Presentation av Aktion Österbottens verksamhet. Aktion Österbotten är takorganisation för byarna i svenska österbotten. Sidorna fungerar samtidigt som en startplats för olika byars egna portaler.
Webbplatsens språk: 
http://aktion.fi/byar/

Visa mera
Information och historia om skärgårdsbyn Bergö.
Webbplatsens språk: 
http://bergo.web.mios.fi

Visa mera
Författarstigen är en litterär och lokalhistorisk vandring i Nykarleby. Författarstigen lyfter fram platser i Nykarleby som nämns i böcker, skrivna av författare med anknytning till Nykarleby.
Webbplatsens språk: 
https://www.nykarleby.fi/forfattarstigen

Visa mera
Information om byn Henriksdal i södra Österbotten.
Webbplatsens språk: 
http://www.henriksdal.fi

Visa mera
Gemensam webbportal för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård. På sidorna finns texter, videor och animationer som beskriver områdets historia och geologi, samt landhöjningen. Här finns också information om istiden, kulturarvet och områdets natur. Portalen innehåller också en kunskapsbank och pedagogiska material.
Webbplatsens språk: 
https://highcoastkvarken.org/sv/framsida/

Visa mera
Jakobstads stad berättar om staden, offentlig service, sevärdheterna, skolgång, trafik, hälsovård, kulturtjänster och allmänt liv i staden.
Webbplatsens språk: 
https://www.jakobstad.fi

Visa mera
Kaskisten kaupungin kotisivut. Sivuilla on tietoja kaupungista, sen palveluista ja yrityksistä. Ajankohtaisia asioita ja tapahtumakalenteri.
Webbplatsens språk: 
http://www.kaskinen.fi

Visa mera
Kaskö hemsida informerar om staden och dess tjänster.
Webbplatsens språk: 
https://kaskinen.fi/sv

Visa mera
Presentation av Korsholms kommun och de olika verksamhetsområdena. Kontaktuppgifter samt turistinformation.
Webbplatsens språk: 
http://www.korsholm.fi

Visa mera
Information om kommunen. Kartor och förteckning över e-post adresser inom kommunen. Nättidningen Korsnäs-nytt, Korsnäs kommuns informationstidning.
Webbplatsens språk: 
http://www.korsnas.fi

Visa mera
Kristiinankaupungin kotisivulla esitellään asumista ja työskentelyä kaupungissa, tapahtumia ja tekemistä, palveluja sekä kulttuuria.
Webbplatsens språk: 
http://www.kristiinankaupunki.fi

Visa mera
Kristinestads tjänster, kultur, boende och arbete i staden, skolorna, fritid och turistinformation.
Webbplatsens språk: 
http://www.kristinestad.fi/

Visa mera
Basfakta om Kronoby, turistinformation, bilder, karta och ingående information om företag i kommunen.
Webbplatsens språk: 
http://www.kronoby.fi

Visa mera
Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsorgan för de österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige. Webbplatsen innehåller, nyheter och aktualiteter information om regionen, dess historia och projekt. Kvarkenrådets organisation och sekretariat presenteras. Information om Kvarken som en del av det Nordiska samarbetet och av Interreg.
Webbplatsens språk: 
http://www.kvarken.org

Visa mera
Bilder och information om Kvarkens världsarvsområd, dess natur och tjänster på området.
Webbplatsens språk: 
https://www.vaasa.fi/sv/se-och-upplev/kvarkens-skargard/

Visa mera
Laihin kunnan palvelut ja tapahtumat sekä matkailua.
Webbplatsens språk: 
https://www.laihia.fi/

Visa mera
Information om Lappfjärd med tillhörande byar.
Webbplatsens språk: 
http://www.lappfjard.fi

Visa mera
Fakta om kommunen, turistinformation samt länk till Larsmoguiden som innehåller mer detaljerad information. Karta och fotografier.
Webbplatsens språk: 
http://www.larsmo.fi

Visa mera
Fakta om kommunen, kontaktuppgifter, verksamhetsberättelse (1998), länkar till företag och föreningar i Malax.
Webbplatsens språk: 
http://www.malax.fi

Visa mera
Merenkurkun neuvosto tukee Merenkurkun alueen eri toimijoiden yhteistyötä kehittämällä mm. alueen liikennettä, matkailua ja elinkeinoelämää. Neuvoston tavoitteena on lisätä alueen näkyvyyttä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Sivuilla on tietoa sen toiminnasta ja hankkeista.
Webbplatsens språk: 
https://www.kvarken.org/fi/

Visa mera
Merenkurkun saaristoa esitteleville sivuille on koottu tietoa alueen luonnosta, historiasta, geologiasta, käyntikohteista ja matkailuyritysten tarjoamista palveluista.
Webbplatsens språk: 
https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/merenkurkku/

Visa mera
Kommunal information om Nykarleby.
Webbplatsens språk: 
http://www.nykarleby.fi

Visa mera
Information om Närpes stad.
Webbplatsens språk: 
http://www.narpes.fi

Visa mera
Presentation av föreningens verksamhet och verksamheten kring Fänrik Ståls center. Behandlar också aktuellt och information om tidsresor för barn och ungdomar. Slaget i Oravais 1808 samt Österbottens regemente presenteras också.
Webbplatsens språk: 
http://www.oravais1808.fi/

Visa mera
Information om funktioner i kommunen (ekonomi, vård etc.) Uppgifter om befolkning samt näringsstruktur. Turistinformation och händelsekalender.
Webbplatsens språk: 
http://www.pedersore.fi

Visa mera
Pietarsaaren kaupungin sivuilla tietoa kaupungin organisaatiosta ja palveluista. Lisäksi pöytäkirjoja ja opaskartta.
Webbplatsens språk: 
https://www.jakobstad.fi/etusivu/

Visa mera
Pohjanmaan liito, Metsähallitus ja Pohjanmaan maakunnan kaupungit Vaasa, Pietarsaari ja Kristiinankaupunki ovat koonneet kartalle kulttuuri- ja luontomatkailukohteet, joihin voi suunnistaa koko perheen kanssa.
Webbplatsens språk: 
https://www.obotnia.fi/fi/pohjanmaan-maakunta/ajankohtaista-liitosta/aktuellt-fran-forbundet-fi-fi/p...

Visa mera
Portaaliin on koottu Pohjanmaan maakunnan matkailuun, opiskeluun, palveluihin ja yritystoimintaan liittyvää tietoa, tapahtumakalenteri ja uutisia.
Webbplatsens språk: 
https://www.obotnia.fi/

Visa mera
Kraftverksområdet Pärus-Fors ligger invid Lappfjärds å, sydost om Kristinestad. Perus byaförening har påbörjat arbetet för att bevara det kulturhistoriska området. På hemsidan presenteras kraftverksområdet och Storholmen.
Webbplatsens språk: 
http://www.perus.fi/?page_id=17

Visa mera
Reimari on nuorille suunnattu palvelu, johon on kerätty tietoa nuorille. Sivustossa toimii neuvontachat, jossa voi keskustella luottamuksellisesti. Erityisesti kerrotaan Vaasan seudun palveluista, tapahtumista ja nuorisokulttuurista.
Webbplatsens språk: 
https://reimariinfo.test.cchosting.fi/

Visa mera

Sidor