Venäjän kielioppi lähtee liikkeelle aakkosista ja päättyy lukuun sananmuodostuksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.departments.bucknell.edu/russian/language

Visa mera
Ranskan kielioppi suomenkielisille opiskelijoille.
Webbplatsens språk: 
http://research.jyu.fi/grfle/accueil.html

Visa mera
Espanjan kielen kielioppi.
Webbplatsens språk: 
http://users.jyu.fi/~torremor/cursos/gramatica/

Visa mera
Maailman kielet ja niiden rakenteet sekä rakenteiden kielitieteellistä analyysia kartalla.
Webbplatsens språk: 
https://wals.info/

Visa mera
Helsingin yliopiston kielikeskuksen kaikille avoin oppimateriaali ruotsin kielen kertaamiseen. Materiaali sisältää keskeiset kielioppisäännöt ja niihin liittyviä harjoituksia. Sanastossa on hyödynnetty perussanastoa sekä termejä, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi korkeakouluopiskelijoille.
Webbplatsens språk: 
https://sites.google.com/view/papegojan/framsidan

Visa mera
EF:n oppimateriaalia englannin oppimiseen sisältää englannin kieliopin opetusmateriaalia, englanninkielistä sanastoa, englanninkielisiä sanontoja ja sitaatteja suomennoksineen. Sivulla voi myös tehdä kielitestin.
Webbplatsens språk: 
https://www.ef.fi/englannin-kieliopas/

Visa mera
Abitreenit-verkkoaineisto sisältää materiaalia ylioppilaskokeisiin valmistautuville. Sivuilla on oppimateriaaleja, tehtäviä, harjoituksia, neuvoja, miten välttää yleisimmät virheet tai saada parempi arvosana sekä yo-tehtäviä.
Webbplatsens språk: 
https://yle.fi/aihe/abitreenit

Visa mera
Kotimaisten kielten keskuksen kalenterissa julkaistaan joulukuussa 24 kieliknoppia.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotus.fi/nyt/teemakoosteet/lapset_heratkaa%21_kieliknoppikalenteri

Visa mera
Kirja on suunnattu erityisesti venäjän kielen yliopisto-opiskelijoille ja muille edistyneille aikuisopiskelijoille, mutta siitä on hyötyä myös kielen alkeita opiskeleville.
Webbplatsens språk: 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/338261

Visa mera
Verkkoversio sisältää vuonna 2004 ilmestyneen Ison suomen kieliopin ja 2005 ilmestyneen verkkojulkaisun Sananselityksiä: Ison suomen kieliopin termejä. Hakuja voi tehdä kieliopista, kielenaineksista, hakemistosta, määritelmistä ja kieliopin pykälistä.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php

Visa mera
Ison suomen kielioppitermejä sisältää kielioppitermien selityksia aakkosellisessa hakemistossa.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk1/

Visa mera
Kotimaisten kielten keskuksen julkaisussa käsitellän eri näkökulmista sanakirjatyötä, kielioppia ja kielipolitiikkaa. 25 artikkelia sisältävässä teoksessa on kirjoittajia kaikista Pohjoismaista.
Webbplatsens språk: 
https://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk39/antologi2015.pdf

Visa mera
Kotimaisten kielten keskus on julkaissut verkossa Matti Morottajan laatiman inarinsaamen oppaan, jossa käsitellään muun muassa inarinsaamen kirjoitusasua, ääntämistä, taivutusoppia ja lähikielien vaikutusta.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk56/Inarinsaamen_kieliopas.pdf

Visa mera
Verbien taivutusta netissä usealla kielellä.
Webbplatsens språk: 
https://www.verbix.com

Visa mera
Palvelu antaa apua ranskan kielen säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien taivuttamisessa. Verbin voi kirjoittaa tai hakea listalta. Verbien taivuttamiseen liittyvät kielioppisäännöt selostetaan. On myös mahdollista tarkistaa jonkun pulmallisen ranskan kielen sanan oikea kirjoitusasu.
Webbplatsens språk: 
https://leconjugueur.lefigaro.fr/

Visa mera
Alho Alhoniemen Marin kielioppi (2010, toinen painos).
Webbplatsens språk: 
http://www.sgr.fi/apuneuvoja/apuneuvojax.pdf

Visa mera
Italian kielen kielioppi.
Webbplatsens språk: 
http://www.finlandese.net/sito/suomeksi/italia00.html

Visa mera
Esperanton avain sisältää peruskieliopin ja sanaston.
Webbplatsens språk: 
https://esperantohelsinki.wordpress.com/esperanton-avain/

Visa mera
Romanian kielen kielioppi.
Webbplatsens språk: 
http://www.seelrc.org:8080/grammar/pdf/stand_alone_romanian.pdf

Visa mera
Duke Universityn SEELRC tuottaa ja kokoaa slaavilaisten ja euraasialaisten kieltentutkimuksen aineistoja. Materiaalista löytyy tekstejä, tekstintutkimusta, kielioppia ja sanastoja. Kielet löytyvät aakkosellisesta listasta. Slaavilaisten kielten lisäksi aineistoja löytyy mm. romanian kielestä ja hindistä.
Webbplatsens språk: 
https://slaviccenters.duke.edu/

Visa mera
Suppea englannin kielen kielioppi keskittyy englannin tekstinymmärtämisessäolennaisia rakenteitsiin.
Webbplatsens språk: 
http://www.oamk.fi/~heidihed/english1/kielioppiteht%84vi%84.pdf

Visa mera
Englannin sanakirja useille eri kielille (ei suomeksi), opiskelusanakirja, kääntäjä ja kielioppi.
Webbplatsens språk: 
https://dictionary.cambridge.org/

Visa mera
Kotimaisten kielten keskuksen joulukalenteri kaikille kielestä ja kielipähkinöistä kiinnostuneille.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotus.fi/nyt/teemakoosteet/kielipahkinansarkija_2022

Visa mera
Kielitoimiston ohjepankki sisältää vastauksia oikeinkirjoitusta, kielioppia ja nimiä koskeviin kysymyksiin. Sinne on koottu keskeisimmät ohjeet mm. Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta, Kielitoimiston nimioppaasta ja Kielitoimiston kielioppioppaasta. Ohjepankin haku koskee myös Kielitoimiston sanakirjaa ja Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. Osana sivustoa ovat myös Hyvän nimistön opas sekä hyvän virkakielen ohjeet.
Webbplatsens språk: 
https://kielitoimistonohjepankki.fi/

Visa mera
Kurssimoniste ja äänitteet ukrainan kieliopin ja sanaston opiskeluun. Materiaalista on julkaistu myös versio, jonka opetuskielenä on englanti.
Webbplatsens språk: 
http://hdl.handle.net/10138/565394

Visa mera