Kraftverksområdet Pärus-Fors ligger invid Lappfjärds å, sydost om Kristinestad. Perus byaförening har påbörjat arbetet för att bevara det kulturhistoriska området. På hemsidan presenteras kraftverksområdet och Storholmen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.