Työeläke-lehden artikkelissa kerrotaan, mistä eläke koostuu ja minkä suuruiset suomalaisten eläkkeet ovat. (Työeläke-lehti 3.6.2024)
Sivuston kieli: 
https://tyoelakelehti.fi/2024/06/tasta-kokonaisuudesta-keskielake-muodostuu/

Näytä vähemmän
Artikkeliväitöskirjassa tarkastellaan 1800-luvun lopun Suomen lehdistön keskustelukulttuuria. Aineisto koostuu sanomalehden yleisönosastokirjoituksista sekä muista sanomalehtiartikkeleista, joissa käsitellään aikakauden keskustelukulttuuria. Tutkimus analysoi ärtyneisyyden lisääntymistä keskustelussa.
Sivuston kieli: 
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9497-7

Näytä vähemmän
Kokoelma sisältää amerikansuomalaisia sanoma- ja aikakauslehtiä vuodesta 1876 alkaen. Aineisto on avoimesti luettavissa vuoteen 1923, myöhempiä kausijulkaisuja voi tutkia vapaakappalekirjastojen työasemilla.
Sivuston kieli: 
https://digi.kansalliskirjasto.fi/collections?id=981

Näytä vähemmän
Ylen testissä voi tutkia ja kehittää omia mediataitojaan tarkastelemalla aitoja ja tekoälyn luomia feikkikuvia sekä niitä erottavia yksityiskohtia.
Sivuston kieli: 
https://yle.fi/a/74-20092635

Näytä vähemmän
Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt, miten työn tuottavuutta voitaisiin lisätä työhyvinvointia ja osaamista edistämällä. Katsaus pyrkii luomaan pohjan yhteiselle keskustelulle työelämän kehittämisen painopisteistä.
Sivuston kieli: 
https://www.julkari.fi/handle/10024/149164

Näytä vähemmän
Ilmastovuosikertomuksessa tarkastellaan kasvihuonekaasujen päästöjen kehitystä ja sitä, riittävätkö suunnitellut toimet siihen, pystytäänkö kansalliset ilmastotavoitteet saavuttamaan ja Suomen EU-velvoitteet täyttämään.
Sivuston kieli: 
https://ym.fi/ilmastovuosikertomus

Näytä vähemmän
Luontokunnat.fi on kuntien ja kaupunkien luontoa koskevia toimia tukeva verkosto. Sivustolla kerrotaan ajankohtaisista asioista sekä tapahtumista ja sinne on taltioitu luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, viheralueiden hoitoa ja kunnostusta sekä kaupunkiympäristöjen luonnon kestävää käyttöä tukevaa materiaalia.
Sivuston kieli: 
https://luontokunnat.syke.fi/

Näytä vähemmän
Luonnon ennallistamiseen tähtäävä EU-laki asettaa tavoitteita ekosysteemien, elinympäristöjen ja lajien ennallistamiseksi. Sivustolla on selvitys luonnon nykytilasta EU-alueella, ennallistamisen merkityksestä sekä esimerkkejä ennallistamistoimenpiteistä käytännössä.
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/nature-restoration/

Näytä vähemmän

Sivut

Subscribe to RSS - suomi