Virtuaalinen vanha kirjasuomi eli Vvks on oppilaitoksille ja kaikille vanhasta suomen kielestä kiinnostuneille tarkoitettu oppimateriaali. Se sisältää äänne- ja muoto-oppia sekä lauseoppia käsittelevät osiot, tekstejä ja tekstikatkelmia 1500-, 1600- ja 1700-luvuilta, harjoituksia sekä katsauksen vanhaan kirjallisuuteen.
Webbplatsens språk: 
http://www.helsinki.fi/vvks/

Visa mera
Suomenkielisiä tekstejä 1500-luvulta 1900-luvun alkuun, murreaineistoja, nykykielen aineistoja, nimistöaineistoa, suomen sukukielten aineistoja. Mm. sananparsia, suomen ja ruotsin kielten murresanakirjat, tasavallan presidenttien uuden vuoden puheet, Karjalan kielen sanakirjan hakusanaluettelo, saamen etymologinen tietokanta sekä nykysuomen sanalista.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotus.fi/aineistot/tietoa_aineistoista/sahkoiset_aineistot_kootusti

Visa mera
Vanhan kirjasuomen sanakirja on kattava kuvaus varhaisen kirjoitetun suomen kielen sanastosta. Sanakirjan aineistona ovat 1540-luvulta lähtien vuoteen 1810 asti suomeksi julkaistujen painotuotteiden sanasto sekä käsikirjoituksina säilyneiden yhtenäisten suomenkielisten tekstien sanavarat. Sanakirjaa päivitetään edelleen.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/vks/

Visa mera
Kirjassa perehdytään suomen kielen huollon suositusten syntyyn ja historiaan. Esimerkit kertovat suositusten muodostumiseen vaikuttaneista tekijöistä. Kirjassa käsitellään myös Kielitoimiston, kielilautakuntien ja Kielikello-lehden historiaa.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotus.fi/julkaisut/kielioppi-_ja_kielenhuoltokirjat/kielenhuollon_juurilla

Visa mera
Kotimaisten kielten keskuksen Agricola-kokonaisuudessa on tietoa suomen kirjakielen kehityksestä, Mikael Agricolasta, suomen sanaston ja nimien historiasta sekä linkkejä Agricolan teoksiin.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotus.fi/nyt/teemakoosteet/agricola

Visa mera
Kotuksen tietopaketti esittelee vanhan kirjasuomen syntyä, kielen muotoja ja oikeinkirjoitusta, uskonnollista kieltä sekä laki- ja säädöskieltä. Kokonaisuudessa on myös videoilla ääneenluettuja näytteitä vanhasta kirjasuomesta 1500-, 1600- ja 1700-luvuilta.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotus.fi/kielitieto/vanha_kirjasuomi

Visa mera
Kotuksen YouTube-kanavalta löytyy kuunneltavaksi tekstejä vanhalla kirjasuomella.
Webbplatsens språk: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpbG6VBZKDYT5td0yuoFke1-4SNcG074B

Visa mera
Kalle Järvelä esittelee artikkelissaan sienten nimityksiä 1700-luvulta ja pohtii niiden lajeja ja nykyisiä nimiä.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotus.fi/nyt/kotus-blogi/elavat_paat/sienitietoa_vanhassa_kirjasuomessa.40053.blog

Visa mera