Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf) är verksam i hela landet och arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor hos hela befolkningen. Förutom alkohol-, tobak- och drogförebyggande verksamhet, arbetar EHYT med att förebygga spelrelaterade skadeverkningar.
Webbplatsens språk: 
http://www.ehyt.fi/sv

Visa mindre
Information om sevärdheter, evenemang, restauranger och kaféer och jobb och studier i Helsingfors. Också information om att resa till och i Helsingfors.
https://www.myhelsinki.fi/sv

Visa mindre
Webbplats med gratis lektioner i rumänska. Information också om grammatik och uttal.
Webbplatsens språk: 
https://www.learnro.com/

Visa mindre
Gratis lektioner i tyska, tyska sagor och recensioner av språkkurser.
Webbplatsens språk: 
https://www.thegermanproject.com/

Visa mindre
Gratis lektioner i italienska, italienska sagor och recensioner av språkkurser.
Webbplatsens språk: 
https://www.theitalianexperiment.com/

Visa mindre
Gratis lektioner i franska, franskspråkiga sagor och recensioner av språkkurser.
Webbplatsens språk: 
https://www.thefrenchexperiment.com/

Visa mindre
Gratis lektioner i spanska, spanskspråkiga sagor och recensioner av språkkurser.
Webbplatsens språk: 
https://www.thespanishexperiment.com/

Visa mindre
En webbplats med fritt undervisningsmaterial för att lära sig italienska. Italienska kurser, film trailers, videoövningar, grammatik, vokabulär, m.m.
Webbplatsens språk: 
http://www.oneworlditaliano.com/english/home.htm

Visa mindre
Deutsche Welles material för att lära sig tyska. Innehåller bl.a. gratis språkkurser allt från nybörjarnivå till avancerad nivå.
Webbplatsens språk: 
https://www.dw.com/en/learn-german/s-2469

Visa mindre
Det estniska språkinstitutet Eesti keeli instituut är ett nationell forsknings- och utvecklingsinstitut vars målsättning är att bidra till bevarandet av det estniska språket. På webbplatsen finns bl.a. information om institutet och ett stort antal ordlistor och databaser.
Webbplatsens språk: 
https://www.eki.ee/EN/

Visa mindre

Sidor

Subscribe to RSS - engelska