Kärlek och vänskap


päivitetty: 07/02/2020
Hemsida för den som planerar eller ska gästa ett bröllop. Fakta om bröllopstraditioner, trender och senaste nytt från bröllopsbranschen. Möjlighet att lyssna på bröllopsmusik och se bröllopsfilm.
Webbplatsens språk: 
http://www.brollopsguiden.se

Visa mera
En omfattande bröllopsportal med råd och tips för par och deras anhöriga och vänner som planerar bröllop. Dessutom allmän kunskap om bröllopens historia och om olika sedvänjor i ansutning till dem.
Webbplatsens språk: 
http://www.brollopstorget.se

Visa mera
Information om hur ett släktnamn kan ändras i samband med ingåendet av äktenskap och information om barns släktnamn och om hur barns släktnamn kan ändras.
Webbplatsens språk: 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2017/20170946

Visa mera
Om samhälleliga mönster, smak och det s.k. kulturella kapitalets inflytande på valet av kärlekspartner, utgående från Bourdieu, Ziehe m.fl. En c-uppsats i sociologi vid Lunds universitet.
Webbplatsens språk: 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1355477&fileOId=1355478

Visa mera
Artiklar på Svenska Yles webbplats som handlar om vänskap.
Webbplatsens språk: 
https://svenska.yle.fi/term/yle/18-2166

Visa mera