Gemensam webbportal för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård. På sidorna finns texter, videor och animationer som beskriver områdets historia och geologi, samt landhöjningen. Här finns också information om istiden, kulturarvet och områdets natur. Portalen innehåller också en kunskapsbank och pedagogiska material.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.