Puolustusvoimien tietopaketti varusmiespalvelusta, kutsunnoista, palvelukseen astumisesta, vapaa-ajasta, lomajärjestelyistä, päivärahoista, terveydenhoidosta ja aselajeista.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.