Hubbertin luoma Hubbertin käyrä on matemaattinen malli öljyn saatavuudesta tulevaisuudessa. Wikipedian artikkeli käsittelee Hubbertin teoriaa, öljyhuipun seurauksia ja vaihtoehtoisia energiamuotoja. Artikkelin lopusta löytyy lista lisälukemiseksi.
http://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%96ljyhuippu

Visa mera
Jenni Sirosen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kokopuuhakkeen joukkoon silputtu ruokohelpi toimii pienissä (alle 1 MW) lämmitysjärjestelmissä. Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutissa ja se on internetissä pdf-muodossa.
Webbplatsens språk: 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jamk-1207897304-1

Visa mera
Gasum Oy:n esittely, omistajat. Tietoa maakaasusta ja sen historiasta Suomessa. Sivuilta selviää myös maakaasun käyttö ja ympäristövaikutukset. Kuva maakaasun siirtoverkostosta. Maakasu-sanasto.
Webbplatsens språk: 
http://www.gasum.fi

Visa mera
Polttopuuta välittävien yritysten lista. Hakea voi Puuliiterissä puulajeittain, myyjän, ja kunnan mukaan. Sivuilla on Puukoulu, jossa neuvotaan lämmityksessä, varastoinnissa ja kerrotaan eri puulajien ominaisuuksista. Energialaskurilla voi laskea tarvittavan puumäärän.
Webbplatsens språk: 
http://www.mottinetti.fi

Visa mera
Sivuilla on tietoa vuoden 2011 alussa käyttöönotettavasta E10-bensiinistä ja sen soveltuvuudesta eri automalleihin, pienkoneisiin ja moottoripyöriin. Lisäksi löytyy vastauksia E10-bensiiniä koskeviin kysymyksiin sekä termien selityksiä.
http://www.e10bensiini.fi/

Visa mera
Halkoliiteristä löytyvät polttopuiden myyjien ja myyntipisteiden yhteystietojen lisäksi ohjeet, kuinka puulla lämmitetään.
Webbplatsens språk: 
http://www.halkoliiteri.com

Visa mera
SPBI är en branschorganisation för drivmedel, bränsle- bitumen- och smörjmedelssektorerna i Sverige. Sidorna innehåller information och en faktadatabas om användning, hantering och framställning av oljeprodukter.
Webbplatsens språk: 
http://spbi.se/

Visa mera
Turveinfo tiedottaa, mitä turve on, mihin sitä käytetään ja millaiset ympäristövaikutukset turvetuotannolla ja turpeella tuotetulla energialla on.
http://www.turveinfo.fi/

Visa mera
Geologian tutkimuskeskuksen julkaisemaa tutkimustietoa turpeesta ja turpeen käytöstä sekä Suomen turvevaroista.
Webbplatsens språk: 
http://www.gtk.fi/geologia/luonnonvarat/turve/

Visa mera