Utbildning

Fler länkar från menyn Ämnen
Tietoa opetusministeriöltä haettavista avustuksista ja minsteriön jakamista palkinnoista
Webbplatsens språk: 
http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/?lang=fi

Visa mera
CIMO:n opas on tehty erityisesti Japaniin opiskelemaan haluaville, mutta siinä kerrotaan myös muista mahdollisuuksista. Opas sisältää tietoa mm. Japanin koulutusjärjestelmästä, hakemisesta oppilaitoksiin ja opiskelijavaihdosta sekä työn hakemisesta ja tekemisestä Japanissa.
Webbplatsens språk: 
http://www.maatieto.net/japani

Visa mera
Tilastokeskuksen tarjoamat koulutustilastoja eri asteiden ja ikäryhmien koulutuksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.stat.fi/til/kou.html#kou

Visa mera
Tietokanta Euroopan komission Sokrates-ohjelmassa tukemista projekteista.
http://www.isoc.siu.no

Visa mera
Tutkielmassa pohditaan merkityksen ongelmaa kasvatustieteessä sekä kasvatuksen merkitystä. Siinä käsitellään merkityksen ontologiaa sekä luodataan kasvatustieteen merkityksen tutkimusta myös tieteenhistorialliselta kannalta. Tekijä keskittyy erityisesti Greimasin näkemyksiin.
Webbplatsens språk: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514273214/isbn9514273214.pdf

Visa mera
Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO, planerar och verkställer internationell praktik på riksnivå. På webbplatsen finns information om internationellt utbyte inom utbildnings-, arbetslivs- och ungdomssektorn. Information om internationell praktik, stipendieprogram, EU:s utbildningsprogram, EU:s kulturprogram, studier i finska, ungdomsprogram. Vidare finns uppgifter om CIMO:s informations- och rådgivningstjänster samt praktiska råd för den som deltar i ett utbytesprogram.
Webbplatsens språk: 
http://www.cimo.fi/forstasidan

Visa mera
Tiedotusverkosto nuorille (ikähaitari noin 13—30), joita kiinnostaa Eurooppa ja erilaiset rahoitusohjelmat, joista voisi olla heille hyötyä.
http://www.eurodesk.org.uk

Visa mera
Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu, joka on suunnattu kouluikäisten lasten opettajille ja heidän vanhemmilleen. Mopedista löytyy monenlaista tietoa koulun arkipäivästä. Poissaoloilmoituskaavakkeet sekä muita kaavakkeita eri kielillä: suomi, englanti, thai, mandariinikiina, espanja, somali, ranska, japani, arabia, venäjä, albania, kurdi, persia, vietnam.
Webbplatsens språk: 
http://www.moped.fi/

Visa mera
Opetushallituksen sivuilla on tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä, eri koulutusmuodoista sekä tutkinnoista. Sivuilla julkaistaan myös ajankohtaista tietoa opetustoimen alalta sekä opettajien työhön liittyvää aineistoa.
Webbplatsens språk: 
http://www.oph.fi

Visa mera
Kelan opintotukisivuilla tietoa opintotuesta, tuloista, tuen hakemisesta. Lisäksi opastetaan koulumatkatuen, opintolainavähennysten, korkoavustuksen ja ateriatuen hakemisessa.
Webbplatsens språk: 
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/300608102024HO?OpenDocument

Visa mera
Julkishallinnon portaalissa on tietoa mm. opintotukimuodoista ja apurahoista.
Webbplatsens språk: 
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-sosiaalinen-tuki

Visa mera
Kasvatuksen historiaan suuntautunut verkkolehti sisältää tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, kirja-arvioita ja uutisia.
Webbplatsens språk: 
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=1

Visa mera
British Councilin perusteellinen opas Iso-Britanniaan opiskelemaan aikoville kansainvälisille opiskelijoille. Sivustolla on tietoa paitsi Iso-Britannian koulutusjärjestelmästä, oppilaitoksista ja kursseista myös käytännön asioista kuten majoituksesta, kustannuksista ja jopa ruokakulttuurista.
http://www.educationuk.org

Visa mera
Suomen koulutuspolitiikka, koulutusjärjestelmä, kehityslinjat ja tavoitteet
Webbplatsens språk: 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus

Visa mera
Opas sisältää tietoa elämisestä Britanniassa, maan koulutusjärjestelmästä, opiskeluun liittyvistä asioista, tutkintojen tunnustamisesta, työskentelystä sekä harjoittelusta saarivaltakunnassa. Oppaan ovat tuottaneet CIMO, British Council sekä Työ- ja elinkeinotoimisto.
Webbplatsens språk: 
http://www.maatieto.net/britannia

Visa mera
Ungdomsakademin erbjuder information, handledning och normkritisk fortbildning på svenska. På webbplatsen finns information om studier, arbete, fritid etc. Webbplatsen innehåller också en tjänst där ungdomar kan få svar på anonyma frågor och läsa andra ungdomars frågor.
Webbplatsens språk: 
http://ungdomsakademin.fi/

Visa mera
EU:n Ploteus-portaali auttaa niitä, jotka ovat kiinnostuneita opiskelusta Euroopassa. Portaali tarjoaa tietoa alueen maiden eriasteisista oppilaitoksista ja kursseista, kansallisista koulutusjärjestelmistä, mahdollisuuksista päästä mukaan eurooppalaisiin vaihto-ohjelmiin sekä sekä yhteystietoja ja käytännön tietoa toiseen maahan muuttavalle.
http://ec.europa.eu/ploteus

Visa mera
Introduktion, basuppgifter, tjänster, produkter, nyheter, aktuellt och projekt inom utbildningssektorn i Finland och länkar till motsvarande internationella instanser.
Webbplatsens språk: 
http://www.oph.fi/svenska

Visa mera
Tutkimus käsittelee monikulttuurista ohjausta ja neuvontaa Euroopassa. Siinä analysoidaan muuttoliikettä ja uusien väestöryhmien sopeutumista uusille asuinsijoille. Tutkimuksessa annetaan myös käytännön neuvoja uuden väestön opastamisessa ja ohjauksessa.
Webbplatsens språk: 
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/15622_multicultu...

Visa mera
Opintopolku on koulutusportaali, joka antaa ohjeita ja neuvoja koulutustiedon etsijöille. Sivusto on tarkoitettu koulutuksesta ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Tietoa koulutusaloilta, työhön ja harrastuksiin liittyvistä opinnoista mm. opiskelumahdollisuuksista, opiskelumuodoista, opintojen rahoituksesta, ulkomailla opiskelusta.
Webbplatsens språk: 
http://www.opintopolku.fi

Visa mera
Keskus tarjoaa maksuttomia neuvontapalveluja ulkomaan opinnoista kiinnostuneille. Kohdemaita ovat Australia, Uusi-Seelanti, Englanti, Singapore, Irlanti, Hong Kong, Sveitsi ja Dubai. Sivulla on tietoa opiskelusta ulkomailla ja keskuksen edustamien yliopistojen opiskelutarjonnasta ja hakuprosessista.
http://www.kilroyeducation.fi

Visa mera
Sisältää lähinnä tietoa korkeakouluopinnoista Suomessa, mutta kertoo myös maamme koulujärjestelmästä, suomen kielen opiskelusta Suomessa ja ulkomailla, opintojen rahoituksesta sekä elämisestä Suomessa.
Webbplatsens språk: 
http://www.studyinfinland.fi

Visa mera
KiVa Koulu on koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi toteutettu hanke. Ohjelmaan osallistuvien koulujen on rekisteröiydyttävä käyttäjiksi. Ohjelmaan liittyy opettajan oppaita, kiusaamisen vastainen tietokonepeli ja vanhempien opas. Vanhempien opas on luettavissa myös sähköisessä muodossa.
Webbplatsens språk: 
http://www.kivakoulu.fi

Visa mera
Hakemistossa on tuhansia opiskeluohjelmia ja muita mahdollisuuksia yli sadassa maassa.
http://www.studyabroad.com

Visa mera
eTwinning on Euroopan komission elinikäisen oppimisen ohjelman hanke, jolla pyritään edistämään opettajia ja oppilaita yhteiseen työskentelyyn verkon välityksellä. Sivuilla on tietoa mukana olevista kouluista ja projekteista sekä ideoita ja työkaluja projektien toteuttamiseen.
http://www.etwinning.net/fi/pub/index.htm

Visa mera
Opintotukea voidaan myöntää myös ulkomailla opiskeluun, jos opinnot vastaavat tuettavia opintoja Suomessa tai sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Kelan sivulla on myös opintotuen määrät ja hakuohjeet.
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/041102113121IL?openDocument

Visa mera
På FPA:s sida om studiestöd presenteras aktuell information om studiestöd. Blanketter för ansökning av studiestöd ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/net/151001100937IL?OpenDocument

Visa mera
Suomen kasvatustieteellinen seura pyrkii edistämään kasvatustieteen tutkimusta ja julkaisutoimintaa. Sivuilla on tietoa seurasta, sen jäsenyydestä, Kasvatus-lehdestä sekä muista julkaisuista.
Webbplatsens språk: 
http://www.kasvatus.net

Visa mera
Sivustolla on informaatiota ruotsinkielisistä oppilaitoksista ja opiskelumahdollisuuksista Suomessa. Myös oppilaitoksiin hakemisesta ja opintotuesta kerrotaan.
Webbplatsens språk: 
http://www.studierifinland.com

Visa mera

Sidor