Ympäristöverkon sivuilta löytyvä esitys metsätyypeistä: lehdosta, tuoreesta kangasmetsästä sekä kuivasta kangasmetsästä.
Webbplatsens språk: 
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt.html

Visa mera
Luettelo kasvilajeista, joiden suojelu, hoito ja seuranta kuuluu Metsähallituksen vastuualueeseen.
Webbplatsens språk: 
http://www.metsa.fi/kasvit-ja-sienet

Visa mera
Kasvitieteellisen puutarhan sivuilta löytyy yhteistietojen ja ajankohtaisasioiden lisäksi kuvaukset puutarhan yleisökokoelmien sisällöstä. Kuvia kasveista on Kaisaniemen kasvihuoneista, puutarhasta ja Kumpulan puutarhasta. Lisäksi sivulla on Kaisaniemen kasvikartta.
Webbplatsens språk: 
http://www.luomus.fi/fi/kaisaniemen-kasvitieteellinen-puutarha

Visa mera
Tietokannassa on tietueet noin 7000 alkuperäisestä pohjoisamerikkalaisesta kasvista. Kuvagalleriassa on lähes 25 000 kasvikuvaa.
Webbplatsens språk: 
http://www.wildflower.org

Visa mera
Tanskan kansalliskirjaston ja kulttuuriministeriön tuottamilla sivuilla yli 3000 digitoitua, upeaa kasvikuvaa. Koko Tanskan silloisen floran käsittävät kuvat on piirretty 1700- ja 1800-luvuilla.
Webbplatsens språk: 
http://www.kb.dk/en/tema/floradanica/index.html

Visa mera
UNESCO:n maailmanperintökohde Lontoon lounaisosassa. Selkeät esittelysivut, niukasti kuvia.
Webbplatsens språk: 
http://www.rbgkew.org.uk

Visa mera
Suomen kasvilajistoa käsitteleviä artikkeleita on kolme: Vuokot ja muut eteläinen kasvistoaines, Metsä- ja vesikasvit luonnehtivat Keski-Suomea, Pohjoinen lajisto lisääntyy Lappia kohden.
Webbplatsens språk: 
http://www.finnica.fi/suomi/suomi/kasvit0.htm

Visa mera
Översiktlig presentation av Kajsaniemi botaniska trädgård. Kontaktinformation, öppethållningtider m.m. Information om uteträdgården och dess växter.
Webbplatsens språk: 
http://www.luomus.fi/sv/kajsaniemi-botaniska-tradgard

Visa mera
En fritt tillgänglig (ännu så länge) ofullständig utgåva av "Bilder ur Nordens Flora" skriven av C. A. M. Lindman. Verket består av 3 band med beskrivningar och planscher av drygt 650 växter. Verket utgavs första gången 1901-1905, men den här återgivna utgåvan, den tredje, utkom med sitt första band 1917.
Webbplatsens språk: 
http://www.lysator.liu.se/runeberg/nordflor

Visa mera
Sivuilla on suomalaisten kasvitieteellisten puutarhojen esittelyt ja linkit niiden verkkosivuille.
Webbplatsens språk: 
http://www.kasvitieteellisetpuutarhat.fi

Visa mera
Vieraslajien tietokantaa ylläpitävät jäsenmaat Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Tietokannassa on informaatiota vieraslajien saapumisesta, leviämisestä, elinympäristöistä, ekologisista ja taloudellisista vaikutuksista. Sisältää myös asiantuntijoiden laatimia tietolehtisiä yksittäisistä lajeista.
Webbplatsens språk: 
http://www.nobanis.org

Visa mera
Myrkytystietokeskuksen ylläpitämä myrkyllisten ja myrkyttömien kasvien luettelo.
Webbplatsens språk: 
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/kasvit/Sivut/default.aspx

Visa mera
Ympäristöhallinnon verkkosivuilla kerrotaan yleisesti Suomeen kotiutuneista vieraslajeista, sekä eläimistä että kasveista. Sisältää myös PDF-muotoisen luettelon luonnolle haitallisista koristekasveista, joidenkin kasvilajien esittelyt, ohjeita lajien leviämisen estämiseksi sekä vapaasti käytettäviä kuvia vieraista kasvilajeista.
http://www.ymparisto.fi/vieraslajit

Visa mera
Johdatus Kiinan kasvistoon sekä linkkejä lisätiedon lähteille.
Webbplatsens språk: 
http://flora.huh.harvard.edu/china

Visa mera
Sakari Kauppisen kasviossa on kuvia yli 500 Helsingissä kasvavasta putkilokasvista. Kasvit löytyvät värin perusteella, aakkosellisesta luettelosta ja heimoittain.
Webbplatsens språk: 
https://sakari.kuvat.fi/kasvio2/

Visa mera
Ordlistan innehåller de svenska och finska namnen på alla i Finland förekommande däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur, groddjur, storfjärilar och kärlväxter. I ordlistan finns dessutom namnen på ett stort antal övriga organismer, främst insekter, men också spindeldjur, kräftdjur, blötdjur, mossor, lavar och svampar. Databasen innehåller namnen på över 7000 arter.
http://www.welanders.fi/artordlista/

Visa mera
Sivulla esitellään kasvitieteellisten kuvien ja kuvitusten historiaa varhaisista painetuista kirjoista tähän päivään.
Webbplatsens språk: 
http://www.lib.udel.edu/ud/spec/exhibits/hort

Visa mera
Pinkka on Helsingin yliopistossa kehitetty verkkopalvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden kasvien lajintuntemuksen opiskeluun. Sivuilla on opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitettujen tietopakettien lisäksi laajalle yleisölle suunnattuja näytepinkkoja.
Webbplatsens språk: 
http://www.helsinki.fi/pinkka

Visa mera
Durhamin Kasvitieteellisen puutarhan sivut sisältävät kuvia ja lajikuvauksia.
Webbplatsens språk: 
http://www.dur.ac.uk/botanic.garden

Visa mera
Yksi maailman vanhimmista ja laajimmista kasvitieteellisistä puutarhoista koostuu 48 puutarhasta ja kasvikokoelmasta sekä laajasta metsäalueesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.nybg.org

Visa mera
Hannu Tiihonen on kuvannut kasvioonsa kasveja lähinnä Helsingin tienoilla. Kuvat on järjestetty aakkosiin kasviheimoittain. Niitä voi hakea nimihakemistosta tai heimolistasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.kolumbus.fi/ritva.tiihonen/hannu.tiihonen/kasvit

Visa mera
Helsingin yliopiston kasvitieteteellisen puutarhan sivuilta löytyy yleistietoa puutarhan tehtävistä sekä yhteystiedot ja aukioloajat. Sen lisäksi löytyy tietokanta puutarhan kasveista, Kaisaniemen ja Kumpulan puutarhojen istutuskarttoja sekä valokuvia.
Webbplatsens språk: 
http://www.fmnh.helsinki.fi/ktp

Visa mera
Alfabetisk lista (latinska namn) på fotografier av växter i de botaniska trädgårdarna i Köln och Bonn och av vilda växter i Tyskland.
Webbplatsens språk: 
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/mavica/index.html

Visa mera
Valokki sisältää putkilokasvien, sammalien ja jäkälien tunnistetietoja. Mukana on noin 330 kasvilajia. Tietoja voi etsiä kasvin nimen, kukan värin ja kasvupaikan mukaan.
Webbplatsens språk: 
http://kasvio.avoin.jyu.fi

Visa mera
Putkilokasvikuvasto, jossa myös vapaatekstihaku esim. kasvien englanninkielisten tai latinalaisten nimien mukaan.
Webbplatsens språk: 
http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/gallery.htm

Visa mera
Elämän ensyklopedian sivuille tulee tiedot kaikista maapallon tunnetuista eliölajeista. Kyseessä on yhteistyöprojekti, johon osallistuu kymmeniä tuhansia asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Hanke valmistunee 2010-luvulla. Tällä hetkellä sivustolla on vasta demoja.
Webbplatsens språk: 
http://www.eol.org

Visa mera
Valokuva, latinankielinen nimi ja kasvualue noin neljästäkymmenestä Latinalaisen Amerikan kasvista.
http://www.mobot.org/MOBOT/Research/gallery/lagallery1.shtml

Visa mera
Eteläisen Afrikan alkuperäisiä kasveja ja niiden käyttöä esittelevät sivut.
Webbplatsens språk: 
http://www.plantzafrica.com

Visa mera
21 000 kasvilajin, 10 näyttelykasvihuoneen ja noin 30 teemapuutarhan Montrealin kasvitieteellinen puutarha kuuluu maailman suurimpiin. Osa sivuista vain ranskaksi.
Webbplatsens språk: 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/en/menu.htm

Visa mera

Sidor