Psykets struktur och funktioner

Fler länkar från menyn Ämnen
Tee persoonallisuus- ja älykkyystestejä hyödyksi ja huviksi. Sivulla kerrotaan, että testitiimillä on vankka akateeminen tausta. Osan testeistä voi tehdä rekisteröitymättä, mutta tuloksista saa suppean version, rekisteröityneenä saa enemmän ominaisuuksia ja maksamalla jäsenyydestä vielä enemmän.
Webbplatsens språk: 
http://testyourself.psychtests.com

Visa mera
Quick IQ test testaa älykkyyttä 15 kuvallisella kysymyksellä.
Webbplatsens språk: 
http://www.quickiqtest.net

Visa mera
Itsetuntemuksen kehittömiseksi voi tehdä vaikka uratestin, älykkyystestin tai persoonallisuustestin.
Webbplatsens språk: 
http://www.queendom.com/tests

Visa mera
Information om vänsterhänthet, svar på vanliga frågor om vänsterhänthet. Ingår i Allt För Vänsterhänta i Sverige Ab:s webbplats (företaget saluför produkter anpassade för vänsterhänta).
Webbplatsens språk: 
http://www.alltforvansterhanta.se/asp/omvansterhanthet.asp

Visa mera
Vasenkätisten tuotteisiin erikoistuneen kaupan verkkosivut. Sivuilla esitellään keittiövälineitä, toimistotarvikkeita ja joitakin ammattivälineitä.
Webbplatsens språk: 
http://www.leftover.fi

Visa mera
Uppsats om människans hjärna och tankar - medicinska rön vs. psykologiska teorier, inkl. modell för hur hjärnan löser problem. Lämpar sig som introduktion till neurologi, psykologi, psykoanalys.
https://www.yumpu.com/sv/document/view/19977306/tankar-i-hjarnan

Visa mera
Sivusto sisältää laajan valikoiman optisia harhoja, aiheeseen liittyvän bibliografian, selityksiä harha-aistimuksille ja linkkejä.
Webbplatsens språk: 
http://psylux.psych.tu-dresden.de/i1/kaw/diverses%20Material/www.illusionworks.com

Visa mera
Harjoituksen tavoitteena on opettaa, mitä tarkoittaa positiivisen vahvistamisen käsite.
Webbplatsens språk: 
http://psych.athabascau.ca/html/prtut/

Visa mera
Väreillä on symbolisia merkityksiä ja niiden avulla voi viestiä monia asioita. Tällä sivulla on joitakin väreihin liitettyjä mielikuvia.
Webbplatsens språk: 
http://www.floristi.net/varit.html

Visa mera
Mensa-testi, ei pätevöitä Mensan jäseneksi.
http://www.mensa.org/workout.php

Visa mera
Instituutissa tutkitaan lasten ja nuorten neurokognitiivisia vaikeuksia. Sivulla mm. julkaisut ja tutkimustoiminta.
Webbplatsens språk: 
http://www.nmi.fi/

Visa mera
Sivuilla esitellään mitä NLP on, miten yhdistys toimii ja minkälaista koulutusta järjestää. Koulutuksesta esitellään NLP Practitionerin sisältö, kurssin kesto ja ryhmäkoko, jopa sallittujen poissaolojen määrä mainitaan. Esittelyjä NLP kirjoista, uutisia, NLP Mielilehden viimeisestä numerosta sisältö ja yksi kirjoitus. Keskustelualue, mahdollisuus liittyä jäseneksi, hallitusten jäsenten yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
http://www.nlpyhdistys.fi/

Visa mera
Monipuolinen sivusto väreistä sisältää värioppia, tietoa värien vaikutuksesta mieleen ja ruumiiseen, värien käytöstä taiteessa ja muita mielenkiintoisia näkökulmia väreihin.
Webbplatsens språk: 
http://www.colormatters.com/entercolormatters.html

Visa mera
Tietoa Mensan historiasta, älykkyystesteistä ja Suomen Mensasta paikallisosastoineen. Testikalenteri sekä mahdollisuus tilata kotitesti. Linkkejä Internetin älykkyystesti-sivuille ja muiden maiden Mensoihin..
Webbplatsens språk: 
http://www.mensa.fi

Visa mera
Introduktion till musikpsykologi, som omfattar allt ifrån begreppet musikalitet till hur vi uppfattar och reagerar på ljud, t.ex. i form av filmmusik eller musikterapi.
Webbplatsens språk: 
http://oldwww.cs.umu.se/tdb/kurser/TDBC12/HT-96/LABBAR/Fredrik_Mathias

Visa mera
Daniel Aronsonin ajattelusivun artikkeleissa on aiheina muun maussa luovuus, kybernetiikka ja kognitio.
Webbplatsens språk: 
http://www.thinking.net

Visa mera
Yleisälykkyyttä ja älykkyyden eri lajeja mittaava testi. Sisältää myös taustatietoa älykkyyden mittaamisesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.iqtest.com

Visa mera
Kirjan aiheena on ideakäsitteen monimerkityksellisyys. Kirjassa käsitellään sitä, mitä idea tarkoittaa ja mitä se on taiteessa ja tuotekehityksessä.
http://lib.tkk.fi/CROSSOVER/2011/isbn9789526041179.pdf

Visa mera
Tutkimuksessa on selvitetty lukemisvaikeuksien esiintymistä, pysyvyyttä ja yhteyttä koulumenestykseen sekä osa-aikaisen erityisopetuksen saamista erään eteläsuomalaisen kunnan yhdessä ikäluokassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös lukutaidon kehittymistä ja koulumenestystä osa-aikaista erityisopetusta saaneiden oppilaiden ryhmässä.
Webbplatsens språk: 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38160

Visa mera
Täällä voi etsiä vastauksia kysymyksiin: millainen oppija minä olen ja miten minun kannattaa opiskella.
Webbplatsens språk: 
http://oppiminen.yle.fi/opijaoivalla

Visa mera
Miten musiikki vaikuttaa aivoihin? Entä pelaaminen? Mitä kohdussa oppii? Muun muassa näihin kysymyksiin tarjoaa vastauksen Ylen ja Helsingin yliopiston yhteistyössä tekemä sivusto, joka on tarkoitettu kaikille aivoista ja oppimisesta kiinnostuneille.
Webbplatsens språk: 
http://yle.fi/teos/ihmeellisetaivot/

Visa mera
Oiva on tietoisuustaitoja ja henkistä hyvinvointia edistävä harjoitusohjelma, jonka avulla voit lievittää stressiä ja parantaa mielialaa. Palvelua voi käyttää rekisteröityneenä tai rekisteröitymättä. Kirjautuneena voit merkitä suosikkiharjoituksesi muistiin ja pitää päiväkirjaa.
Webbplatsens språk: 
http://oivamieli.fi/index.php

Visa mera
Verkkonäyttely antaa vinkkejä lasten- ja nuortenkirjoista, joita vanhemmat ja kasvatusalan ammattilaiset voivat käyttää apuna tunnekasvatuksessa. Mukana on kuvakirjoja, runokirjoja, kertomuksia ja romaaneja, joista kaikista löytyy lyhyt esittely.
Webbplatsens språk: 
https://lkinstituutti.wixsite.com/tunteet

Visa mera
Varhaiskasvatuksen tukimateriaalissa on tietoa lapsen kielellisestä kehityksestä sekä vinkkejä yksi- ja monikielisten lasten oppimisen vaikeuksien tunnistamiseen. Materiaali tarjoaa ideoita pedagogiseen toimintaan ja siihen, miten kielen kehittymistä voidaan tukea kotona.
Webbplatsens språk: 
https://edu.fi/yleissivistava_koulutus/varhaiskasvatus/vasu2017tukimateriaalit/kielten_rikas_maailma

Visa mera