Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är den mest omfattande svenska ordboken. Webbversionen tillhandahåller sökningar på uppslagsord, etymologi, fackområde samt kombinatiner av kategorierna och fritextsökning. Allmän presentation ingår. SAOB beskriver all slags skriven svenska från Gustav Vasas tid till våra dagar, men det är skäl att komma ihåg det historiska perspektivet.
Webbplatsens språk: 
http://www.saob.se/

Visa mera
Ruotsinkielen ja 15 Ruotsissa puhutun kielen sanakirja.
Webbplatsens språk: 
http://lexin.nada.kth.se/lexin/

Visa mera
Yle oppimisen ruotsin kielen materiaaleja kielen opiskeluun. Sivulta löytyy ruotsin kieltä joulun juhlinnasta yleiseen kielitutkintoon harjoittelemiseen.
Webbplatsens språk: 
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/ruotsi

Visa mera
Kielipankki tarjoaa teksti- ja puheaineistoja tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Osa aineistoista on käytettävissä avoimesti, osaan vaaditaan käyttöoikeudet.
Webbplatsens språk: 
https://www.kielipankki.fi/

Visa mera
På Svenska Akademiens sida kan man söka i tre ordböcker samtidigt: Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB). SAOL betraktas som den in­officiella normen för stavning och böjning av modern svenska, SO ger en beskrivning av ord­förrådet i modern svenska och SAOB är en historisk ordbok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar.
Webbplatsens språk: 
https://svenska.se/

Visa mera
En databas där du hittar betydelsen och ursprunget till svenska förnamn.
Webbplatsens språk: 
http://www.historiska.se/misc/gemensam/Nomina/nomina

Visa mera
Webbutgåva av Finlandssvenska bebyggelsenamn utgavs som tryckt bok av Svenska litteratursällskapet 2001. Webbutgåvan upptar liksom bokutgåvan samtliga bynamn, kommun- och stadsnamn, historiska sockennamn och namn på landskap i svensk- och tvåspråkiga trakter och ett urval svenska namn i finskspråkiga trakter – sammanlagt inemot 3 000 ortnamn.
Webbplatsens språk: 
http://bebyggelsenamn.sls.fi/

Visa mera
Kotisuomessa.fi –webbtjänsten riktar sig till invandrare som vill lära sig finska och svenska, men vem som helst kan använda tjänsten. För att kunna använda tjänsten måste du registrera dig, men du kan också testa tjänsten som gäst.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotisuomessa.fi/web/guest

Visa mera
Fornsvensk lexikalisk databas är en databas över det fornsvenska ordförrådet och omfattar c:a 54.000 uppslagsord.
Webbplatsens språk: 
http://spraakdata.gu.se/sdw

Visa mera
Papunet verkar för tillgänglig och jämlik kommunikation. Papunet är en webbplats som riktar sig speciellt till personer som har problem med att producera tal, förstå tal eller använda dator, och till personer som behöver lättläst text samt deras närstående, studerande och folk som jobbar inom branschen. På sidorna finns information om talhandikapp, samspel, olika kommunikationsmetoder, hjälpmedel och tolktjänst för talhandikappade personer. Sidorna innehåller också material, till exempel en stor bildbank och ett bildprogram, lättlästa sidor och spelsidor.
Webbplatsens språk: 
http://www.papunet.net/svenska

Visa mera
Språkvårdsspalt som ingått i Hufvudstadsbladet sedan 1986. Rutorna innehåller språkfrågor och språkliga problem av olika slag, främst sådana som den finlandssvenska språkbrukaren ställs inför.
Webbplatsens språk: 
https://www.sprakinstitutet.fi/sv/publikationer/sprakspalter/reuters_rutor_1986_2013

Visa mera
Lyssna på ljudprov ur intervjuer med både yngre och äldre talare från olika orter i Svenskfinland. Du kan lyssna både på inspelningar som gjordes 2005–2008 inom projektet Spara det finlandssvenska talet (Spara talet) och på några ljudprov ur äldre samlingar i SLS arkiv. Utskrift av taleti inspelningarna ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.sls.fi/Sparatalet

Visa mera
Språkbanken är en forskningsenhet vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Språkbankens forskning handlar om att utveckla språkteknologi för svenska språket genom tiderna. Språkbanken skapar och tillgängliggör språkresurser för forskare och allmänheten. På webbplatsen kan du söka stora svenska textsamlingar med hjälp av verktyget Korp och i svenska elektroniska lexikon med hjälp av verktyget Karp.
Webbplatsens språk: 
https://spraakbanken.gu.se/swe

Visa mera
Språkrådet är institutets avdelning för språkvård. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Språkrådet arbetar med svenska, finska, jiddisch, meänkieli, romska och svenskt teckenspråk, men har också till uppgift att följa andra språk i Sverige.
Webbplatsens språk: 
https://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet.html

Visa mera
Svensk och en engelsk synonymordbok.
Webbplatsens språk: 
http://www.synonymer.se

Visa mera
Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. Det går att söka termer, förkortningar och svar på frågor.
Webbplatsens språk: 
http://www.datatermgruppen.se/

Visa mera
Information om hundratusentals svenska namn, namnstatistik, namngenerator, namntrender mm.
http://www.svenskanamn.se

Visa mera
TT-språket är en samling skrivregler, ord och begrepp till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av svenska medier och av personer som gillar språk.
Webbplatsens språk: 
http://www.tt.se/sprak

Visa mera
På webbplatsen kan man lära sig och träna svenska, finska och norska. Språkträningen förutsätter inte läs- eller skrivfärdigeter. Språkträningsprogrammet har fem teman: mat och drycker, kläder och färger, hälsningsfraser och väder, verb och göromål och trafik och resor.
Webbplatsens språk: 
http://puhutaan.visnakker.no/

Visa mera
Tieteellinen riimututkimuksen julkaisu. Luettavissa vuodesta 2010 vuoteen 2017. ISSN: 1892-0950
Webbplatsens språk: 
http://futhark-journal.com/issues/

Visa mera
Ruotsin kielen oppimateriaalissa opiskellaan ruotsin alkeita. Materiaalissa on tekstejä, harjoituksia ja testejä.
Webbplatsens språk: 
https://www.kotisuomessa.fi/web/site-45304/state-jurdgmbvei/front-page

Visa mera
Plugga.nu sisältää monipuolisia ruotsin kielen oppimateriaaleja vapaaseen käyttöön.
Webbplatsens språk: 
https://svenskanu.fi/laromaterial/

Visa mera
Nätfräsch sisältää ruotsin kielen oppimateriaalia ja harjoitusta.
Webbplatsens språk: 
https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/start.htm

Visa mera
Hej! ruotsin kielen oppikirja ja harjoituksia 7.-10. -luokille.
Webbplatsens språk: 
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/hej

Visa mera
Svenska Akademiens grammatik i pdf-filer. Grammatiken omfattar fyra volymer: 1 Inledning, bibliografi, register; 2 Ord; 3 Fraser; 4 Satser och meningar.
Webbplatsens språk: 
https://svenska.se/grammatik/

Visa mera
Kielikoulussa voit opiskella suomea tai ruotsia katsomalla Ylen ohjelmia tekstitysten kanssa. Jos ohjelmassa on sana, jota et ymmärrä, saat esiin tukikäännöksen valitsemallasi kielellä. Suomenkielisiin ohjelmiin on tukikäännökset kuudella kielellä: arabia, englanti, ruotsi, somali, venäjä ja viro. Ruotsinkielisiin ohjelmiin löytyy käännökset 25 eri kielellä.
Webbplatsens språk: 
https://yle.fi/aihe/kielikoulu-sprakskolan

Visa mera
Helsingin yliopiston kielikeskuksen kaikille avoin oppimateriaali ruotsin kielen kertaamiseen. Materiaali sisältää keskeiset kielioppisäännöt ja niihin liittyviä harjoituksia. Sanastossa on hyödynnetty perussanastoa sekä termejä, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi korkeakouluopiskelijoille.
Webbplatsens språk: 
https://sites.google.com/view/papegojan/framsidan

Visa mera

Sidor