Hans Rosing är lektor emeritus i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi. Den här sidan innehåller texter som han skrivit, både artiklar och hela bokmanuskript. Innehåll: Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder: Kurskompendium för grundkursen i logik, Är gud en osynlig krokodil?, Teknologins filosofi, Riskfilosofi: begrepp, kunskap, handling.
Webbplatsens språk: 
http://web.abo.fi/fak/hf/filosofi/HRlogik/logik.html

Visa mera
Pro gradu -tutkielma on osa pitkän matematiikan kurssin MAA11 Lukuteoria ja todistaminen -kirjaa. Sen sisältönä ovat logiikan alkeet.
Webbplatsens språk: 
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201910182986.pdf

Visa mera
Pikapaketti logiikkaan on oppimateriaali, joka tutustuttaa matemaattisen logiikan alkeisiin.
Webbplatsens språk: 
https://sites.tuni.fi/uploads/2019/11/d3d6e525-salapoliisit_oppimateriaali.pdf

Visa mera
Tampereen yliopiston logiikan peruskurssi.
Webbplatsens språk: 
https://webpages.tuni.fi/utamatematiikka/modaalilogiikka/logpk2003.pdf

Visa mera
Lukuteorin ja logiikan oppikirja on osa Vapaa matikka aineistoa.
Webbplatsens språk: 
https://drive.google.com/file/d/0B1A1oOE-rvNFUkVYQ2lXMHlzU1E/view?resourcekey=0-tOvV3Q4DXdatEpH0G_Hv...

Visa mera
Artikkelin aiheena ovat Zenon Elealaisen kehittämät moneuden, liikkeen, paikan ja hirssinjyvän paradoksit sekä Zenonin vaikutus filosofiaan.
Webbplatsens språk: 
https://plato.stanford.edu/entries/paradox-zeno/

Visa mera