EF:n oppimateriaalia englannin oppimiseen sisältää englannin kieliopin opetusmateriaalia, englanninkielistä sanastoa, englanninkielisiä sanontoja ja sitaatteja suomennoksineen. Sivulla voi myös tehdä kielitestin.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.