Försvarspolitik, säkerhetsfrågor och angränsande ämnen anpassat för gymnasieelever. Världskarta med information om pågående konflikter och katastrofer. Separat lärarrum med instuderingsfrågor, lektionstips och annat arbetsmaterial. Anpassad för svenska förhållanden men tar i hög grad upp internationella frågor.
Webbplatsens språk: 
http://www.sakerhetspolitik.se

Visa mera
Saksan ilmavoimien kalustoa ja toimintaa v. 1935 tähän päivään.
Webbplatsens språk: 
http://www.warbirdsresourcegroup.org/LRG/index.html

Visa mera
Verkkojulkaisussa on numeroiden sisällysluettelot.
http://www.panssarikilta.fi/Lehti/index.htm

Visa mera
Rajavartiolaitoksen WWW-sivuilla on tietoa laitoksen tehtävistä ja organisaatiosta. Sivuilta annetaan ohjeita ja tietoa rajoihin, rajanylikulkuun, passintarkastuspaikkoihin ja meripelastukseen liittyvistä seikoista. Sivuilta löytyy myös vuosikertomus. Lisäksi mm. kuvat ja tietoja Rajavartiolaitoksen aluksista ja ilma-aluksista.
Webbplatsens språk: 
http://www.raja.fi

Visa mera
Aamukasojen ja reserviläisten kokoontumispaikka. Keskustelualueiden lisäksi inttisanasto ja inttibiisit.
http://www.aamukampa.net

Visa mera
Suihkumoottorin voimalla lentävistä sotilaskoneista monipuolista perustietoa.
Webbplatsens språk: 
http://www.netti.fi/~halle/planes

Visa mera
Tietoa kiltatoiminnasta ja liiton tarjoamista palveluista, jäsenyhdistykset sekä Maanpuolustaja-lehti.
Webbplatsens språk: 
http://www.mpkl.fi

Visa mera
Liiton sivuilla on hyödyllistä tietoa mm. kuntoutuksesta, veljesliiton asunnoista, korvauksista, eläkkeistä, veljestukiprojektista ja kotiavustajaprojektista. Siellä on myös kuvattuna joitakin sotainvalidikohtaloita ja tietoa kunniamerkeistä, keräyksistä sekä liiton julkaisemasta Sotainvalidi-lehdestä.
Webbplatsens språk: 
http://www.sotainvalidit.fi

Visa mera
Laaja kokoelma sotilaslentokoneiden valokuvia ympäri maailmaa.
Webbplatsens språk: 
http://www.paulnann.com

Visa mera
Suomen suurimman vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevän järjestön kotisivut, joilla on tietoa järjestöstä, sen toimintamuodoista ja liiton paikallisosastoista sekä toimintakalenteri ja uutisarkisto.
Webbplatsens språk: 
http://www.reservilaisliitto.fi

Visa mera
Fokker ja Sopwith Camel, punainen paroni Manfred von Richthofen... Ensimmäisen maailmansodan lentäjä-ässät maittain ja koneet merkittäin sekä kunniamerkit.
Webbplatsens språk: 
http://www.theaerodrome.com

Visa mera
Sivulla kerrotaan sotilasavustuksesta, sen määrästä, hakemisesta ja sisällöstä: perusavustus omaisten toimeentuloon, asumisavustus, korkoavustus opintolainan korkoihin.
Webbplatsens språk: 
http://www.kela.fi/asevelvolliset

Visa mera
Esseitä, artikkeleita ja uutisia sotarikoksista. Tietoa sotaan liittyvistä kansainvälisistä sopimuksista ja laeista. Kirjoittajat journalisteja, lakimiehiä, asiantuntijoita. Sivuilta on luettavissa kirja Crimes of war : what people should know.
Webbplatsens språk: 
http://www.crimesofwar.org/

Visa mera
Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys vaalii rajavartionnin aatetta, sen toiminnasta pitävät huolta raja- ja merivartiokillat. Sivulla on kerrottu rajavartioinnin historiaa, toimintaa sekä kiltojen yhteystiedot ja jäsensivut on koottu tänne.
Webbplatsens språk: 
http://www.rajanperinneyhdistys.fi/

Visa mera
Tietoa yhdistyksen historiasta ja sen nykyisestä toiminnasta, tapahtumakalenteri sekä yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
http://www.aru.fi

Visa mera
Sivuilta löytyy runsaasti tietoa suuren sotilaslentokonevalmistajan valmistamista sotilaslentokoneista sekä niiden aseistuksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.lockheedmartin.com

Visa mera
Meripuolustuksen piirissä toimivien reserviläisyhdistyksen valtakunnallinen kattojärjestö.
Webbplatsens språk: 
http://www.srs.fi

Visa mera
Ranskan USAn suurlähetystön värväyssivu: historiaa, palkat, bonukset, uramahdollisuudet ja värväystoimistot.
Webbplatsens språk: 
http://en.legion-etrangere.com

Visa mera
Tiivis paketti sotilaskotiasiaa: yhdistyksen historiaa, tilastotietoja, tapahtumakalenteri, jaostot ja toimipaikat sekä linkkejä. Tietoa myös varusmiespalveluksesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.hssky.fi

Visa mera
Tietoja ilmavoimien toiminnasta, kalustosta, hakeutumisesta ilmavoimiin ja ajankohtaisista sotilasilmailuun liittyvistä asioista.
Webbplatsens språk: 
http://www.ilmavoimat.fi

Visa mera
Puolustusvoimien tietopaketti varusmiespalvelusta, kutsunnoista, palvelukseen astumisesta, vapaa-ajasta, lomajärjestelyistä, päivärahoista, terveydenhoidosta ja aselajeista.
Webbplatsens språk: 
http://varusmies.fi/etusivu

Visa mera
Rauhanturvaajien järjestön kotisivulla on uutisia aiheesta, artikkeleita, valokuvia, rauhanturvaajien käyttämää sanastoa ja tietoa yhdistyksestä.
http://www.holkkari.net

Visa mera
USAn ilmavoimien virallinen kotisivu sisältää uutisia, videoita ja kuvia ilmavoimista. Sivustossa kerrotaan ilmavoimiin pääsystä sekä urasta siellä.
Webbplatsens språk: 
http://www.af.mil

Visa mera
Tietoa MPK ry:n järjestämästä maanpuolustuskoulutuksesta ja eri kurssityypeistä (esim. valmiuskurssi, kansalaisen turvakurssi).
http://www.mpk.fi

Visa mera
Seuran päämääränänä on tukea sotahistoriallista tutkimustyötä ja harrastusta, sivuilla on mm. tietoa toiminnasta sekä vuosikirjojen sisällysluettelot.
Webbplatsens språk: 
http://www.sshs.fi

Visa mera
Presentation av Försvarshögskolan i Helsingfors: enheter (bl.a. Kadettskolan), utbildningsprogram och forskning, Försvarshögskolans bibliotek, krigsmuseet.
Webbplatsens språk: 
http://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/sv/framsida

Visa mera
Jatkosodassa Suomessa taistelleiden virolaisten vapaaehtoisten perinneyhdistyksen kotisivuilla järjestön lyhyt historiikki sanoin ja kuvin, tietoa jäsenten sosiaalisesta asemasta ja avustustoiminnasta sekä järjestettävistä tapahtumista.
Webbplatsens språk: 
http://www.suomenpojat.fi/

Visa mera
Sivuilla on Huoltovarmuuskeskuksen toiminnan esittely, tietoa huoltovarmuudesta, uutisia, artikkeleita ja julkaisuja sekä katsaus huoltovarmuuden historiaan Suomessa 1910-luvulta alkaen.
Webbplatsens språk: 
http://www.huoltovarmuus.fi

Visa mera
Puolustusvoimien kotisivu sisältää tietoa maanpuolustuksesta, puolustusvoimien organisaatiosta ja varusmiespalveluksesta.
Webbplatsens språk: 
http://puolustusvoimat.fi/fi/etusivu

Visa mera
Puolustusvoimien oma uutisjulkaisu tiiviissä ja selkeässä paketissa. Mahdollisuus lukea myös vanhoja numeroita.
Webbplatsens språk: 
http://ruotuvaki.fi/etusivu

Visa mera

Sidor