Virtualafierbmi sisältää saamenkielisiä ja saamelaisaiheisia verkkosisältöjä. Aineistoja on mm. kulttuurista, kirjallisuudesta ja kielestä.
http://virtualafierbmi.fi/

Visa mindre
Saamelainen kansansatu kerrottuna useilla eri saamen kielillä.
Webbplatsens språk: 
https://drive.google.com/drive/folders/0BwdXNwZKLILfZGRaQXV6ZDItOGM

Visa mindre
Saamelaiskulttuurin ensyklopedia on saamelaisen elämän, historian, tapakulttuurin, elinkeinojen, kielen, uskonnan ja muun kulttuurin aakkolsellinen hakuteos.
Webbplatsens språk: 
http://senc.hum.helsinki.fi/wiki/Etusivu

Visa mindre
Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivustosta saa selville, mitä on syrjintä ja miten siihen kannattaa puuttua. Siellä on myös tietoa ihmiskaupasta ja sen tunnistamisesta. Ohjeet avun hakemiseksi valtuutetun toimistosta annetaan. Sivulta löytyy myös kantelulomake.
Webbplatsens språk: 
http://www.syrjinta.fi/

Visa mindre
Hoitopaikanvalinta.fi tarjoaa tietoa potilaan mahdollisuuksista valita terveysasema tai sairaala julkisessa terveydenhuollossa. Palvelussa kerrotaan potilaan oikeuksista, asiakasmaksuista, hoitokustannuksista ja korvauksista. Sivuilla on tietoa myös terveyspalvelujen käyttämisestä ulkomailla. Verkkopalvelussa on oma osionsa terveydenhuollon työntekijöille.
Webbplatsens språk: 
http://www.hoitopaikanvalinta.fi/

Visa mindre
Täällä esitellään luonnonkasveja, joita saamelaiset ovat käyttäneet muun muassa ravintona, rohdoksina ja väriaineina sekä erilaisiin tarve-esineisiin ja asumuksiin. Kasvitietokantaan on tallennettu noin 50 kasvin tiedot.
Webbplatsens språk: 
http://www.samimuseum.fi/eatnansaddu/

Visa mindre
Kolttakulttuurisäätiö tukee ja elvyttää kolttasaamen kieltä ja kolttakulttuuria. Sivuilla kerrotaan säätiöstä, sen hankkeista sekä ajankohtaisasioista.
Webbplatsens språk: 
http://www.kolttasaamelaiset.fi/

Visa mindre

Sidor

Subscribe to RSS - saame