Suomen Egyptologinen Seura - Egyptologiska Sällskapet i Finland ry (perustettu 1969) edistää muinaisen Egyptin tuntemusta ja tutkimusta Suomessa mm. järjestämällä kuukausittaisia kokouksia, yleisöesitelmiä, näyttelyitä ja matkoja sekä julkaisee tiedotuslehteä. Seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen.
Webbplatsens språk: 
http://www.egyptologinenseura.fi

Visa mera
Kielipankki tarjoaa teksti- ja puheaineistoja tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Osa aineistoista on käytettävissä avoimesti, osaan vaaditaan käyttöoikeudet.
Webbplatsens språk: 
https://www.kielipankki.fi/

Visa mera
Maailman kielet ja niiden rakenteet sekä rakenteiden kielitieteellistä analyysia kartalla.
Webbplatsens språk: 
https://wals.info/

Visa mera
Kielentutkimuksen metodologiaan keskittyvä kokoelma esittelee ja jäsentää kielentutkimuksen eri alojen ja suuntausten menetelmiä ja aineistoja sekä muita tutkimusprosessiin liittyviä kysymyksiä. Kokoelma on suunnattu opiskelijoille, tutkijoille sekä kaikille kielentutkimuksesta kiinnostuneille.
Webbplatsens språk: 
http://hdl.handle.net/10138/323448

Visa mera
Kielenhuollon tiedotuslehden arkisto on vapaasti kaikkien käytettävissä. Arkisto sisältää suurimman osan lehdessä julkaistuista teksteistä vuodesta 1968 lähtien.
Webbplatsens språk: 
https://www.kielikello.fi

Visa mera
Näköisjulkaisu Pirkko Nuolijärven ja Marja-Leena Sorjosen kirjoittamasta kirjasta, joka ilmestyi vuonna 2005. Teoksessa pohditaan kielen variaation ja muutoksen tutkimuksen lähtökohtia ja sitä, miten kielen muutosta voisi lähestyä.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk13/

Visa mera
Kotuksen verkkopalvelu tarjoaa ohjeita sukunimien taivutukseen. Luettelosta löytyy noin 1 500 sukunimeä, joiden taivutus saattaa herättää kysymyksiä.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/sukunimientaivutus/

Visa mera
Täältä löytyy apua etunimien taivutukseen. Luetteloon on koottu Suomen kansalaisten yleisimmät sekä taivutukseltaan usein ongelmia aiheuttavat etunimet.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/etunimientaivutus/

Visa mera
Sukukielten vahalieriökokoelmat sisältyvät Kotimaisten kielten keskuksen puhutun kielen aineistojen kokoelmaan. Suomen kielen nauhoitearkistossa säilytetään noin 950 lieriötä, joissa on näytteitä jo kadonneista sukukielistä sekä vielä olemassa olevista kielistä ja niiden murteista. Sivulla on kuunneltavissa näytteet liivin kielestä, marin kielestä, mordvasta, vatjasta, vepsästä sekä viron kielestä.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotus.fi/aineistot/puhutun_kielen_aineistot/sukukielten_vahalieriokokoelmat

Visa mera
Verkkojulkaisu Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä pureutuu erilaisten genrejen elämään, kuten politiikan kielen ja viranomaistekstien ominaisuuksiin. Teos on tarkoitettu kielen, tekstien ja merkitysten parissa työskenteleville tai muuten aiheesta kiinnostuneille.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/

Visa mera
Noam Chomskyn esitelmä on alkujaan kirjasta Language and Mind. Se on tarkistettu ja korjattu vuonna 2005.
Webbplatsens språk: 
https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/chomsky.htm

Visa mera
Ferdinand de Saussuren vuosina 1910—1911 pidetyn luentosarjan teksti on peräisin Pergamon Pressin vuonna 1993 julkaisemasta kirjasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/saussure.htm

Visa mera
Jacques Derridan teos analysoi kieltä, kirjoitusta, ajattelua ja filosofiaa.
Webbplatsens språk: 
https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/derrida.htm

Visa mera
Postmodernistista tiedon analyysia sekä kielifilosofiaa.
Webbplatsens språk: 
https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/lyotard.htm

Visa mera
Verbien taivutusta netissä usealla kielellä.
Webbplatsens språk: 
https://www.verbix.com

Visa mera
Kielitieteellisten termien englannin kielinen selityssanakirja, sanahaku tai aakkosellinen hakemisto.
Webbplatsens språk: 
https://lexicon.hum.uu.nl/

Visa mera
Suomalais-Ugrilaisen seuran sivuilla on yhdistyksen esittely, vuosikertomuksia ja tiedot seuran julkaisusarjoista. Joistakin julkaisuista löytyy myös verkkoversio.
Webbplatsens språk: 
https://www.sgr.fi

Visa mera
Kotikielen Seuran aikakauslehti Virittäjän julkaisee kirjoituksia suomen kielen tutkimuksesta ja opetuksesta, katsauksia ja keskustelua.
Webbplatsens språk: 
https://journal.fi/virittaja/

Visa mera
Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen vuosikirjoissa julkaistaan vertaisarvioituja artikkeleita soveltavan kielitieteen alalta.
Webbplatsens språk: 
https://journal.fi/afinlavk/index

Visa mera
Aristoteleen kantapää on ohjelma, jossa käsitellään kieltä, erityisesti suomen kieltä, kielitiedettä, kirjallisuutta sekä sanojen ja sanontojen historiaa. Ohjelman sivuilta löytyvät kuunneltavissa olevat radio-ohjelmat sekä artikkeleita.
Webbplatsens språk: 
https://areena.yle.fi/audio/1-2750116

Visa mera
Täällä voi lukea SKS:n englanninkielisessä julkaisusarjassa Studia Fennicassa ilmestyneitä teoksia. Sarjassa julkaistaan kirjoja antropologian, etnologian, folkloristiikan, historian, kirjallisuuden sekä kielitieteen aloilta.
Webbplatsens språk: 
https://oa.finlit.fi/

Visa mera
Johanna Isosävi tarkastelee kirjassaan kohteliaisuuden historiaa ja teoriaa sekä suomalaisia ja ranskalaisia kohteliaisuuskäsityksiä ja kohteliaisuuden muutosta.
Webbplatsens språk: 
https://oa.finlit.fi/site/books/m/10.21435/tl.284/

Visa mera
Fred Karlssonin alun perin vuonna 1997 julkaistu teos kuvaa yleisen kielitieteen kehitystä Suomessa.
Webbplatsens språk: 
https://helda.helsinki.fi/items/e0cad1d5-5d48-4424-9749-6cc8a5e0e975

Visa mera
Kielitieteen asiasanasto on luotu kielitieteellisen materiaalin sisällön kuvailun apuvälineeksi. Asiasanastossa on termit neljällä kielellä: suomeksi, englanniksi, viroksi ja saksaksi.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/asiasanasto.html

Visa mera
Suomen kielitieteellisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa. Tietoa yhdistyksen toiminnasta: symposiumeista, seminaareista sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksista. Kielitieteellisiä linkkejä.
Webbplatsens språk: 
https://www.linguistics.fi/

Visa mera
Kielikellon Kysyttyä-palstalla voi lukea Kotuksen kieli- ja nimineuvontaan tulleita kysymyksiä ja asiantuntijoiden vastauksia.
Webbplatsens språk: 
https://kielikello.fi/category/kieli-kaytossa/?categories%5B0%5D=2482#category-filters

Visa mera
Kotuksen sivulla kerrotaan lyhyesti Suomen romanikielen historiasta, asemasta ja tulevaisuuden näkymistä. Artikkelin päätteeksi annetaan kirjallisuusviitteitä aiheesta.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotus.fi/kielitieto/kielet/suomen_romanikieli

Visa mera