Suomen perustuslaki: valtiojärjestyksen perusteet, perusoikeudet, eduskunta ja kansanedustajat, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, lainsäädäntö, valtiontalous, kansainväliset suhteet, lainkäyttö, laillisuusvalvonta, hallinnan järjestäminen ja itsehallinto, maanpuolustus.
Webbplatsens språk: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Visa mera
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksissa tehdään strategian ja sotataidon sekä useiden teknologian alojen tutkimusta.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/tietoa-meista/tutkimuslaitos

Visa mera
Ruotsin puolustusvoimat esittelevät toimintaansa, organisaationsa sekä koulutuksensa.
Webbplatsens språk: 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/

Visa mera
Puolustusministeriön sivuilla voi tutustua Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin linjauksiin.
Webbplatsens språk: 
https://www.defmin.fi/ministerion_teemat/puolustusselonteot#3afe9023

Visa mera
Puolustusvoimien sotilasarvot sekä niitä osoittavat kaulus-, rinta- ja hihalaatat.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/sotilasarvot

Visa mera
Radio Kipinän podcasteissa keskustellaan maanpuolustuksesta, sotatekniikasta, taktiikasta ja asepalveluksesta.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/asiointi/kanavat/radio-kipina/podcastit

Visa mera
Maanpuolustuskorkeakoulun sivuilla on tiedot opinnoista, koulusta, sen palveluista ja yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi

Visa mera
Tietoa kiltatoiminnasta ja liiton tarjoamista palveluista, jäsenyhdistykset sekä Maanpuolustaja-lehti.
Webbplatsens språk: 
https://mpkl.fi/

Visa mera
Puolustusministeriön sivusto esittelee ministeriön organisaation ja tehtävät sekä Suomen puolustuspolitiikan pääpiirteet. Sivuilla on tietoa puolustusvoimista, vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä, rauhaturvaamistoiminnasta ja kutsuntaviranomaisista. Lisäksi sivuilla on tietoa puolustusbudjetista.
Webbplatsens språk: 
https://www.defmin.fi/

Visa mera
Sivut tarjoavat tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta sekä kansainvälisistä organisaatioista ja Suomen kannalta tärkeistä valtioista.
Webbplatsens språk: 
https://turpopankki.fi/

Visa mera
Turvallisuuskomitea seuraa Suomen turvallisuusympäristön ja yhteiskunnan kehitystä. Se vastaa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, joka sovittaa yhteen valtion, kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän varautumista eri turvallisuustilanteissa. Sivuilta löytyy mm. aihetta käsitteleviä julkaisuja, kuten Turvallinen Suomi -tietopaketti.
Webbplatsens språk: 
https://turvallisuuskomitea.fi/

Visa mera
Rajavartiolaitoksen sivuilla on tietoa laitoksen tehtävistä ja organisaatiosta. Sivuilta annetaan ohjeita ja tietoa rajoihin, rajanylikulkuun, passintarkastuspaikkoihin ja meripelastukseen liittyvistä seikoista. Sivuilta löytyy myös vuosikertomus.
Webbplatsens språk: 
https://raja.fi

Visa mera
Tietoa yhdistyksen historiasta ja sen nykyisestä toiminnasta, tapahtumakalenteri sekä yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
https://aru.fi/wordpress/

Visa mera
Tiivis paketti sotilaskotiasiaa: yhdistyksen historiaa, tilastotietoja, tapahtumakalenteri, jaostot ja toimipaikat sekä linkkejä. Tietoa myös varusmiespalveluksesta.
Webbplatsens språk: 
https://www.hssky.fi

Visa mera
Tietoa MPK ry:n järjestämästä maanpuolustuskoulutuksesta ja eri kurssityypeistä (esim. valmiuskurssi, kansalaisen turvakurssi).
Webbplatsens språk: 
https://www.mpk.fi

Visa mera
Sivut kertovat liiton tarkoituksesta ja sen järjestämästä toiminnasta. Sivuilla on myös tietoa ajankohtaisista tapahtumista alalla.
Webbplatsens språk: 
https://maanpuolustusnaistenliitto.fi

Visa mera
Suomen maavoimien sivustosta löytyvät ajankohtaisasiat, Suomen maanpuolustusalueiden kuvaukset, sotilasläänit, joukko-osastot, maavoimien aselajit, kalustoesittely sekä lisäksi kuvapankki.
Webbplatsens språk: 
https://maavoimat.fi/

Visa mera
Suomen merivoimien esittely, uutissivu ja historia.
Webbplatsens språk: 
https://merivoimat.fi/

Visa mera
Tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta, koulutuksesta sekä jäsenjärjestöistä. Sivuilla ovat myös alueneuvottelukuntien puheenjohtajien yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
https://naistenvalmiusliitto.fi

Visa mera
Puolustusvoimien kotisivu sisältää tietoa maanpuolustuksesta, puolustusvoimien organisaatiosta ja varusmiespalveluksesta.
Webbplatsens språk: 
https://puolustusvoimat.fi/

Visa mera
Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys vaalii rajavartionnin aatetta, sen toiminnasta pitävät huolta raja- ja merivartiokillat. Sivulla on kerrottu rajavartioinnin historiaa, toimintaa sekä kiltojen yhteystiedot ja jäsensivut on koottu tänne.
Webbplatsens språk: 
https://www.rajanperinneyhdistys.fi/

Visa mera
Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehden sivulla on osa painetun lehden jutuista ja sisällysluettelo. Aiemmat nettiliitteet arkistoidaan.
Webbplatsens språk: 
https://rannikonpuolustaja.fi

Visa mera
Suomen suurimman vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevän järjestön kotisivut, joilla on tietoa järjestöstä, sen toimintamuodoista ja liiton paikallisosastoista sekä toimintakalenteri ja uutisarkisto.
Webbplatsens språk: 
https://www.reservilaisliitto.fi

Visa mera
Puolustusvoimien oma uutisjulkaisu tiiviissä ja selkeässä paketissa. Mahdollisuus lukea myös vanhoja numeroita.
Webbplatsens språk: 
https://ruotuvaki.fi

Visa mera
Suomen sotilas sisältää ajankohtaisia artikkeleita sotataidosta, puolustusvoimista sekä kalustosta. Verkossa on artikkeleita, lehtien sisällysluettelot sekä tilausohjeet.
Webbplatsens språk: 
https://suomensotilas.fi

Visa mera
Puolustusvoimien tietopaketti varusmiespalvelusta, kutsunnoista, palvelukseen astumisesta, vapaa-ajasta, lomajärjestelyistä, päivärahoista, terveydenhoidosta ja aselajeista.
Webbplatsens språk: 
https://intti.fi

Visa mera
Suomen reserviupseeriliiton sivustosta löytyvät ajankohtaisasiat, tietoa reserviupseereista ja koulutuksesta, reserviupseeriliiton jäsenyhdistykset ja piirit sekä yhteystiedot ja ohjeet jäseneksi liittymiseksi.
Webbplatsens språk: 
https://www.rul.fi

Visa mera
IISS International Institute for Strategic Studies analysoi maailman turvallisuustasapainoa. Sivulta löytyy työkaluja, joihin on tallennettu tietoa sotilaallisesta tasapainosta maailmassa eri näkökulmista (esim. puoustusmäärärahat ja puolustusvarustus).
Webbplatsens språk: 
https://www.iiss.org/

Visa mera
Suomen Sotatieteellinen Seura ry on sotatieteitä tutkivien tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä. Seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, esittelee tutkimustuloksia sekä tukee sotatieteellistä työtä.
Webbplatsens språk: 
https://www.sotatieteet.fi/

Visa mera
Suomen ilmatorjuntamuseossa Tuusulassa voi tutustua ilmatorjunnan kalustoon ja taisteluvälineisiin sekä sotilasperinteeseen.
Webbplatsens språk: 
https://ilmatorjuntamuseo.fi/

Visa mera

Sidor