Yrkesinriktad utbildning

Fler länkar från menyn Ämnen
Kopase välittää tietoa Etelä-Savon alueen tarjoamista opiskelumahdollisuuksista aikuiselle opiskelijalle. Palvelusta löytyy sekä lyhytkursseja että pitkäkestoista koulutusta.
Webbplatsens språk: 
http://www.kopase.fi

Visa mera
Studium on Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenian tuottama täydennyskoulutuksen verkkopalvelu yksilöille, yrityksille ja muille työtyhteisöille. Sivuilla on tietoa täydennyskoulutustarjonnasta, räätälöidyistä koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluista sekä Kehittymisen työvälineet –koulutuspalvelusta.
Webbplatsens språk: 
http://www.studium.helsinki.fi

Visa mera
Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning.
Webbplatsens språk: 
https://www.studieval.fi

Visa mera
Porin ammattiopiston sivuilla kerrotaan oppilaitoksen tarjoamista koulutusaloista ja tutkinnoista. Lisäksi tietoa täydennyskoulutuksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.porinammattiopisto.fi/sivu.aspx?taso=0&id=15

Visa mera
Åbolands Yrkesinstituts webbplats innehåller information om skolans utbildningslinjer. Kontaktuppgifter och länkförteckning ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.abolandsyrkesinstitut.fi

Visa mera
Prakticum är en mångbranschskola med utbildning inom handel och administration, social- och hälsovård samt teknik, turism, kosthåll och ekonomi i södra Finland. På webbplatsen presenteras utbildningslinjerna och övrig kursverksamhet. Kontaktuppgifter ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.prakticum.net

Visa mera
Koulutus.fi -palvelun avulla voi etsiä koulutusta työelämän tarpeisiin joko itselleen tai organisaationsa työntekijöille. Hakupalvelusta löytyy kaikille avoimet kurssit, yrityksille räätälöidyt koulutukset, luennoitsijat ja verkkokoulutukset.
Webbplatsens språk: 
http://www.koulutus.fi

Visa mera
Erityisesti aikuisväestöä varten suunniteltujen näyttötutkintojen kuvaukset, yli 30 alalta, ja suorittamistavat. Tietoa myös valmistavasta koulutuksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.oph.fi/nayttotutkinnot

Visa mera
Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton ylläpitämä TJS on AKAVAn ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kulttuurijärjestö, joka mm. suunnittelee ja toteuttaa valmiita kurssipaketteja. Sivulla on tiedot koulutuksesta, kehittämis- ja tutkimuspalveluista sekä julkaisujen verkkokauppa.
http://www.tjs-opintokeskus.fi

Visa mera
Sivustonsa mukaan Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia kouluttaa, tutkii ja kehittää sekä julkaisee. Uutta tietoteknologiaa ja tietoverkkoja hyödynnetään. Aluekehityshankkeet keskittyvät erityisesti Päijät-Hämeen alueelle. Julkaisujen aiheet ovat mitä moninaisimpia; kirjallisten oppimateriaalien lisäksi tuotetaan julkaisuja äänitteinä ja tietoverkoissa. - Tiedekongressien ammattilaiseksi kutsutun Palmenia Uniconfin uusien sivujen kerrotaan olevan työn alla.
Webbplatsens språk: 
http://www.helsinki.fi/palmenia

Visa mera
Oppisopimusopas-verkkopalvelussa on tietoja oppisopimuskoulutuksesta opiskelijaksi tai työnantajaksi aikovalle. Sivuilla on myös opiskelijoiden ja työnantajien työvälityspalvelu.
Webbplatsens språk: 
http://www.oppisopimus.net

Visa mera
Tekniikan täydennyskouluttaja, ammatillisia aikuistutkintoja
Webbplatsens språk: 
http://www.ael.fi

Visa mera
Kotisivuilla on tietoja Suomen kansanopistoista, niiden tarjoamista koulutusmahdollisuuksista sekä ajankohtaisista tapahtumista. Tietoa löytyy myös Suomen kansanopistoyhdistyksestä, sen toiminnasta ja historiasta. Sivuilta on pääsy myös Kansanopisto-lehteen.
Webbplatsens språk: 
http://www.kansanopistot.fi

Visa mera
Suomessa on n. 250 kuntien, säätiöiden sekä erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen ylläpitämää työpajaa. Sivulla on tietoa suomalaisesta työpajatoiminnasta, työpajamääritelmä, yhdistyksen kehittämishankkeet, tapahtumakalenteri, lista yhdistyksen jäsenpajoista ja kirjallisuusluettelo pdf-tiedostona.
Webbplatsens språk: 
http://www.valtakunnallinentyopajayhdistys.fi

Visa mera
Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus antaa Suomen ulkomaankauppaa ja elinkeinoelämän kansainvälistymistä tukevaa koulutusta.
http://www.fintra.fi

Visa mera
Kotisivuilla esitellään Markkinointi-instituutin tarjoamaa jatkokoulutusta aikuisopiskelijoille. Opetus on monimuoto-opetusta, pääasiassa etäopiskeluna. Tarjolla on 56 eri koulutusohjelmaa, mm. markkinointi, liike-elämän kielikoulutus sekä logistiikka.
Webbplatsens språk: 
http://www.markinst.fi

Visa mera
Information om yrkesutbildning i Yrkesakademin i Österbotten för unga, vuxna och företag.
Webbplatsens språk: 
http://www.yrkesakademin.fi

Visa mera
Musikhuset är centrum för finlandssvensk musikutbildning. Här utbildas musikstuderande i alla åldrar. Den professionella yrkeshögskoleutbildningen bedrivs i Novias regi. Här finns också Yrkesakademin i Österbotten - YA! som utbildar unga entreprenörer inom musikområdet, samt Jakobstadsnejdens musikinstitut som framgångsrikt förädlat nejdens yngsta musikanter sedan år 1974.
Webbplatsens språk: 
http://www.musikhuset.fi

Visa mera
Nuorten työpajatoiminta, yleiset perusteet sekä suositukset. Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiaille työttömille nuorille tarkoitettua toimintaa.
Webbplatsens språk: 
http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisotyoen_kohteet_ja_rahoitus/tyoepajat/

Visa mera
Kotisivuilta tietoa kaikista Amiedun tarjoamista kursseista aikuisopiskelijoille.
Webbplatsens språk: 
http://www.amiedu.fi

Visa mera
Kotisivuilla esitellään Suomen ammattiin opiskelevien keskusliiton SAKKI RY:n toimintaa ja tavoitteita opiskelijoiden etuja valvovana järjestönä.
Webbplatsens språk: 
http://www.sakkinet.fi

Visa mera
Suomen Yrittäjäopisto on liikealan ammatillinen erikoisoppilaitos, joka on erikoistunut yrittäjäkoulutukseen, tietojenkäsittelyn, hallinnon ja kaupan koulutukseen.
http://www.syo.fi

Visa mera
Yritysakatemiassa on tarjolla koulutusta yrityselämän tarpeisiin. Sivuilta löytyy tarjonta, yhteystiedot ja informaatiota räätälöidystä koulutuksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.yritysakatemia.fi/index.phtml?A=ShowCourse&menu_id=23&topmenu_id=23&courseID=142

Visa mera
TIEKE:n ylläpitämä, kaikille avoin palvelu sisältää tietoa koko maassa tarjottavasta lyhytkestoisesta aikuis- ja henkilöstökoulutuksesta. Halutessasi saat käyttöösi vahtipalvelun, joka seuraa puolestasi uutta kurssitarjontaa.
http://www.kurssihaku.fi

Visa mera
Verkkopalvelu tarjoaa tietoa Pohjois-Karjalassa järjestettävästä aikuiskoulutuksesta. Palvelu on suunnattu koulutukseen hakeutuvalle, työelämän ja yritysmaailman edustajille sekä opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille. Akkunasta on linkkejä oppilaitosten, opetushallinnon ja työvoimahallinnon verkkosivuille.
Webbplatsens språk: 
http://www.akkuna.fi

Visa mera
- Näyttötutkintojen järjestäjien yhteistyöelimen kotisivulla on mm. näyttötutkintoaineistojen tilauslomake, tietoa ALVARin järjestämästä koulutuksesta, ohjeita ja tarvittavia lomakkeita näytön etenemisjärjestyksessä sekä näyttötutkinnot aloilla, jotka ovat mukana ALVARissa.
http://www.alvar.fi

Visa mera
Aikuis-koulutus.fi auttaa sinua joka haluat löytää tietoa Suomessa järjestettävästä aikuiskoulutuksesta. Koulutusvaihtoehdoista kerrotaan mm. sisäänpääsyvaatimukset ja hakumenettely, koulutuksen sisältö ja kesto sekä mahdolliset kustannukset.
http://www.aikuis-koulutus.fi

Visa mera
Östra Nylands yrkesinstituts hemsida innehåller information om skolans förvaltning, uppgifter om examina, utbildningsprogram och läroavtalsutbildning. Vidare finns uppgifter om kursverksamhet, antagningsinformation och skolans ordningsregler. Kontaktuppgifter ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.inveon.fi

Visa mera
Sivuilla on tietoa näyttötutkinnoista, kysymys- ja vastauspalvelu sekä esimerkkejä näyttötutkintotoiminnasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.nayttotutkinnot.fi

Visa mera

Sidor