Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsorgan för de österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige. Webbplatsen innehåller, nyheter och aktualiteter information om regionen, dess historia och projekt. Kvarkenrådets organisation och sekretariat presenteras. Information om Kvarken som en del av det Nordiska samarbetet och av Interreg.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.