Kommunförbundets svenska webbplats är en port till den finlandssvenska kommunförvaltningen, men också en brygga till alla kommuner i hela landet. Sidorna innehåller info om kommunförbundet, kommunala informationstjänster, serviceregister, presentation av svenska sekretariatet, förteckningar över svenska, tvåspråkiga och finska kommuner och kommunala arbetsmarknadsverket.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.