Rautatiet-osuus Väyläviraston sivuilla esittlee Suomen rautatierataverkon huoltamista ja kehittämistä.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/vaylista/rataverkko

Visa mera
Liva-kuvaa Själlannin ja Fynin yhdistävältä sillalta.
Webbplatsens språk: 
https://storebaelt.dk/en/traffic-weather/webcams/

Visa mera
Kyläteistä valtaväyliin sisältää Suomen pääteiden kuvauksia ja historiaa. Sivuilla on tietoa teiden luokituksesta, numeroinnista ja merkittävimmistä muutoksista. Sen lisäksi löytyy silloista, lautoista, losseista ja eritasoliittymistä kertovat tietopaketit sekä blogi.
Webbplatsens språk: 
https://www.mattigronroos.fi/w/index.php/Etusivu

Visa mera
Aikamatkalla Suomessa -kartta esittelee arvokohteiksi nimettyjä museoteitä, majakoita, siltoja, kanavia, väylämuseoita ja museorautateitä. Osa kohteista toimii edelleen sille määrätyssä tehtävässä.
Webbplatsens språk: 
https://paikkatieto.vaylapilvi.fi/arcgis/apps/storymaps/stories/d44aaee9bb3141d0b141ae1c38e4633b

Visa mera
Väylävirasto kertoo Suomen teiden kunnosta, kunnon arvioinnista, teiden hoidosta ja kunnostuksesta.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/kunnossapito/tieverkon-kunnossapito/paallysteiden-kunto

Visa mera
Kansalaisille, sidosryhmille ja viranomaisille suunnattu sivusto, jonne on koottu Väyläviraston ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatimia yleis-, tie- ja ratasuunnitelmia sekä tietoa niiden etenemisestä.
Webbplatsens språk: 
https://www.vayliensuunnittelu.fi/

Visa mera
Digiroad on Väyläviraston avoin ja kansallinen avoimen datan tietojärjestelmä. Siihen on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon kuvaus.
Webbplatsens språk: 
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad

Visa mera