Ympäristöverkon sivuilta löytyvä esitys metsätyypeistä: lehdosta, tuoreesta kangasmetsästä sekä kuivasta kangasmetsästä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.