Oppaan tarkoituksena on selventää pienvesiä koskevan lainsäädännön tulkitsemista. Siinä esitellään keskeinen pienvesiin liittyvä lainsäädäntö ja annetaan ohjeita pienvesien tunnistamiseen. Lisäksi oppaaseen on sisällytetty suosituksia pienvesien paremmaksi huomioimiseksi maankäytössä.
Webbplatsens språk: 
http://hdl.handle.net/10138/306503

Visa mera
Oppaaseen on koottu kaupunkien pienvesien ja kaupunkipurojen tilaan ja suojelutyöhön liittyvää tietoa. Opas sopii materiaaliksi ympäristökasvatukseen sekä kaikille luonnosta kiinnostuneille.
Webbplatsens språk: 
https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167736.pdf

Visa mera
Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla on tietoa pienvesistä ja niiden suojelusta.
Webbplatsens språk: 
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/vedet/nain-toimimme/pienvedet/

Visa mera
Suomen vesisäätiön päämääränä on sisävesiluonnon tilan parantaminen ja vesiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttäminen. Sivuilla on hankkeiden esittelyjä sekä tietoa vesistöjen tilasta, suojelusta ja käytöstä.
Webbplatsens språk: 
https://vesistosaatio.fi/

Visa mera
Ymäristöhallinnon kokonaisuus vesiensuojelusta esittelee suojelun suunnittelua ja yhteistyötä sekä ihmisen toiminnan vaikutuksia vesistöjen tilaan.
Webbplatsens språk: 
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu

Visa mera