5 träffar. Visar 1 - 5 träffar.
Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) är en statlig myndighet i Sverige, vars uppgift är att på vetenskaplig grund öka kunskaperna om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn. På webbplatsen presenteras SOFI:s organisation. Länkar till de olika arkiven som ingår i nätverket, där verksamheten presenteras mera i detalj. Publikationsförteckning ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.sofi.se

Visa mera
Etsi mitä etunimesi tarkoittaa. Ruotsalaisten etunimien tietokanta ja etunimien etymologiaa.
Webbplatsens språk: 
http://www.historiska.se/misc/gemensam/Nomina/nomina

Visa mera
Namnen i Namnarkivet består av alla svenska godkända namn som har bärare i Sverige idag. Kort och koncist info om svenska förnamn - för varje namn ges uppgift om historia, namnsdag och antal bärare.
Webbplatsens språk: 
http://www.kanalen.org/namnarkivet

Visa mera
Information om hur ett släktnamn kan ändras i samband med ingåendet av äktenskap och information om barns släktnamn och om hur barns släktnamn kan ändras.
Webbplatsens språk: 
http://oikeusministerio.fi/sv/makens-slaktnamn-och-barns-slaktnamn

Visa mera
Via denna avgiftsfria service kan du få reda på hur många för- och släktnamn som registrerats i befolkningsdatasystemet. Du kan också studera statistik över de vanligaste namnen under olika tidsperioder. De äldsta namnen är ända från 1800-talet. Befolkningsdatasystemet innehåller även ovanligare förnamn av bland annat utländskt ursprung. Alla namn godkänns inte automatiskt i Finland som namn till nyfödda. Magistraterna och församlingarna avgör vilka namn som registreras i befolkningsdatasystemet.
Webbplatsens språk: 
https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/default.asp?L=2

Visa mera