Ilmasotakoulun sijainti, vierailut ilmasotakouluun, koulutuslinjojen esittely, tiedotteet ja tapahtumakalenteri.
Webbplatsens språk: 
https://ilmavoimat.fi/ilmasotakoulu

Visa mera
Arkistojen Portin opastuksessa Aarre-aineiston käytöstä kerrotaan aineistosta: puolustusvoimien, puolustusministeriön, rajavartiolaitoksen ja puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkistoaineistoista sekä maanpuolustukseen liittyvien yksityisarkistojen kokoelmasta. Se on käytettävissä Astia-palvelun kautta.
Webbplatsens språk: 
https://portti.kansallisarkisto.fi/fi/aineisto-oppaat/aarre-arkistorekisterin-aineistojen-haku-astia...

Visa mera
Tietoja ilmavoimien toiminnasta, kalustosta, hakeutumisesta ilmavoimiin ja ajankohtaisista sotilasilmailuun liittyvistä asioista.
Webbplatsens språk: 
https://ilmavoimat.fi

Visa mera
Puolustusvoimien tietopaketti varusmiespalvelusta, kutsunnoista, palvelukseen astumisesta, vapaa-ajasta, lomajärjestelyistä, päivärahoista, terveydenhoidosta ja aselajeista.
Webbplatsens språk: 
https://intti.fi

Visa mera
Puolustusvoimien kotisivu sisältää tietoa maanpuolustuksesta, puolustusvoimien organisaatiosta ja varusmiespalveluksesta.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/

Visa mera
Puolustusvoimien oma uutisjulkaisu tiiviissä ja selkeässä paketissa. Mahdollisuus lukea myös vanhoja numeroita.
Webbplatsens språk: 
https://ruotuvaki.fi

Visa mera
Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvän Päällystöliiton lehden artikkeleita voi lukea myös lehden kotisivulla.
Webbplatsens språk: 
https://www.paallystoliitto.fi/paallystoliitto/paallystolehti/

Visa mera
Puolustusvoimien julkaisemalla sivuilla esitellään Suomessa käytössä olevat maavoimien, ilmavoimien ja merivoimien arvomerkit ja sotilasarvot kauluslaattoineen.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258496/PEVIESTOS-Sotilaspuvussa-ja-virkapuvussa-kannet...

Visa mera
Puolustusministeriön sivusto esittelee ministeriön organisaation ja tehtävät sekä Suomen puolustuspolitiikan pääpiirteet. Sivuilla on tietoa puolustusvoimista, vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä, rauhaturvaamistoiminnasta ja kutsuntaviranomaisista. Lisäksi sivuilla on tietoa puolustusbudjetista.
Webbplatsens språk: 
https://www.defmin.fi/

Visa mera
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksissa tehdään strategian ja sotataidon sekä useiden teknologian alojen tutkimusta.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/tietoa-meista/tutkimuslaitos

Visa mera
Puolustusvoimien Rauhanturvaajaksi-kokonaisuudessa kuvataan rauhaturvatyötä, kerrotaan sen historiasta ja nykytilasta sekä annetaan ohjeet, kuinka rauhanturvaajaksi haetaan. Sivustossa on alan uutisia.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/rauhanturvaajaksi

Visa mera
Suomen itsenäisyyden ajan puolustusvoimien historiassa kuvataan Suomen sotaväen syntyä sekä muutoksia sotien aikana. Lisäksi käsitellään toisen maailman sodan jälkeen tapahtuneita muutoksia. Historiikista löytyvät Suomen itsenäisyyden ajan puolustusvoimien komentajat ja heidän muotokuvansa.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/web/historia/etusivu

Visa mera
Vastaa puolustusvoimien helikopteritoiminnasta sekä maavoimien erikoisjoukkojen tuottamisesta. Sivulla tietoa toiminnasta sekä yhteydenottolomake.
Webbplatsens språk: 
https://maavoimat.fi/utin-jaakarirykmentti

Visa mera
Suomen reserviupseeriliiton sivustosta löytyvät ajankohtaisasiat, tietoa reserviupseereista ja koulutuksesta, reserviupseeriliiton jäsenyhdistykset ja piirit sekä yhteystiedot ja ohjeet jäseneksi liittymiseksi.
Webbplatsens språk: 
https://www.rul.fi

Visa mera
Päällystöliitto tarjoaa edunvalvonta- ja jäsenpalveluja puolustushallinnon ja Rajavartiolaitoksen palkatulle henkilöstölle ja sotilasopetuslaitoksessa sotilasammattiin kouluttautuville.
Webbplatsens språk: 
http://www.paallystoliitto.fi

Visa mera
Strategisen viestinnän salat kertoo suomalaisesta viestinnästä ja sen johtamisesta. Kirjan artikkeleissa avataan viestinnällisiä valintoja, joita valtioneuvostossa, ulkoasiainhallinnossa, poliisihallinnossa ja puolustushallinnossa on viime vuosina tehty.
Webbplatsens språk: 
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2591-1

Visa mera
Suomen ilmatorjuntamuseossa Tuusulassa voi tutustua ilmatorjunnan kalustoon ja taisteluvälineisiin sekä sotilasperinteeseen.
Webbplatsens språk: 
https://ilmatorjuntamuseo.fi/

Visa mera
Puolustusvoimien sotilasarvot sekä niitä osoittavat kaulus-, rinta- ja hihalaatat.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/sotilasarvot

Visa mera
Radio Kipinän podcasteissa keskustellaan maanpuolustuksesta, sotatekniikasta, taktiikasta ja asepalveluksesta.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/asiointi/kanavat/radio-kipina/podcastit

Visa mera
Puolustusvoimien sotilasmusiikkisivuilla kerrotaan sekä musiikista että sitä esittävistä kuudesta sotilassoittokunnasta (Ilmavoimien soittokunta, Kaartin soittokunta, Laivaston soittokunta, Lapin sotilassoittokunta, Puolustusvoimien varusmiessoittokunta, Rakuunasoittokunta).
Webbplatsens språk: 
https://sotilasmusiikki.fi

Visa mera
Puolustusvoimien terveystarkastusohjeesta löytyvät kelpoisuusedellytykset sekä tarkastusten diagnoosien koodit.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258811/PEVIESTOS-Terveystarkastusohje2012.pdf/d8fec7e9...

Visa mera
Forum Marinumin verkkonäyttely esittelee Suomen Rannikkotykistön historiaa aikajanalla sekä kaikki vuosina 1918 -1998 toimineet rannikkolinnakkeet ja muut merkittävät kohteet. Joukko-osastot esitellään vuoden 1998 tilanteen mukaan, jolloin Rannikkotykistö yhdistettiin Merivoimiin. Linnake-elämään voi tutustua Perinnetuvassa, jonne on koottu asukkaiden muistoja ja ajankuvia.
Webbplatsens språk: 
https://rannikkotykistomuseo.fi/

Visa mera