74 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är den mest omfattande svenska ordboken. Webbversionen tillhandahåller sökningar på uppslagsord, etymologi, fackområde samt kombinatiner av kategorierna och fritextsökning. Allmän presentation ingår. SAOB beskriver all slags skriven svenska från Gustav Vasas tid till våra dagar, men det är skäl att komma ihåg det historiska perspektivet.
Sivuston kieli: 
http://www.saob.se/

Näytä enemmän
Ruotsinkielen ja 15 Ruotsissa puhutun kielen sanakirja.
Sivuston kieli: 
http://lexin.nada.kth.se/lexin/

Näytä enemmän
Yle oppimisen ruotsin kielen materiaaleja kielen opiskeluun. Sivulta löytyy ruotsin kieltä joulun juhlinnasta yleiseen kielitutkintoon harjoittelemiseen.
Sivuston kieli: 
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/ruotsi

Näytä enemmän
Kielipankki tarjoaa teksti- ja puheaineistoja tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Osa aineistoista on käytettävissä avoimesti, osaan vaaditaan käyttöoikeudet.
Sivuston kieli: 
https://www.kielipankki.fi/

Näytä enemmän
På Svenska Akademiens sida kan man söka i tre ordböcker samtidigt: Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB). SAOL betraktas som den in­officiella normen för stavning och böjning av modern svenska, SO ger en beskrivning av ord­förrådet i modern svenska och SAOB är en historisk ordbok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar.
Sivuston kieli: 
https://svenska.se/

Näytä enemmän
En databas där du hittar betydelsen och ursprunget till svenska förnamn.
Sivuston kieli: 
http://www.historiska.se/misc/gemensam/Nomina/nomina

Näytä enemmän
Webbutgåva av Finlandssvenska bebyggelsenamn utgavs som tryckt bok av Svenska litteratursällskapet 2001. Webbutgåvan upptar liksom bokutgåvan samtliga bynamn, kommun- och stadsnamn, historiska sockennamn och namn på landskap i svensk- och tvåspråkiga trakter och ett urval svenska namn i finskspråkiga trakter – sammanlagt inemot 3 000 ortnamn.
Sivuston kieli: 
http://bebyggelsenamn.sls.fi/

Näytä enemmän
Kotisuomessa.fi –webbtjänsten riktar sig till invandrare som vill lära sig finska och svenska, men vem som helst kan använda tjänsten. För att kunna använda tjänsten måste du registrera dig, men du kan också testa tjänsten som gäst.
Sivuston kieli: 
https://www.kotisuomessa.fi/web/guest

Näytä enemmän
Fornsvensk lexikalisk databas är en databas över det fornsvenska ordförrådet och omfattar c:a 54.000 uppslagsord.
Sivuston kieli: 
http://spraakdata.gu.se/sdw

Näytä enemmän
Papunet verkar för tillgänglig och jämlik kommunikation. Papunet är en webbplats som riktar sig speciellt till personer som har problem med att producera tal, förstå tal eller använda dator, och till personer som behöver lättläst text samt deras närstående, studerande och folk som jobbar inom branschen. På sidorna finns information om talhandikapp, samspel, olika kommunikationsmetoder, hjälpmedel och tolktjänst för talhandikappade personer. Sidorna innehåller också material, till exempel en stor bildbank och ett bildprogram, lättlästa sidor och spelsidor.
Sivuston kieli: 
http://www.papunet.net/svenska

Näytä enemmän
Språkvårdsspalt som ingått i Hufvudstadsbladet sedan 1986. Rutorna innehåller språkfrågor och språkliga problem av olika slag, främst sådana som den finlandssvenska språkbrukaren ställs inför.
Sivuston kieli: 
https://www.sprakinstitutet.fi/sv/publikationer/sprakspalter/reuters_rutor_1986_2013

Näytä enemmän
Lyssna på ljudprov ur intervjuer med både yngre och äldre talare från olika orter i Svenskfinland. Du kan lyssna både på inspelningar som gjordes 2005–2008 inom projektet Spara det finlandssvenska talet (Spara talet) och på några ljudprov ur äldre samlingar i SLS arkiv. Utskrift av taleti inspelningarna ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.sls.fi/Sparatalet

Näytä enemmän
Språkbanken är en forskningsenhet vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Språkbankens forskning handlar om att utveckla språkteknologi för svenska språket genom tiderna. Språkbanken skapar och tillgängliggör språkresurser för forskare och allmänheten. På webbplatsen kan du söka stora svenska textsamlingar med hjälp av verktyget Korp och i svenska elektroniska lexikon med hjälp av verktyget Karp.
Sivuston kieli: 
https://spraakbanken.gu.se/swe

Näytä enemmän
Språkrådet är institutets avdelning för språkvård. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Språkrådet arbetar med svenska, finska, jiddisch, meänkieli, romska och svenskt teckenspråk, men har också till uppgift att följa andra språk i Sverige.
Sivuston kieli: 
https://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet.html

Näytä enemmän
Svensk och en engelsk synonymordbok.
Sivuston kieli: 
http://www.synonymer.se

Näytä enemmän
Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. Det går att söka termer, förkortningar och svar på frågor.
Sivuston kieli: 
http://www.datatermgruppen.se/

Näytä enemmän
Information om hundratusentals svenska namn, namnstatistik, namngenerator, namntrender mm.
http://www.svenskanamn.se

Näytä enemmän
TT-språket är en samling skrivregler, ord och begrepp till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av svenska medier och av personer som gillar språk.
Sivuston kieli: 
http://www.tt.se/sprak

Näytä enemmän
På webbplatsen kan man lära sig och träna svenska, finska och norska. Språkträningen förutsätter inte läs- eller skrivfärdigeter. Språkträningsprogrammet har fem teman: mat och drycker, kläder och färger, hälsningsfraser och väder, verb och göromål och trafik och resor.
Sivuston kieli: 
http://puhutaan.visnakker.no/

Näytä enemmän
Tieteellinen riimututkimuksen julkaisu. Luettavissa vuodesta 2010 vuoteen 2017. ISSN: 1892-0950
Sivuston kieli: 
http://futhark-journal.com/issues/

Näytä enemmän
Ruotsin kielen oppimateriaalissa opiskellaan ruotsin alkeita. Materiaalissa on tekstejä, harjoituksia ja testejä.
Sivuston kieli: 
https://www.kotisuomessa.fi/web/site-45304/state-jurdgmbvei/front-page

Näytä enemmän
Plugga.nu sisältää monipuolisia ruotsin kielen oppimateriaaleja vapaaseen käyttöön.
Sivuston kieli: 
https://svenskanu.fi/laromaterial/

Näytä enemmän
Nätfräsch sisältää ruotsin kielen oppimateriaalia ja harjoitusta.
Sivuston kieli: 
https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/start.htm

Näytä enemmän
Hej! ruotsin kielen oppikirja ja harjoituksia 7.-10. -luokille.
Sivuston kieli: 
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/hej

Näytä enemmän
Svenska Akademiens grammatik i pdf-filer. Grammatiken omfattar fyra volymer: 1 Inledning, bibliografi, register; 2 Ord; 3 Fraser; 4 Satser och meningar.
Sivuston kieli: 
https://svenska.se/grammatik/

Näytä enemmän
Kielikoulussa voit opiskella suomea tai ruotsia katsomalla Ylen ohjelmia tekstitysten kanssa. Jos ohjelmassa on sana, jota et ymmärrä, saat esiin tukikäännöksen valitsemallasi kielellä. Suomenkielisiin ohjelmiin on tukikäännökset kuudella kielellä: arabia, englanti, ruotsi, somali, venäjä ja viro. Ruotsinkielisiin ohjelmiin löytyy käännökset 25 eri kielellä.
Sivuston kieli: 
https://yle.fi/aihe/kielikoulu-sprakskolan

Näytä enemmän
Helsingin yliopiston kielikeskuksen kaikille avoin oppimateriaali ruotsin kielen kertaamiseen. Materiaali sisältää keskeiset kielioppisäännöt ja niihin liittyviä harjoituksia. Sanastossa on hyödynnetty perussanastoa sekä termejä, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi korkeakouluopiskelijoille.
Sivuston kieli: 
https://sites.google.com/view/papegojan/framsidan

Näytä enemmän

Sivut