Sivuilla kerrotaan Uudenmaan liiton toiminasta, organisaatiosta ja taloudesta. Sivuilta löytyy Uudenmaan maakuntatunnukset, tietoja aluekehityksestä, kansainvälisestä yhteistyöstä ja kaavoituksesta sekä Uuttamaata käsitteleviä tilastoja ja tutkimuksia.
Webbplatsens språk: 
http://www.uudenmaanliitto.fi

Visa mera
På ingångssidan till Landskapsförbunden i Finland finns länkar till de olika landskapsförbundenen och kontaktinformation. Information om landskapsförbundens uppgifter ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.kommunerna.net/sv/kommuner/landskap/Sidor/default.aspx

Visa mera
Nylands förbund är Helsingforsregionens regionutvecklings- och regionplaneringsmyndighet på landskapsnivå, en samkommun för 24 medlemskommuner. På webbplatsen presenteras förbundets organisation, uppgifter och verksamhet. Aktuella meddelanden, föredragningslistor, protokoll och evenemangskalender ingår. Information om regionutveckling (med anvisningar för ansökan om regionutvecklingspengar) och om internationellt samarbete (med ansökan om EU-stöd). Uppgifter om aktuella regionplaner. Presentation av landskapssymbolerna. Därtill finns information om publikationer och biblioteksservice.
Webbplatsens språk: 
http://www.uudenmaanliitto.fi/sv

Visa mera
Helsingin Sanomien tuottama vaalikone. Koneessa voi etsiä omaa ehdokastaan vastaamalla kysymyksiin, jotka on esitetty myös ehdokkaille.
Webbplatsens språk: 
http://www.vaalikone.fi

Visa mera
Tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä. Näiltä sivuilta löytyy Tietokeskuksen organisaation yksikköjen tehtävät, yhteystiedot ja julkaisuja.
Webbplatsens språk: 
http://www.hel.fi/www/tieke/fi

Visa mera
Kuntalehti sisältää ajankohtaisia asioita kuntien toimista ja päätöksenteosta. Kuntalehdessä on myös juttuarkisto.
Webbplatsens språk: 
http://www.kuntalehti.fi

Visa mera
Etelä-Karjalan liiton sivulla esitellään liiton toiminnan tavoitteet, organisaatio, henkilökunta, Etelä-Karjalan EU-ohjelmat ja rahoituspäätökset.
Webbplatsens språk: 
http://www.ekliitto.fi

Visa mera
Ålands kommunförbunds webbplats innehåller information om Kommunernas avtalsdelegation, kompetensutveckling och konsumentrådgivning. Vidare presenteras publikationer inom kommuninformationen. Förteckning över medlemskommunerna.
Webbplatsens språk: 
http://www.kommun.aland.fi

Visa mera
Ersätter sedan 2015 den tidigare tidningen "Finlands kommuntidning". Tidningen utkommer i pappersform, men alla artiklar finns även på webbsidan. Även nyheter, bloggar, lediga jobb m.m.
Webbplatsens språk: 
http://kommuntorget.fi

Visa mera
Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa kuntia palvelevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja myöntää tutkijoille apurahoja.
Webbplatsens språk: 
http://www.kaks.fi

Visa mera
Hakemisto johdattelee Ruotsin julkisen sektorin sivuille. Sisältää linkkejä verkkopalveluihin, eri alojen tietoihin ja organisaarioiden yhteystietoja. Suurin osa sivuista on ruotsiksi, opastus ja perustiedot Ruotsin julkisen sektorin toiminnasta on muillakin kielillä, myös suomeksi.
http://www.sverigedirekt.se

Visa mera
Kommunförbundets portal som innehåller uppgifter om kommunsektorn och tjänster inom sektorn. Portalen riktar sig kommunalt anställda samt ledare och förtroendevalda i kommunerna och samkommunerna och andra som är engagerade i kommunalt arbete. Webbplatsen ger information om kommunerna till alla intresserade.
Webbplatsens språk: 
http://www.kommunerna.net

Visa mera
Sivuilla kerrotaan Varsinais-Suomen liiton toiminnasta, organisaatiosta, ajankohtaisista suunnitelmista ja hankkeista. Sivuilta löytyy myös tietoa aluekehityksestä, tilastoja ja julkaisuja sekä Varsinais-Suomen maakuntatunnukset.
Webbplatsens språk: 
http://www.varsinais-suomi.fi

Visa mera
Information om kommunernas webbtjänster med länkar till svensk- och tvåspråkiga kommuner. Uppgifter om språkförhållandena i svensk- och tvåspråkiga kommuner, kontaktuppgifter till kommunerna samt kommunnumren ingår. Förteckning över samkommunernas webbtjänster (landskapsförbund, sjukvårdsdistrikt, samkommuner för folkhälsoarbete, samkommuner för yrkesutbildning, specialomsorgsdistrikt). Allmän information om hur kommunen fungerar, statistik och kartor ingår också.
Webbplatsens språk: 
http://www.kommunerna.net/sv/kommuner/svensk-tvasprakiga/Sidor/default.aspx

Visa mera
Tilastokeskuksen keskeiset tilastotiedot kaikista Suomen kunnista ja kaupungeista.
Webbplatsens språk: 
http://tilastokeskus.fi/tup/kunnat/index.html

Visa mera
Sivut sisältävät tietoa jäsenkunnista, liiton organisaatiosta, toiminnasta ja tiedotuksesta sekä hankerekisterin.
Webbplatsens språk: 
http://www.pohjois-karjala.fi

Visa mera
Allmän information om landskapet Österbotten, ekonomi, kultur sysselsättning och statistik. Information om Österbottens förbunds verksamhet, uppgifter och organisation regionplanering regionplanering ingår. Uppgifter om EU-projekt och finansiering, publikationsförteckning, aktuella meddelanden och beslutsprotokoll ingår på sidorna. Förbundets 18 medlemskommuner presenteras, likaså Österbottens energikontor. Länkförteckning och bildgalleri ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.obotnia.fi

Visa mera
Sivuilta löytyy käytännön tietoa kuntavaalista, ehdokasasettelusta, vaalikelpoisuudesta, äänioikeudesta, rahoituksesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä.
Webbplatsens språk: 
http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/kunnallisvaalit.html

Visa mera
Kommunförbundets svenska webbplats är en port till den finlandssvenska kommunförvaltningen, men också en brygga till alla kommuner i hela landet. Sidorna innehåller info om kommunförbundet, kommunala informationstjänster, serviceregister, presentation av svenska sekretariatet, förteckningar över svenska, tvåspråkiga och finska kommuner och kommunala arbetsmarknadsverket.
Webbplatsens språk: 
http://www.kommunerna.net/sv/Sidor/default.aspx

Visa mera
Juhtan JHS-suositusten tarkoituksena on valtion ja kuntien viranomaisten käyttämien tietojärjestelmien standardointi. Tavoitteena on eri viranomaisten käyttämien tietojen vaihdon nopeutuminen ja rekistereiden yhdenmukaistaminen. Keskeisimmät standardoinnin kohteet ovat väestöä, kiinteistöjä, rakennuksia, yrityksiä, verotusta ja kuntien taloutta koskevat tiedot.
Webbplatsens språk: 
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs

Visa mera
Helsinginseutu.fi on Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan tuottama portaali. Portaaliin on koottu palvelut, jotka ovat kuntalaisten käytettävissä yli kuntarajojen. Sivuilla on linkit kaupunkien sähköisiin palveluihin ja lomakkeisiin. Sivusto sisältää tietoa myös pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun yhteistyöstä, tilastoja, uutisia sekä perustietoa kaupungeista.
http://www.helsinginseutu.fi

Visa mera
Maakuntien liittojen portaalityyppinen sivusto, jossa on linkit maakuntien omille sivustoille. Lisäksi sivuilla on yleistä tietoa maakuntien liitosta sekä muutamia muita tärkeitä linkkejä.
Webbplatsens språk: 
http://www.reg.fi

Visa mera
Runsaasti tietoa liiton tehtävistä ja organisaatiosta, maakunnan kehittämisrahasta, pöytäkirjoista, lausunnoista ja tiedotteista, julkaisuista sekä EU:sta ja Keski-Suomesta. Mukana tiedot mm. maakuntahallituksen ja -valtuuston sekä tarkastuslautakunnan jäsenistä.
Webbplatsens språk: 
http://www.keskisuomi.fi

Visa mera
Lapin liiton toiminnan ja tekijöiden esittelyn lisäksi tietoa Tavoite 6 -ohjelmasta ja Barents II-ohjelmasta sekä EU-rahoituksen hakemisesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.lapinliitto.fi

Visa mera
Tietoa Loimaan seutukunnan 12 kunnan toiminnasta, taloudesta ja palveluista.
Webbplatsens språk: 
http://www.loimaanseutu.fi

Visa mera
HSL:n sivut sisältävät pääkaupunkiseudun reittioppaan, aikatauluhaun, matkustajan oppaan, tietoa lipuista ja hinnoista sekä liikenteen suunnittelusta seudulla. Palvelussa toimii myös poikkeusinfo.
Webbplatsens språk: 
http://www.hsl.fi/FI/sivut/default.aspx

Visa mera
Kainuun liiton sivuilta löytyy tietoa mm. liiton tehtävistä, hallinnosta ja kokouksista, maakuntasuunnitelmasta ja -kaavasta, Kainuuta koskevista kehittämisohjelmista ja -projekteista, EU-hankerahoituksesta, maakuntatunnuksista ja Kainuun kunnista.
Webbplatsens språk: 
http://www.kainuu.fi/kainuunliitto

Visa mera
Huvudstadsregionens trafik innehåller information om trafik: linjekartor, tidtabeller, biljetter och priser.
https://www.hsl.fi/sv

Visa mera
Antologi kring särdrag i nordiska länders lokala demokratier; om lokalsamhällen både på landsbygden och i städerna. Från Finland rapporteras främst om byasamhällen, därutöver från Åland (sockenkommuner).
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2002/Lat-mangfalden-blomstra---Lokal-demokrati-...

Visa mera
Information om egentliga Finlands förbund, dess organisation, verksamhet och uppgifter. Upplysningar om regionplanering och utvecklingsprogram: nationella utvecklingsprogram, landskapets utvecklingspengar, Interreg-projekt och finansieringsansökningar. Projektregister med ansökningsinstruktioner. Presentation av förbundets intressebevakning inom olika områden och av det internationella samarbetet. Länkar till andra regionplanemyndigheter. Landskapssymbolerna ingår på sidorna.
http://www.varsinais-suomi.fi/sv/

Visa mera

Sidor